Zadejte hledaný výraz

AKCE DOPORUČENÉ GENDER PODPORA ŽEN POSTAVENÍ ŽEN ROZHOVORY

Eva Koubíková, HR ředitelka, členka Dozorčí rady, Allianz pojišťovna: téma rovnosti je běh na dlouhou trať

Snad mi dáte za pravdu, milé naše akční čtenářky, že mluvit s dámou, která je vrcholovou manažerkou významné pojišťovny je respekt budící počin, ne ve smyslu: pohleďte, s kým se nám podařilo pohovořit, ale spíše ve smyslu, jestli se nad našimi otázkami nebude blahosklonně usmívat a popři tom je samozřejmě s přehledem a profesionálně zodpoví. Inu nebylo to úplně tak, spíše naopak a bázeň opadla okamžitě, protože top manažerka top pojišťovny je velmi příjemná, milá, usměvavá žena, se kterou by si jistě každá z vás ráda poklábosila při kávě. Úsměvy nebyly blahosklonné, ale ryze upřímné a odpovědi byly od srdce a vysoce inspirativní – vždyť čtěte a posuďte sami.  

Je mi ctí položit několik otázek HR ředitelce, člence Dozorčí rady Allianz pojišťovny Evě Koubíkové.

Mluvíme spolu na jubilejním 15. ročníku českého Equal Pay Day, největší evropské akce svého druhu organizované zejména, ale nejenom ženami především, ale ne výhradně pro ženy. Je to každoroční vyvrcholení kampaně zaměřené na (ne)rovnost v odměňování žen a mužů.

Allianz je partnerem této prestižní akce – co toto partnerství znamená pro společnost, kterou reprezentujete?

Celou akci Equal Pay Day mám osobně velmi ráda. Opakovaně se jí účastním i jako mentorka, protože jsem opravdu hluboce přesvědčená, že téma rovnosti, a hlavně pak rovnosti platů, je ve společnosti velmi aktuální. Je to běh na dlouhou trať, který je potřeba aktivně podporovat. U nás v Allianz jsou rovný přístup a samozřejmě i rovnost platů součástí nejenom naší firemní kultury, ale i strategickým cílem. Pro nás je to v podstatě součást naší DNA.  

A co pro vás osobně znamená, že máte příležitost na této prestižní akci sdílet své zkušenosti jako spíkerka a i to, že již roky mentorujete v rámci mentoringového dne?

Já se na to moc těším i proto, že mám možnost poukázat na některé aspekty, které s rovným přístupem a odměňováním souvisí – mohou to být předsudky, hlavně ty nevědomé, může to být přístup k ženám nejenom ve firmách, ale i v rámci společnosti. Je stále obrovský problém umístit dítě do jeslí nebo do školky. Pocházím z Jižních Čech a proto vím, že Praha je v tomhle trošku taková ideální bublina, ale pro řadu žen v regionech je opravdu velmi těžké najít částečný úvazek nebo mít flexibilní možnost práce, přizpůsobit pracovní podmínky rodinnému životu a myslím si, že na to musíme stále poukazovat. 

Eva Koubíková během mentoringu na Equal Pay Day

Equal Pay Day a prakticky nepřetržitá celoroční kampaň, která mu předchází každoročně zaměřuje pozornost všech zejména na nerovné odměňování žen a mužů. Jak je na tom branže, ve které působíte, co se (ne)rovného odměňování ale také zastoupení žen a mužů týče? Máme i tady co dohánět? Nemám na mysli společnost, ve které působíte – k tomu se dostaneme o chvilku – ale vaši osobní zkušenost a to, jestli se na své pozici cítíte (d)oceněná a komfortně, tak aby vám vaše náročná práce stále přinášela radost.

Pojišťovnictví je specifické tím, že v něm pracuje mnohem více žen než mužů. My máme v české Allianz 680 zaměstnanců a z toho 60 % tvoří ženy. Ale když se podíváte na jednotlivé úrovně managementu, tak na pozici seniorních manažerů už je žen jen o něco více než 30 % a v představenstvu teď zrovna nemáme ženu žádnou. Není to určitě tím, že bychom nechtěli. Je to také tím – a dnes o tom pěkně mluvila generální ředitelka Philip Morris – že se ženy do vrcholového managementu moc nehrnou. Musíme se vypořádat se spoustou různých strachů. Vloni jsme například organizovali kariérní den pro ženy, hovořili jsme o tom, jak naše firma ženy podporuje, že v každém nástupnickém plánu každého manažera musí být minimálně jedna žena, někdy jich je tam i víc. Ale pak když se se ženami dostáváte do diskuse, tak slyšíte: bojím se jít do představenstva, protože bych to nedokázala skloubit s rodinou. Bojím se, že by mi to bralo moc času, že bych si nedokázala vše zorganizovat tak, abych neošidila svoje děti. A je to obrovský strach, který ženy mají a je ho potřeba překonávat vzděláváním, podporou, a právě i konferencemi, jakou je Equal Pay Day.    

Eva Koubíková s Dušanem Quisem, předsedou představenstva Allianz pojišťovny v České republice

Společnost Allianz již v roce 2021 prošla procesem certifikace a jako první společnost v Česku získala certifikát EDGE ASSESS (The Economic Dividends for Gender Equality). V roce 2023 pak úspěšně prošla recertifikací – co konkrétně to znamená pro vaše zaměstnankyně a zaměstnance?

Znamená to potvrzení nezávislým auditem, že všechno, co říkáme, také skutečně děláme. Příprava na audit trvá několik měsíců a audit jako takový, vedený švýcarským nezávislým auditorem, nám v loňském roce trval den a půl a procházeli jsme do detailů úplně všechno. Jestli opravdu platíme spravedlivě, jaké máme analytické nástroje, přesně jsme se dívali na zaměstnankyně, jestli jim byl vyrovnán gender pay gap. Dívali jsme se na všechny směrnice, na všechny interní procesy, na komunikaci, nábor, vzdělávání, nástupnictví. Museli jsme dokládat například to, že u každého pohovoru, který vedeme s externím kandidátem, sedí muž i žena. Teď opravdu můžeme zodpovědně říct, že certifikace potvrdila, že rovný přístup není jenom nějaké heslo, které razíme, ale že je to opravdu každodenní součást našeho firemního života a kultury.  

Paní Lenka Šťastná ve svém proslovu zmínila, že když projekt Equal Pay Day přivezla do Česka, neměla představu o tom, že ho bude organizovat 15 let…Snad se mnou budete souhlasit, že bychom všichni, ženy i jim přející muži byli rádi, kdyby konečně nejenom v Česku, ale i Evropě a samozřejmě i globálně téma rovného postavení žen přestala být nadobro a definitivně tématem a celé se to dostalo do normálních kolejí přijatelných pro všechny a akceptovaných všemi. Jaký je váš odhad, kdy se dostaneme do toho normálního stadia, které všichni potřebujeme? Kdy už to nebude téma, které potřebujeme řešit, ale snad jenom udržovat ten správný status quo?

To je dobrá otázka, na kterou ale nemám konkrétní odpověď. Já bych si určitě přála, aby to bylo co nejdřív, protože mám dvě dcery. Moc bych si přála, aby až dorostou do pracovního života, nemusely nějaký rozdíl platů vůbec řešit. Ale je to opravdu běh na dlouhou trať a ta čísla se v čase mění. Jak dnes říkala Lenka Šťastná, během pandemie covidu se to o něco zlepšilo, ale aktuálně je tendence už zase rostoucí. Gender pay gap dosahuje 17,7 %. Nedokážu říct, kdy se platy vyrovnají, ale přála bych si, aby to mé dcery už zažily.

Eva Koubíková (vlevo) během panelové diskuze Chytré strategie na Equal Pay Day

Když jsme při těch přáních…Český Equal Pay Day letos zapisuje do historie svůj 15. ročník. Co byste jemu i jeho organizátorkám k narozeninám zapřála?

Chci jim hlavně poděkovat, že s organizací takové akce vůbec začaly, že na velmi palčivé téma nerovnosti platů poukazují. A moc bych jim přála, aby se jim dařilo i nadále vytvářet na celé akci takovou atmosféru sdílení, inspirace, obrovské energie, radosti… Proto sem chodím několik let, protože vždy odcházím absolutně nabitá energií a s novými podněty, které se dají hned použít v praxi.   

Náš rozhovor právě čtou všechny akční ženy na našem akčním portálu akčníženy – do jaké míry se vy osobně cítíte být akční ženou? Dejme to ve škále od 1 do 10 přičemž 1 je absolutní nihilismus a 10 trefně definované Fedorem Gálem: s vrtulí v zadnici?

Smích zajímavá otázka…Někdy si připadám na 11…a říkám si, že jsem taková matka v běhu, protože kromě práce mám rodinu, která je pro mě velmi důležitá a chci se svým dcerám a manželovi věnovat. A dělám to ráda, jsem ráda v tom akčním módu a v té energii a asi bych to nedokázala jinak.

Pro mnohé ženy je to prý poměrně intimnější otázka – vždyť my novináři se prý na to, jak zvládají skloubit osobní, rodinný život a kariéru ptáme převážně žen tak nějak předsudkově, a kdybychom se to ptali mužů ve vedoucích pozicích, tak by nás zřejmě velmi rychle hnali…Jak tedy zvládáte bez újmy na jakékoliv straně vyvažovat balanc osobního, rodinného, kariérního, volnočasového, sociálního, možná angažovaného…a všech ostatních závažíček vašeho života?

Můj recept je, že nerozlišuji soukromý a pracovní život v tom smyslu, že mám jeden kalendář a tam si zapisuji všechny aktivity. Mám tam kroužky dětí, víkendy s manželem, pracovní schůzky, divadlo, práci pro neziskové organizace, prostě všechno, co je pro mě důležité. Zjistila jsem totiž, že když to nebylo v tom jednom kalendáři, tak rodinný život trochu trpěl, vždycky práce nějakým způsobem převážila. Teď si opravdu hlídám, abych měla život v rovnováze a abych měla pocit, že jak práci, tak rodině dávám přesně tolik času, kolik bych chtěla. 

Eva Koubíková se šéfkou slovenských a českých Akčních žen Martinou Novotnou

Zkusme si to teď prohodit: co byste se na mém místě ráda zeptala sebe sama? A jaká bude odpověď?

Kdybych byla muž, tak bych se zeptala žen, jak bych je mohla podpořit, jak bych jim mohla pomoct v tom, aby si dokázaly svůj život zařídit tak, jak potřebují.

A jak tedy my chlapi můžeme ženám pomoct? 

Určitě tím, že nám budete dodávat sebevědomí, protože leckdy ho právě z rodin nemáme. Pomůžete nám, když nás podpoříte v úsilí o dosažení rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem a aspoň některé z rodinných povinností převezmete – například vyzvedávání dětí z kroužků, nebo střídání, když jsou děti nemocné, to opravdu velmi pomáhá. Když se podívám na pracovní život, musím říct, že mám obrovskou podporu od svého šéfa, muže, který podporuje diverzitu a velmi podporuje ženy v jejich kariérní cestě. Tohle vidím také jako velmi důležité. 

Tradiční závěrečná Míšina klíčová otázka: Co vám v poslední době udělalo radost?

V pracovním životě mi udělalo velikou radost, když jsme zahájili další ročník mentoringového programu, který máme nejenom v České republice, ale zastřešuji ho v rámci celého regionu střední a východní Evropy. Mentoringu ohromně věřím jako rozvojové metodě, která může lidi neskutečně posouvat dopředu a zvyšovat jejich motivaci a pocit štěstí. Pokud jde o soukromý život, mám velkou radost z toho, že mě dcery podporují a moc se těším, že příště dorazí na Equal Pay Day a užijí si ho společně se mnou.

Za rozhovor srdečně poděkoval Ján Schneider

Foto: BPWCR

Chcete zažiť jedinečnú atmosféru Equal Pay Day v slovenskom vydaní? Nech sa páči, máte šancu byť pri tom 7. až 9. novembra 2024 v Bratislave. Tešia sa na vás organizátorky podujatia Akčné ženy.  

 

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *