Zadejte hledaný výraz

DOPORUČENÉ FINANCE KARIÉRA OSOBNÍ ROZVOJ PODNIKÁNÍ PR ČLÁNKY ROZHOVORY TECHNOLOGIE

Maria Šimůnková, zakladatelka startupu Nekrachni: mladým lidem chceme poskytnout „autoškolu na finance“

Minuloroční výběrový vzdělávací program Women in Tech byl zaměřený na podporu žen především ze startupového prostředí. První ročník unikátního programu pořádala Hospodářská komora České republiky prostřednictvím Výskumného ústavu pro podnikání a inovace (VUPI) a technologická společnost Huawei. Vybrané dámy, jejichž byznys a práce má přesah do technologického odvětví dostávali v průběhu šesti měsíců cenné know-how prostřednictvím mentoringu, workshopů a vzdělávacích akcí. Podnikateky měly tak díky expertní podpoře jedinečnou příležitost rozvíjet svůj talent, schopnosti i portfolio kontaktů, aby mohly posunout své projekty výrazně dál. Oceněné účastnice projektu i do budoucna zůstanou aktivní součástí platformy Women in Tech a budou tak mít k dispozici zázemí pro svůj růst. Náš seriál rozhovorů se šesti podnikatelkami, oceněnými v rámci programu Women in Tech pokračuje s Marií Šimůnkovou, zakladatelkou a CEO startupu Nekrachni.

Odkud jste se dozvěděla o programu Women in Tech a proč jste se rozhodla do něj zapojit?

Do programu jsem byla pozvána Lindou Štucbartovou. Projekt mi připadal jako dobrý nápad a bylo pro mě lákavé se rozvíjet po boku mnohem zkušenějších žen.

Jaké jste měla očekávání, když jste do programu Women in Tech vstupovala a byly napněny? Co vás nejvíce na programu překvapilo, možná pozitivně zaskočilo?

Snažím se si nikdy netvořit očekávání, takže jsem byla velmi pozitivně překvapená. Jsem moc vděčná za příležitost být součástí vzdělávacího programu Women in Tech. Jako mladí zakladatelé se často účastníme programů pro začínající foundery do 30 let, v programu WiT jsem ale měla možnost čerpat zkušenosti od mnohem zkušenějších žen. Zároveň jsem ale neměla pocit, že bych byla vnímaná jako „stážistka”, jak se mi to stávalo na akcích, kde bylo velké zastoupení starších zakladatelů – mužů :).

Jak program Women in Tech konkrétně pomohl vám? Proč byste doporučila i dalším českým ženám zapojit se do programu?

Nekrachni a mě osobně během minulých měsíců nejvíce posunul poskytnutý mentoring od Pavla Koška ze společnosti Huawei. Díky mentoringu jsem si ujasnila základní věci v projektu, svůj osobní cíl a plán Nekrachni na další roky. Rozhodně bych doporučila ostatním ženám v již fungujících podnikáních se do projektu zapojit – není časově náročný jako jiné např. akcelerační programy, ale zároveň je opravdu přínosný.

Oceněné dámy programu Women in Tech 2022, Maria Šimůnková uprostřed

Pojďme k vašemu startupu Nekrachni: pokud bych směl udělovat cenu za umělecký přínos a trefnost názvosloví, byla by určitě vaše. Předpokládejme tedy, že jste se rozhodli učit lidi, aby nekrachli – všechny, anebo jsou vaší cílovkou zejména mladí lidé, které ještě lze něco v oblasti financí naučit?

Primární cílovou skupinou projektu jsou především žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti SŠ, protože u této věkové skupiny začíná vyvstávat nutná potřeba zorientovat se v dospělém světě financí (hranice 15 let a konec povinné školní docházky). Chceme jim poskytnout autoškolu na finance – myslíme si, že je lepší si finanční dovednosti prakticky vyzkoušet „nanečisto”. Pomocí vzdělávacích materiálů klademe důraz na rozvíjení kompetencí pro finanční zdraví a chceme studentům dát dobrý základ do dospělého života.

Sekundární cílovou skupinou jsou studenti vysokých škol a absolventi, kteří tápají v nových životních situacích a hledají informace o tom, jak se s nimi vypořádat. Právě pro ně může být mobilní aplikace Nekrachni průvodcem v kapse. Chceme jim pomáhat překonávat nové výzvy.

Všechno to děláme proto, abychom pomohli dalším mladým lidem z Generace Z, kteří mohou „strugglovat” při velkých životních změnách jako je stěhování se od rodičů, první nájem nebo první fulltime. Jsme v tom všichni spolu, tvoříme komunitu a s pomocí expertů získáváme ty potřebné informace a skills pro zvládnutí dospělosti!

Dovolím si tvrdit, že poměrně málo lidí v zemích českých, moravských a slezských ví o tom, že se nejenom u nás, ale i v dalších zemích exaktně měří index finanční gramotnosti a nebudeme si brát servítky: jsme na na tom věru bídně. Finanční gramotnost Češek a Čechů sice mírně roste, loni měl náš index finanční gramotnosti výši 56 bodů. Nutno podotknout že ze sta a s tímhle skóre se moc nemáme čím chlubit. Čím to podle vás je?

Myslíme si, že hlavními problémy finanční gramotnosti jsou:

  • odtržení výuky od fungování reálného světa
  • neatraktivní forma výuky tématu (jak zaujmout teenagery, jak reagovat na trendy a využít je k edukativním účelům)
  • nejistota vyučujících v tématech RVP (nedostatek materiálů zaměřených na praxi)
  • tabu” komunikace o rodinných financích

Maria Šimůnková v pracovním nasazení

Vaše cílovka – žáci a studenti základních a středních škol – prakticky nemají k dispozici ucelený výučbový program, který by je na praktický život s financemi opravdu připravil. Například předmět, nebo kurs věnující se všem důležitým znalostem i dovednostem, které s praktickým využitím financí v životě souvisí, neexistuje. Máme sice několik edukačních iniciativ – kupříkladu České národní banky i některých komerčních finančních institucí – díky i za ně, ale jsou dílčí a nesystémové. No a naše děti jsou odkázány zejména na to, co pochytí od svých rodičů nebo prarodičů a to je často žalostně málo…Netajíte se tím, že vaší vizí je prostřednictvím Nekrachni tenhle stav změnit. Jak se vám to daří, v jakém jste aktuálně na počátku března 2023 stadiu?

Za minulý rok jsme svými aktivitami zvládli oslovit 2.3 tisíce středoškoláků, věříme ale, že v tomto roce toto číslo několikrát znásobíme.

Cílem Nekrachni na rok 2023 je rozšířit komunitu do zahraničí a spolupracovat se studentskými kluby napříč EU. Vytvořené materiály (SoMe, NL, pracovní listy) lokalizujeme do angličtiny a budou pod regulovanou open-source licencí (nutnost zaručení validity). Komunity studentů a dobrovolníků ze zahraničí budou mít možnost lokalizovat a sdílet Nekrachni materiály po prokázání splnění podmínek (musí souznít s hodnotami Nekrachni (viz web), nabízet lokalizované materiály zdarma ve svojí zemi a musí spolupracovat s expertem). Momentálně již spolupracujeme se studenty z Rotterdam Erasmus Universityv rámci programu I DO, kde se blíže seznamují s projektem, pomáhají nám najít finančně udržitelnou cestu a navázat kontakt se studentskými kluby v Holandsku.

Za projektem Nekrachni nejste jenom vy, není to „onewomen startup“, pokud jsem dobře napočítal, váš tým dnes tvoří 20 mladých lidí. Vaši vizi jste naformulovali takhle: „Pomáháme mladým lidem finančně dospět“ a váší misí je do roku 2025 připravit minimálně 50% studentů na dospělý život – předpokládám že v oblasti praktických finančních znalostí a dovedností. Jak to chcete dosáhnout?

Pokud se budeme učit metodou pokus omyl finance, tak je to jako bychom se učili metodou pokus omyl řídit auto – nevím jak se ovládá, co znamená jaká značka nebo kdo má přednost. Může to skončit fatálně – stejně tak u financí, ale s tím rozdílem, že žádný povinný kurz s důrazem na praktické dovednosti před vstupem do dospělosti není. Právě to jsme se s Nekrachni rozhodli změnit. Chceme informovat dospívající a pomáhat jim najít cestu k finančnímu zdraví a bezproblémovému začátku dospělého života. Celé učení ale stavíme na rozvíjení kompetencí pro 21. století – klíčové pro nás je hlavně kritické myšlení a vyhodnocování správnosti informací.

Zakladatelé startupu Nekrachni Maria Šimůnková a Jakub Rychlý

Projekt Nekrachni tedy nemá ambici být jenom mobilní a webová appka, finanční gramotnost mladých lidí jste se rozhodli zvyšovat i jinými způsoby. Zkusme popsat, jakými konkrétně a máte i odborné garanty obsahu a třeba i didaktické stránky vašich výučbových materiálů?

Na projektu se podílí tým více než 30 mladých lidí do 30 let, kteří sami cítí, že nebyli během svého dospívání dostatečně informováni o praktických věcech, jako jsou finance či další klíčové aspekty dospělého života. Zároveň spolupracujeme jak s experty v oboru financí, tak ale také přímo se středoškoláky a mladými lidmi obecně (naší cílovou skupinou) v rámci dozorčího orgánu „Youth Board“. Snažíme se budovat komunitu a podporovat mladé lidi k rozvíjení nových dovedností – chceme vzdělávat dovnitř i ven. Náš tým je proto složen z několika expertů v oboru (marketing, Sales, vývoj), kteří mentorují začínající a juniorní talenty.

Produktem Nekrachni je komunikace a poskytování relevantních informací mladým. Vzděláváme a připravujeme středoškoláky na dospělost pomocí profilů na sociálních sítí (Instagram, TikTok), pomocí Newsletteru, mobilní aplikace ale i prostřednictvím škol a učitelů, kterým poskytujeme pracovní listy a didaktické materiály zaměřené na praxi a spoluvytvářené s experty i samotnými středoškoláky. Naplňujeme 4. cíl OSN udržitelných cílů – Kvalitní vzdělávání – materiály, informace a nástroje nabízíme mladým lidem zdarma a snažíme se dostat do regionů ohrožených chudobou a exekucemi.

Robert A. Heinlein kdysi napsal, že všechno, co je zadarmo stojí přesně za tolik, kolik jsi za to zaplatil…bude vaše mobilní a webová appka zadarmo, nebo máte vypracovaný nějaký byznys model, postaven třeba na tom, že když si cokoliv, co mně něco důležité o financích naučí koupím, budu si toho i více vážit?

Mezi naše hodnoty patří dostupnost kvalitních informací a proto chceme vždy vzdělávací obsah nabízet mladým lidem zdarma. Naším cílem je udržitelně získávat finance na podporu vzdělávání pomocí workshopů pro firmy na téma – „Jak mluvit o financích s GenZ“. Pomocí těchto workshopů chceme zasáhnout důležitou skupinu rodičů a dostat finance víc do běžných rodinných konverzací.

Není tajemstvím, že studujete dátovou analytiku a i ve světě IT se pohybujete tak, jako na horách – tedy ráda. Krom toho máte ráda i kočky, zkusme ale možná ještě jinak představit Mariu Šimůnkovou – mně kupříkladu zajímá vaše křestní jméno. Nemá ani českou, ani slovenskou transkripci, prozradíte nám, proč Maria a ne Marie?

Já si vždycky dělám srandu, že jde o kompromis mezi českou a slovenskou verzí jména, jelikož mám tatínka Čecha a maminku Slovenku :). Ve skutečnosti je ale Maria mezinárodně nejpoužívanější verze a jsem za tuto volbu svým rodičům velmi vděčná. Nikde kromě ČR jsem neměla problém s tím, že by někdo psal nebo vyslovoval moje jméno špatně :)

Zkusme malý dámský gambit: Kdybyste měla místo mně ve jménu našich akčních čtenářek možnost zeptat se cokoliv Marie Šimůnkové, co by to bylo?

Zeptala bych se, jestli jsou i chvíle, kdy to není tak skvělé, jak to navenek vypadá a jak se s tím vypořádávám? (Odpověď je ale až někdy na jindy :D)

Na závěr tradiční Míšina klíčová otázka: Co vám v poslední době udělalo radost?

Největší radost mi udělala samostatnost týmu Nekrachni. Potřebovala jsem se na dovolené úplně odstřihnout a tým mezitím udělal spoustu práce – to bylo před rokem ještě úplně nemyslitelné.

Za rozhovor srdečně poděkoval Ján Schneider

foto: archiv Marie Šimůnkové, Women in Tech

Po úspěšném prvním ročníku pokračuje výběrový vzdělávací program Women in Tech i letos. Jste zakladatelka nebo manažerka startupu, součástí vašeho produktu nebo řešení jsou technologie? Zaměřujete se na oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdraví nebo rozvoje a plánujete rozšířit svůj byznys i do zahraničí? Neváhejete a zapojte se do programu Women in Tech 2023, máte šanci ještě do 20. března 2023, počet účastnic je omezen.

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *