Zadejte hledaný výraz

VZDĚLÁVÁNÍ

Co se v novém jazyce naučit jako první?

Přepadlo vás nadšení konečně se vrhnout do učení se nového jazyka, ale nevíte, kde začít? To je naprosto normální a stává se to většině lidem. V jazyce existuje tolik věcí, které je potřeba se naučit, ale je dobré vzít to pěkně po pořádku. Pokud se hodláte naučit cizí jazyk efektivně, nejprve se ujistěte, že jste na správné cestě. Přestože každý jazyk je trochu jiný, vždy jsou některé jevy důležitější než jiné. Než tedy začnete skákat od jedné věci k druhé, měly byste si připravit učební plán, kterého se budete držet. Studijní vám pomůže určit, které aspekty jazykového vzdělání by měly být prioritou, a usnadní vám učení v dlouhodobém horizontu.

Číslo jedna: abeceda

Pokud se zrovna neučíte japonsky nebo čínsky, v mnoha jazycích je naštěstí abeceda stejná nebo alespoň podobná té, kterou již znáte. Pokud tomu tak je, pokuste se od samého začátku zjistit, zda jazyk používá nějaké speciální znaky či písmena s diakritikou, která vám nejsou známá. Zkuste těmto písmenům věnovat nějaký čas, abyste se s nimi seznámily. Učíte-li se jazyk, který používá zcela odlišnou abecedu nebo jiné znaky, v první fázi byste měly věnovat pozornost právě tomuto jevu. Znalost abecedy je první krok správným směrem.

Číslo 2: výslovnost

Dalším krokem by mělo být učení se správné výslovnosti nejpoužívanějších zvuků v jazyce. Přestože může být abeceda jazyka podobná té naší, zdaleka to nemusí znamenat, že se písmena nebo skupiny písmen vyslovují stejným způsobem. Když si v začátcích procesu učení osvojíte základní pravidla výslovnosti, umožní vám to umět dobře číst a dříve se dorozumět v mluvené řeči. Neznamená to, že byste měly od samého začátku perfektně ovládat výslovnost. Stačí, když tato pravidla budete znát, abyste si je mohly postupně procvičovat. Když se s nimi totiž neseznámíte a nebudete si jich vědomy, nemůžete se zlepšovat.

Číslo 3: Základní fráze

Na samém začátku je dobré naučit se několik jednoduchých předem připravených vět, abyste mohly začít používat jazyk v praxi co nejdříve. Naučte se jednoduché věty, které se vám budou hodit v běžném životě nebo na cestách. Můžete tak začít vést velmi krátké rozhovory s použitím naučených vět. Díky tomu snáze proniknete do struktury jazyka a začnete si procvičovat výslovnost.

Číslo 5: klíčová slovesa a často používaná slovíčka

Zapamatovat si 4 nebo 5 nejdůležitějších sloves v jazyce, který se učíte, vám může usnadnit porozumět cizí řeči. Například slovesa „být“ a „mít“ se objevují téměř v každé větě, nehledě na jazyk, který používáte. Když se je ještě naučíte časovat, získáte velký náskok. Téměř v každém jazyce také naleznete seznam nejčastěji používaných slov. Pokud se je naučíte, budete moci porozumět velké spoustě slov v každodenní konverzaci – velmi důležitá jsou například slovíčka k vyjádření času. Abyste lépe porozuměly jejich významům a zapamatovaly si je, je dobré učit se je přímo z kontextu a nikoli pouze jako seznam.

Pár slov závěrem

Až se naučíte těchto pár základních věcí v novém jazyce, měly byste získat dobrý základ, na kterém můžete dále stavět. Když je vám jazyk zcela neznámý, je velmi těžké naučit se slova z kontextu. Když ale znáte určitý počet slov a pravidel, můžete začít vytvářet asociace. Nezapomeňte si v průběhu učení stanovovat malé dosažitelné cíle a držet se jich. Když budete důsledné, získáte potřebnou motivaci pokračovat a brzy uspějete v osvojení si jazyka.

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *