Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ TIPY RODIČOVSTVÍ ŽURNÁL

Hypotéka a rozvod – vše, co musíte vědět

Když manželství dospěje do vrcholného stadia rozpadu – až k rozvodu, prioritou by měla být racionální komunikace směrující k civilizovanému ukončení manželského vztahu. Děti teď neřešme, ty jsou samozřejmě prvořadé a bez ohledu na vaši dohodu nebo nedohodu bude každý rozvodový soudce i soudkyně rozhodovat prioritně v zájmu dětí. Jednou z „položek“, které byli v manželství společné a je nevyhnutné ji v souvislosti s rozvodem řešit, bývá často hypotéka. Lze hypotéku také „rozvést“, nebo nějak jinak rozdělit, pokud možno spravedlivě? Čtěte, jak to jde, dokonce několika způsoby.

Bez komunikace se nikam nepohnete

Každý rozvodový právník se jistě shodne s hypotekárním poradcem a oba i s hypotekárním bankéřem na základním pravidlu: komunikujte. Nejenom vzájemně v zájmu co nejméně komplikovaného rozdělení a vypořádání všeho, co jste měli společné. Komunikujte také s bankou a informujte ji, že se rozvádíte a i o tom, na jakém způsobu vypořádání hypotéky jste se dohodli. Nejhorší, co může nastat je „ticho po pěšině“ v případě, že rozvádějící se manželé nejsou ochotni komunikovat ani vzájemně, natož s bankou, které splácejí hypotéku. Vcelku běžným důsledkem komunikačního patu je nesplácení hypotéky se všemi důsledky, které jsou podrobně popsané v hypotekární smlouvě. Tomuto je nutné se vyvarovat.

Vyberte si jednu z možností

Protože jako manželé jste společně nejenom nabývali jmění, ale i dluhy, je v zájmu obou stran dohodnout se co nejdříve nejenom na vypořádání majetku, ale i dluhů. Hypotéku a nemovitost zatíženou hypotékou lze v souvislosti s rozvodem řešit takhle:

 • prodej nemovitosti a doplacení hypotéky
 • vyvázání jednoho z manželů z hypotéky
 • pokračování ve společném splácení


Prodej nemovitosti a doplacení hypotéky

Pokud ani jeden z vás nechce v doposud společné nemovitosti bydlet, ideální řešení je její prodej. Pokud se dohodnete na tomto postupu, kontaktujte hypotekárního případně realitního poradce, nebo oba, aby zajistili vše potřebné. Prodej nemovitosti zatížené hypotékou je sice běžný, má však zákonné a zaužívané postupy, které je nutné ovládat a dodržet. Počítejte také s tím, že na prodej nejste jenom vy dva jako majitelé a kupující, třetím do partie je hypotekární banka, kterou o prodeji musíte informovat. Banka může, ale také nemusí prodej schválit. V principu máte dvě možnosti:

 • nemovitost prodáte, ze zisku předčasně splatíte hypotéku a to, co vám zbyde, si rozdělíte
 • nemovitost prodáte i s hypotékou, kupující se stane novým dlužníkem a bude pokračovat ve splácení hypotéky
 • v obou případech je klíčový správný timing všech kroků
 • pokud prodej nenačasujete na výročí fixace hypotéky, může se to prodražit
 • když prodej rozběhnete jako manželé – tedy spoluvlastníci, nemělo by se stát, že nemovitost prodáte až po rozvodu, bylo by to mnohem komplikovanější
 •  


Vyvázání jednoho z manželů z hypotéky

Tato možnost je statisticky nejběžnější, to ale neznamená, že taky nejjednodušší. Lépe napsáno: není bezproblémová. Velmi často se v souvislosti s rozvodem stává, že jeden z manželů hodlá nadále bydlet v doposud společné nemovitosti. Opět je to na vzájemné komunikaci a dohodě a postup je v podstatě jednoduchý: ten, kdo chce v nemovitosti bydlet, přepíše hypotéku na sebe a bývalému nebo bývalé vyplatí jeho podíl na nemovitosti. Dle zákona máte jako manželé oba nárok na stejný – poloviční podíl z nemovitosti bez ohledu na to, kdo náklady na hypotéku snášel více, nebo kolik do ní investoval.

 • tenhle způsob lze realizovat až po rozvodu
 • samozřejmě vyžaduje souhlas banky
 • ten, kdo hypotéku přebírá, musí mít dostatečný příjem a bonitu
 • problémem často bývá vyplacení druhé strany
 • výšku podílu lze stanovit jednoduše: od hodnoty nemovitosti odečtěte dluh na hypotéce k termínu rozvodu a výsledek vydělte dvěma
 • nedostatek financí na vyplacení podílu lze řešit refinancováním hypotéky, nebo jejím navýšením – opět ale při dostatečné bonitě
 • pokud ten, kdo hypotéku převezme, nemá dostatečnou bonitu, běžným řešením je přizvání spoludlužníka, nejčastěji příbuzného nebo nového partnera

Pokračování ve společném splácení

Tato možnost je téměř hypotetická, kdybychom měli k dispozici relevantní statistiku, případů takhle řešených „rozváděných“ hypoték bychom jistě napočítali poskrovnu. Ale je to možnost, a pokud nemáte problém se na ní dohodnout, banka rovněž problém mít nebude. Tenhle způsob využívají zejména páry, které společnou nemovitost pronajímají a ze zisku z nájmu financují hypotéku. Nebo některý z partnerů i s dětmi v nemovitosti bydlí i po rozvodu a druhý partner nemá problém na splácení hypotéky přispívat.

Česká republika je dlouhodobě v první desítce řebříčků rozvodovosti v rámci Evropy. Průměrně končí v naší krajině rozvodem kolem 45% uzavřených sňatků. Podle metodiky propočtu na počet obyvatel vychází zhruba 2 rozvody na 1000 dospělých Češek a Čechů.

Pár rad z praxe

 • v každé z popsaných možností řešení hypotéky po rozvodu je klíčovou podmínkou korektní komunikace a ochota se dohodnout
 • pokud se dohodnete na kterékoliv možnosti, nevyhnutné je dohodu sepsat s právníkem a podepsat
 • spoléhat se na ústní dohodu a zvláště v rozvodové situaci není správné řešení
 • vyvarujte se neplnění dohodnutého – může to skončit i tak, že o nemovitost můžete vy nebo bývalý partner přijít
 • pokud ten, kdo hypotéku bude splácet, nemá po rozvodu přímo ideální finanční situaci, lze se s bankou dohodnout kupříkladu na odkladu splátek nebo prodloužení splatnosti a snížení splátek
 • komunikujte a řešte hypotéku včas a proaktivně, nejhorší a nejdražší – pro oba – případ je řešit nesplácenou hypotéku soudně bez toho, aby se manželé v rozvodovém řízení na čemkoliv dohodli

Hypotéka a rozvod nejsou antonyma…

… tudíž se navzájem nevylučují, naopak. Pokud se rozvádíte, musíte aktivně řešit i to, kdo bude splácet dluhy, které byli do rozvodu společné. Možná netušíte, že rozvodové právo je v našich končinách, přesněji se stalo v bývalé monarchii součástí jurisdikce již od roku 1894. Lidé se rozvádějí poměrně často, v zemích českých dokonce častěji v porovnání s okolitými i mnoha dalšími evropskými krajinami. Buď jako buď, „když rozvod, tak rozvod“…Ale se všemi důsledky, se kterými je nutné se racionálně, pokud možno bez emocí vypořádat. V zájmu obou stran.

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *