Zadejte hledaný výraz

BYDLENÍ BYZNYS DESIGN EKOLOGIE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Budoucnost zelených střech: Revoluce v moderním urbanismu

Zelené střechy nejsou jen moderním trendem v udržitelné architektuře, ale představují také návrat k tradičním metodám, které naše předchozí generace využívaly, aby své domovy udržely chladné během horkých letních měsíců a teplé v zimě. Tato inovativní, ale zároveň starodávná metoda využívání živé vegetace na střechách budov má kromě estetického přínosu i řadu praktických výhod.

Definice a základní typy zelených střech

Zelená střecha je typ střešního pokrytí, jehož hlavní charakteristikou je vegetační kryt. Tento kryt může být tvořen různými druhy rostlin, od trav přes bylinky až po náročnější křovinaté a stromovité formy. V závislosti na konkrétní konstrukci a použitých materiálech rozlišujeme dva základní typy zelených střech:

Extenzivní zelené střechy: Tyto střechy jsou často navrženy tak, aby vyžadovaly minimum údržby. Jsou osazeny rostlinami, které jsou odolné vůči extrémním povětrnostním podmínkám, jako jsou sucho snášející trávy a sukulentní rostliny. Tloušťka substrátu je obvykle menší, což znamená nižší hmotnost a jednodušší konstrukci.

Intenzivní zelené střechy: Tyto typy střech vyžadují více údržby, jelikož jsou podobné tradičním zahradám. Mohou obsahovat širokou škálu rostlin, včetně stromů a keřů. Substrát je podstatně tlustší, což umožňuje pěstovat pestrou vegetaci, ale zároveň představuje vyšší nároky na konstrukci střechy kvůli větší hmotnosti.

Krátký historický přehled využívání zelených střech ve světě a v Česku

Historie zelených střech sahá do dávných dob, kde byly využívány především v severských zemích jako izolační vrstva ochraňující domy před drsnými klimatickými podmínkami.

V moderním období se zelené střechy stávají součástí urbanistických projektů zejména ve městech Evropy a Severní Ameriky, kde přispívají ke snižování městských tepelných ostrovů, zvyšují biodiverzitu a zlepšují správu dešťové vody.

Zelené střechy jsou v současnosti jedním z nejpopulárnějších opatření proti stále častějším letním vlnám veder. Mezi projekty, které přispěly k popularitě zelených střech v České republice, patří například vítěz soutěže Zelená střecha roku 2022, zelená střecha ve dvoře na Truhlářské ulici v Praze. 

Jedním z měst, které se snaží implementovat strategii zelených střech v České republice, je moravská metropole Brno, která nedávno vyčlenila 20 milionů korun na takové projekty. Příkladem zelených střech v Brně je DADA Distrikt, kde byla na bývalých skladech vytvořena veřejná zelená střecha.

Ekologické výhody zelených střech

Zelené střechy představují nejen návrat k přírodě na našich střechách, ale také nabízejí širokou škálu ekologických přínosů, od čištění vzduchu až po pomoc při řízení dešťových vod.

V následujících odstavcích se podíváme na to, jak zelené střechy přispívají k lepšímu životnímu prostředí a zlepšují kvalitu našeho života.

Zlepšení kvality vzduchu a produkce kyslíku

Zelené střechy jsou významným přínosem pro městské prostředí, neboť rostliny na střechách absorbují oxid uhličitý a vypouštějí kyslík, čímž zlepšují kvalitu vzduchu v okolí.

Rostliny také zachycují prach a jiné znečišťující látky, které by jinak zůstávaly ve vzduchu a dýchali bychom je. Tento proces nejen přispívá k čistšímu vzduchu, ale také snižuje potřebu klimatizace v letních měsících, čímž pomáhá snižovat emise spojené s energetickou spotřebou.

Management dešťové vody a snížení povrchového odtoku

Jednou z klíčových výhod zelených střech je jejich schopnost absorbovat a zadržovat dešťovou vodu. Tímto způsobem pomáhají snížit množství vody, které by jinak stékalo například po plechových střechách a betonových površích do kanalizace, čímž by mohlo přispívat k přetížení městských odtokových systémů a zvyšovat riziko záplav.

Zelené střechy dokáží zadržet významné množství vody, která se následně vypařuje nebo je postupně absorbována rostlinami, což snižuje nápor na městské drenážní systémy a zlepšuje řízení městského vodního hospodářství.

Příspěvek k biologické rozmanitosti a tvorbě mikroklimatu

Zelené střechy poskytují útočiště pro mnohé druhy hmyzu a ptáků, čímž přispívají ke zvýšené biologické rozmanitosti v městských oblastech. Vytváří mikroklima, která mohou pozitivně ovlivňovat lokální klimatické podmínky – například snižováním teploty v okolí.

Rozmanitost rostlin na zelených střechách může pomoci vytvořit zdravější a stabilnější ekosystémy, které jsou schopny odolávat chorobám a škůdcům mnohem lépe, než to bývá na monokulturních nebo nezelených střechách.

Ekonomické a sociální přínosy

Zelené střechy nejsou jen estetickým oživením budov, ale přinášejí i hmatatelné sociální a ekonomické přínosy, které mohou výrazně pozitivně ovlivnit každodenní život obyvatel a vlastníků nemovitostí. Jejich výhody se projevují nejen ve zlepšení mikroklimatu, ale také ve finanční úspoře a zvýšení hodnoty budov.

Dále si podrobně rozebereme, jakým způsobem mohou zelené střechy ekonomicky a sociálně přispět k lepšímu prostředí.

Prodloužení životnosti střešních krytin

Zelené střechy mohou výrazně přispět k prodloužení životnosti střešních krytin. Pokrývka z rostlin chrání střešní materiál před extrémními povětrnostními podmínkami, jako jsou silné sluneční záření, mrazy či déšť. Tímto způsobem se snižuje opotřebení materiálu a zabraňuje se jeho předčasnému stárnutí.

Aplikace vhodného nátěru na střechu spolu se zeleným krytem může ještě více zvýšit odolnost a životnost střešního materiálu.

Energetická efektivnost a úspory za klimatizaci a vytápění

Dalším významným ekonomickým přínosem zelených střech je zlepšení energetické účinnosti budov. V létě vegetační kryt pomáhá udržovat chladnější vnitřní prostředí, což snižuje potřebu používání klimatizace.

V zimních měsících naopak funguje jako dodatečná izolační vrstva, což zase snižuje potřebu vytápění. Tyto faktory mohou výrazně snížit energetické náklady a přispět k udržitelnosti budovy.

Zvýšení hodnoty nemovitosti a atraktivity pro nájemce

Investice do zelené střechy může zvýšit hodnotu nemovitosti, ať už se jedná o komerční, veřejné nebo soukromé využití. Budovy s ekologickými prvky jsou často atraktivnější pro nájemce a kupující, kteří dávají přednost udržitelným a ekologicky zodpovědným řešením.

Tento trend je stále více výrazný zejména v městských oblastech, kde je poptávka po zelené infrastruktuře stále rostoucí. Zelené střechy mohou také zvýšit estetickou hodnotu budovy, což je významný faktor při rozhodování o koupi nebo pronájmu nemovitosti.

Psychologické a zdravotní aspekty

Zelené střechy představují nejen krásný zelený prvek v městském prostředí, ale mají také hluboký vliv na psychologický a zdravotní stav lidí žijících v jejich blízkosti. V této části se ponoříme do důležitosti těchto střešních zahrad pro duševní zdraví a podíváme se na možnosti, které poskytují pro relaxaci a odpočinek uprostřed hektického městského života.

Vliv zelených střech na zlepšení duševního zdraví a redukci stresu

Zelené střechy mohou mít pozitivní vliv na duševní zdraví obyvatel města. Přítomnost zeleně a přírodních prvků je prokázána jako účinný způsob, jak snížit úroveň stresu, zlepšit náladu a dokonce snižovat pocit úzkosti.

Ve světě, kde je každodenní život často spojen s ruchem a stresem, poskytují zelené střechy oázu klidu. Rostliny a zeleň pomáhají vytvořit klidnější prostředí, které napomáhají relaxaci a mentálnímu odpočinku.

Příležitosti pro odpočinek a relax v ruchu města

Zelená střecha není jen pasivním prvkem v krajinotvorném designu; může být aktivně využívána jako místo pro rekreaci a relaxaci. Mnohé zelené střechy jsou navrženy tak, aby poskytovaly prostor k sezení, meditaci nebo dokonce pro jemné fyzické cvičení jako jóga.

Tyto střechy nabízejí obyvatelům města příležitost uniknout z každodenního shonu a nalézt chvíle klidu a ticha. Takový přístup přispívá nejen k fyzickému, ale i k psychickému zdraví, poskytující důležité útočiště před městským stresem.

Využití zelených střech v podnikatelském prostředí

Zelené střechy představují fascinující spojení technologie a přírody, které nabízí nejen estetické, ale také praktické výhody pro podnikatelská prostředí. Mnohé firmy již objevily, jak zelené střechy mohou pozitivně ovlivnit jejich operace, zlepšit jejich ekologický obraz a dokonce i přilákat více zákazníků.

V této části se podíváme na konkrétní příklady firem, které zelené střechy implementovaly, a zanalyzujeme, jak tento krok ovlivnil jejich podnikání a vnímání veřejností.

Příklady firem, které implementovaly zelené střechy a jejich zkušenosti

Mnohé moderní firmy, od malých startupů až po velké korporace, se rozhodly pro implementaci zelených střech jako součást své udržitelné strategie.

Příkladem může být sídlo společnosti Apple v Kalifornii a podobně i firma Google využívá zelených střech, které snižují potřebu umělého chlazení a zároveň poskytují zaměstnancům příjemné prostředí pro odpočinek a relax.

Bratislavský samosprávný kraj (BSK) již identifikoval střechy, které jsou vhodné pro zřízení zelených extenzivních střech. „Aktuálně probíhá projekční příprava dvou z nich – střecha budovy úřadu BSK a střecha Střední odborné školy technologií a řemesel na Ivanské cestě v Bratislavě,“ informovala mluvčí kraje Lucia Forman.

Projekt zelené střechy na nákupním centru Nivy v Bratislavě byl navržen s cílem obohatit město o kvalitní veřejný prostor, který lokalitě dosud chyběl. Jak uvedl architekt a manažer produktového designu Miroslav Prokopič, zelená střecha přidává centru více než jen estetický rozměr.

Také sídlo firmy ESC – Elektro Servisní Centrum, realizovalo pro své zaměstnance moderní zelenou střechu, která nabízí možnosti pro odpočinek a relaxaci. Výstavbu zelené střechy si financovali sami z vlastních nákladů.

Na střeše se také pěstují bylinky a drobné ovoce, čímž se zvyšuje kvalita pracovního prostředí. Automatický zavlažovací systém se stará o závlahu v případě dlouhého suchého počasí.

Zdroj: ESC – Elektro Servisní Centrum

V českém prostředí je to například Skanska, která realizovala projekt City Green Court v Praze, první budovu s certifikací LEED Platinum v České republice. Podobně i výrobní a stavební společnost Liko-S zdůrazňuje, že zelené střechy a systémy pro zachytávání dešťové vody mohou nakonec ušetřit majitelům až miliony korun.

Jihomoravský kraj již identifikoval střechy vhodné pro zřízení zelených extenzivních střech. „V současné době probíhá projektová příprava několika z nich – například střecha administrativní budovy ZOO Praha nebo střecha Univerzity Brno,“ informovala mluvčí kraje.

Projekt zelené střechy na DADA Distrikt* v Brně byl navržen s cílem obohatit město o kvalitní veřejný prostor, který lokalitě dosud chyběl. Jak uvedl Ing. Vendulka Vaněčková ze společnosti GreenVille service s.r.o., zelená střecha přidává centru více než jen estetický rozměr.

Tyto firmy hlásí nejen snížení nákladů na energie, ale také zvýšenou spokojenost a produktivitu zaměstnanců, kteří oceňují možnost strávit přestávky v příjemném, zeleném prostředí.

Jak zelené střechy mohou zlepšit image firmy a přilákat zákazníky

Implementace zelených střech může výrazně zlepšit vnímání firmy veřejností. Společnosti, které investují do zelených řešení, jsou často vnímány jako sociálně zodpovědné, inovativní a pečující o životní prostředí.

Tento moderní přístup může přitahovat nejen zákazníky, kteří preferují ekologicky zodpovědné značky, ale také talentované zaměstnance, kteří hledají pracovní prostředí s vysokou kvalitou života.

Kromě toho, moderní zelené střechy mohou používat různé střešní krytiny, které jsou navrženy tak, aby podporovaly rostlinstvo a zároveň poskytovaly dlouhodobou ochranu pro budovu. Toto může být atraktivní bod při prezentaci firmy potenciálním investičním partnerům a zákazníkům, protože ukazuje závazek firmy k inovacím a udržitelnosti.

Zelené střechy tedy nejsou jen příjemným a užitečným doplňkem moderních budov, ale stávají se strategickým prvkem v podnikatelském prostředí, který může výrazně přispět ke zlepšení podnikatelských výsledků, jakož i k pozitivnímu vnímání firmy na veřejnosti.

Výzvy a nevýhody zelených střech

Zelené střechy, ač jsou esteticky příjemné a ekologicky prospěšné, přinášejí s sebou i určité výzvy a nevýhody, které je třeba zvážit před jejich implementací. Tyto komplikace se mohou týkat technických aspektů, údržby, jakož i finanční stránky projektu.

V následujícím textu se podíváme na konkrétní problémy, se kterými se můžete setkat při plánování, instalaci a udržování zelených střech.

Technické a údržbové požadavky

Zelené střechy vyžadují specifická technická přizpůsobení, aby mohly správně fungovat a být bezpečné. Před instalací je nutné posoudit nosnost střechy a zajistit, aby konstrukce byla schopna podpořit dodatečnou hmotnost substrátu a vegetace.

Rovněž je třeba zajistit adekvátní vodotěsnost a drenážní systémy, aby se předešlo poškození budovy vodou.

Samotná údržba zelených střech může být náročnější v porovnání s tradičními střešními krytinami. Extenzivně zelené střechy vyžadují minimální údržbu, jako je občasné odstranění plevele a kontrola drenážních systémů.

Naproti tomu intenzivní zelené střechy potřebují pravidelnou údržbu podobnou údržbě zahrady, včetně zavlažování, hnojení, stříhání rostlin a kontrolu zdraví rostlin.

Počáteční náklady a ROI (návratnost investice)

Jednou z největších bariér při adopci zelených střech jsou jejich vysoké počáteční náklady. Náklady na instalaci zelené střechy mohou být mnohem vyšší než u standardních střešních pokrytí v důsledku potřeby speciální konstrukce, materiálů a práce. Výsledná cena může být pro mnohé subjekty, zejména v případě velkých projektů, značná.

Mohlo by vás zajímat nejen při instalaci zelené střechy: Znáte výhody a nevýhody jednotlivých střešních krytin?

Avšak návratnost investice může být velmi výhodná díky úsporám spojeným s energetickou efektivitou a prodloužením životnosti střešních materiálů. Zelené střechy mohou také zvýšit hodnotu nemovitosti a přilákat nájemce nebo kupující s vysokým ekologickým vědomím. Výpočet ROI proto musí zohledňovat dlouhodobé úspory a potenciální příjmy z investice, které mohou překonat počáteční vysoké náklady.

Jak si založit zelenou střechu

Založení zelené střechy může být vzrušujícím projektem, který přinese nejen estetické vylepšení vašeho domova či kanceláře, ale poskytne také mnohé environmentální a energetické výhody.

Zde je postup, jak si můžete založit vlastní zelenou střechu:

Hodnocení a plánování

 • Prvním krokem je konzultace se specialistou na zelené střechy nebo se statikem, který zhodnotí, zda je vaše střecha vhodná pro zelené pokrytí a jaký typ zelené střechy by byl nejvhodnější.
 • Rozhodněte se, jestli chcete extenzivní (nízká údržba, menší vrstva půdy) nebo intenzivní (vyšší údržba, větší vrstva půdy) zelenou střechu.

Projektování

 • Na základě hodnocení a vašich preferencí připravte detailní návrh zelené střechy. Zohledněte drenážní systémy, typ substrátu, izolační materiály a typy rostlin, které mají být použity.
 • Vyberte vhodné materiály, které zajistí dlouhodobou funkčnost a bezpečnost vaší zelené střechy.

Příprava střechy

 • Ujistěte se, že střecha je vodotěsná a že má dostatečnou nosnost. V případě potřeby posilte konstrukci.
 • Důležitým krokem je správná instalace drenážního systému, který zajistí odvodnění nadbytečné vody a předejde tak poškození střechy. Nezapomeňte použít ochranné pracovní pomůcky.

Instalace zelené střechy

 • Na střechu nejprve nainstalujte ochrannou textilii, která zabrání poškození hydroizolační vrstvy. Potom přidejte vrstvu substrátu, která bude podporovat růst rostlin.
 • Vyberte rostliny vhodné pro vaši konkrétní střechu, klimatické podmínky a úroveň slunečního záření. Často se používají sukulenty, rozchodníky nebo jiné odolné druhy.

Údržba

 • Přestože extenzivně zelené střechy vyžadují minimální údržbu, je důležité pravidelně kontrolovat drenážní systém a stav vegetace.
 • Intenzivní zelené střechy budou vyžadovat pravidelné zalévání a hnojení, aby se udržely v dobrém zdravotním stavu.

Monitoring a úpravy

 • Po instalaci zelené střechy sledujte, jak se rostliny adaptují na nové prostředí. Možná bude nutné provést úpravy v rámci rostlinných druhů nebo údržby, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

Založení zelené střechy vyžaduje důkladné plánování a přípravu, ale výsledky mohou výrazně přispět ke zlepšení lokálního životního prostředí, zvýšení biologické rozmanitosti a snížení vašich energetických nákladů.

Implementace zelených střech v Česku: Možnosti a výzvy

Ne všechny české domy jsou vhodné pro instalaci zelených střech. Před rozhodnutím je nezbytné posoudit technické parametry stavby, zejména z hlediska statické bezpečnosti.

Technické a materiálové požadavky na zelené střechy

Domy s taškovými nebo plechovými střechami nejsou pro zelené střechy ideální. V případě budov s omezenými statickými možnostmi lze zvolit lehčí variantu zelených střech, což může být vhodné i pro některé starší bytové domy.

Zajímavé: Pokud se pouštíte do obnovy a rekonstrukce vašeho domu nebo fimy, myslete ekologicky a ekonomicky. Nejde jen o střechu a zdi, iu interiéru můžete využít eko přístupy. Znáte výhody renovace starých dveří?

Finanční podpora zelených střech v Česku

V České republice je finanční podpora pro budování zelených střech poskytována prostřednictvím několika programů. 

Ministerstvo životního prostředí ČR oznámilo prodloužení oblíbeného programu Nová zelená úsporám. Od jeho zahájení v roce 2016 podporuje výstavbu nízkoenergetických domů spolu s renovacemi, které zvyšují energetickou účinnost stávajícího bytového fondu. Zelené střechy mohou nyní obdržet financování až do výše 800 Kč na metr čtvereční.

Nový program zavádí diferenciaci 700–1000 Kč na základě typu zelené střechy (extenzivní, semi–intenzivní a intenzivní) a sklonu střechy (šikmé střechy obdrží vyšší podporu než ploché střechy). Maximální podpora je omezena na 100 000 Kč pro rodinné domy a 300 000 Kč pro bytové domy a na nejvýše 50 % vynaložených nákladů.

Program také umožňuje malým podnikům žádat o část dostupného financování, které může dosáhnout až 500 000 Kč zvláštních samostatných grantových programů. Kromě toho program ENERG provozovaný Národní rozvojovou bankou nabízí úrokově bezúročné půjčky pro podniky na financování projektů spořících energii.

Tento přístup umožňuje rychlejší realizaci projektů zelených střech a podporuje udržitelné řešení v oblasti bydlení a stavebnictví v České republice.

Závěrečné zhodnocení

Zelené střechy se stávají stále populárnějším řešením, které přináší nejen estetické vylepšení urbanizovaných oblastí, ale také řadu praktických výhod. Přibývající důkazy o jejich pozitivním vlivu na životní prostředí, energetickou efektivnost a sociální pohodlí nás vedou k závěru, že zelené střechy by měly být součástí moderního urbanistického plánování nejen na Slovensku, ale i ve světě.

V této závěrečné části se podíváme na důvody, proč by města a podniky měly vážně zvážit investice do zelených střech, a na to, jaká může být budoucnost těchto systémů.

Proč by měla města a podniky vážně zvážit investice do zelených střech

 1. Ekologické výhody: Zelené střechy snižují množství odpadního tepla a přispívají k čistšímu vzduchu, čímž bojují proti urbanizovanému tepelnému efektu. Kromě toho jejich schopnost zadržovat dešťovou vodu redukuje zátěž na městské kanalizační systémy a minimalizuje riziko povodní.
 2. Energetická účinnost: Zelené střechy poskytují přírodní izolaci pro budovy, což snižuje potřebu klimatizace během teplých měsíců a vytápění v zimě. To může výrazně snížit energetické náklady, což je zvláště důležité pro podniky snažící se o redukci svých provozních výdajů.
 3. Sociální a psychologické výhody: Přístup k přírodní zeleni může výrazně zlepšit duševní zdraví obyvatel města. Zelené střechy nabízejí obyvatelům místa k relaxaci a odpočinku, což zlepšuje celkovou kvalitu života.
 4. Zvýšení hodnoty nemovitostí: Budovy s ekologickými prvky, jako jsou zelené střechy, jsou často atraktivnější pro nájemce a investory, což zvyšuje jejich tržní hodnotu.

Budoucnost zelených střech

Zelené střechy mají potenciál stát se normou v moderním urbanistickém rozvoji. S rostoucím povědomím o výhodách, které poskytují, as pokroky v technologiích jejich implementace, můžeme očekávat, že jejich používání se bude jen rozšiřovat.

V Česku i na Slovensku, kde zájem o udržitelné bydlení neustále roste, by mohla být integrace zelených střech do nových i stávajících budov prioritou pro městské plánování.

Globálně, jak se města snaží adaptovat na změny klimatu a zlepšit životní prostředí svých obyvatel, zelené střechy by mohly hrát klíčovou roli. Investice do zelených střech nejsou jen investicí do budovy, ale do budoucnosti města jako celku.

Vzhledem k těmto aspektům, zelené střechy představují nejen ekologicky zodpovědný krok, ale také ekonomicky rozumnou investici pro budoucnost našich měst. Výhody, které přinášejí, jasně převažují nad počátečními náklady a technickými výzvami spojenými s jejich zavedením.

Města a podniky by tedy měly vážně zvážit jejich provádění jako součást své strategie pro udržitelný rozvoj.


Článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s:

PoctiveSEO: Seznamte se se SEO a naučte se jej využít ve svůj prospěch: Od základů po nejdůležitější faktory – 15 leté know how na jednom místě

Autor: Mgr. Radka Žiaková, Obsahová specialistka na zdravotní a odborná témata, majitelka e-shopu Zdravoradka.sk

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *