Zadejte hledaný výraz

DOPORUČENÉ PODPORA ŽEN POSTAVENÍ ŽEN PR ČLÁNKY TISKOVÁ ZPRÁVA

Allianz pojišťovna novým signatářem Women’s Empowerment Principles

Allianz pojišťovna se připojila k 9 616 společnostem z celého světa, které deklarovaly svůj závazek k naplňování rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen v rámci agendy Cílů udržitelného rozvoje OSN a ESG. Stvrdila to svým podpisem iniciativy Women’s Empowerment Principles (WEPs). Na slavnostním setkání signatářů a podporovatelů WEPs to společně oznámili zástupci Allianz pojišťovny a Business & Professional Women CR, která je ambasadorkou iniciativy v Česku.

„Jsme velmi hrdí, že se můžeme stát signatáři principů, které podporují rovnost. Zároveň musím říci, že pro Allianz je rovnost principem, který považujeme za naprosto přirozený. To, že o rovnosti jen nemluvíme, ale že ji skutečně žijeme, dokládá i fakt, že jsme získali, a na konci loňského roku znovu obhájili, certifikát rovných příležitostí Edge Assess. Rovný přístup nám umožňuje podporovat a rozvíjet talentované lidi. To je výhodné pro nás jako firmu, pro naše klienty i pro naše zaměstnance. Je to win-win řešení pro všechny. Pevně věřím, že se naše dcery dočkají toho, že se v Česku Gender Pay Gap ze současných téměř 18 % sníží – nejlépe na nulu,“ říká Petr Hrbáček, člen představenstva Allianz pojišťovny, která se v současnosti může pyšnit tím, že se jí rozdíl v odměňování žen a mužů podařilo snížit na 0,6 %. Zároveň vyzval ostatní společnosti v zemi, aby neváhaly, k iniciativě se přidaly a společně tak vytvořily komunitu ke vzájemné podpoře a propagaci dobré praxe v oblasti rovných příležitostí.

Business & Professional Women CR (BPWCR) vede již 15 let kampaň za odstranění gender pay gap a svou činností přispívá ke vzdělávání žen a posilování jejich postavení. Je tak přirozenou spojovatelkou těch, kteří budují inkluzivní a rovnoprávnou firemní kulturu a jsou v tomto ohledu lídry.

Lenka Šťastná BPWCR, Eva Koubíková a Petr Hrbáček, Allianz pojišťovna

„V rámci našeho působení se snažíme nejen získávat nové signatáře, ale také sdílet příklady dobré praxe společností, které se věnují problematice rovných příležitostí. Jejich aktivity jsou inspirativní a povzbuzují další firmy, aby se aktivně zapojily do vytváření pracovních podmínek pro ženy tak, aby mohly v plné míře rozvíjet svoje talenty. Allianz tímto krokem ukazuje svou odhodlanost k podpoře rovných příležitostí a my jsme nesmírně rády, že se stává součástí této významné iniciativy. Věřím, že spolupráce s Allianz a dalšími signatáři povede k pozitivním změnám ve firemním prostředí a podpoří moderní pracovní podmínky pro všechny,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR.

Přínos takového přístupu pro celou společnost potvrzuje i Jiří Rusnok, ekonomický poradce Allianz pojišťovny, bývalý předseda vlády a guvernér ČNB, který byl hostem slavnostního setkání. Podle něj je nevyužití ženského potenciálu ztracenou příležitostí pro ekonomický růst: „Jestliže v české ekonomice nemají ženy podmínky k tomu, aby rozvinuly svůj talent, tak se připravujeme o to nejcennější, co tato společnost má. Kdybychom ženy více zapojili, zcela určitě bychom mohli očekávat nárůst HDP.“

Soubor Women’s Empowerment Principles (česky Zásady posilování postavení žen) společně vyhlásily organizace UN Women a UN Global Compact, aby nabídly podnikům návod, jak podporovat rovnost žen a mužů a umožnili aktivní posilování postavení žen na pracovišti, na trhu a ve společnosti jako takové. Zásady WEPs vycházejí z mezinárodních pracovních a lidskoprávních standardů a jsou založeny na deklaraci, že daný podnik má zájem na vytváření rovných podmínek pro ženy a muže, na posilování postavení žen a nese za to odpovědnost. V České republice k signatářům patří například GasNet, ČEZ nebo HOPI.

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *