Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ TIPY DOPORUČENÉ FINANCE POJIŠTĚNÍ

Opravdu víte vše, co potřebujete vědět o povinném ručení?

Ruku na šaltpáku, dámy a pánové, to, co si myslíme, že víme o povinném ručení často patří do kategorie „znalostí“ Brouka Pytlíka: všichni jsme už o tom slyšeli a myslíme si, že o tom víme všechno. Vždyť povinné ručení známe minimálně z reklam, které na nás občas kudy-tudy vyskočí. Slyšet, nebo možná vidět ale neznamená znát a když při koupi prvního auta musíme jít na věc, dovolím si tvrdit, že každý čerstvý šofér i šoférka tápají ve tmě jako malé nevidomé koťátka. A nastupuje studium na internetu nebo konzultace se sousedem, známým, příbuzným, v tom lepším případě se svým pojišťovákem. Nebudu vůbec přehánět, když si dovolím napsat i to, že test o nuansích povinného ručení by neudělali ani mnozí ostřílení řidiči a řidičky, brázdící naše silnice již léta. A mají povinnost uzavřít povinné ručení vždy, když si koupí nové nebo ojeté auto.

V zájmu zvyšování finanční gramotnosti – vždyť alespoň základní znalost pojistních produktů k finanční gramotnosti patří – jsem pro vás připravil několikadílný seriál textů věnovaných povinnému ručení. Právě jste začali číst jeho první část, kterou můžeme společně považovat za úvod do problematiky. A buďte bez obav, pojišťováckou hantýrku a všechny ty kvanta vět, psané v pojistných smlouvách obvykle malými písmenky, přetlumočím do lidské řeči tak, aby nám všem bylo vše jasné. Pojďme tedy na to.

Povinné ručení má dlouhou a zajímavou historii

Vcelku rozšířeným mýtem je, že povinné ručení je moderní pojišťovací produkt z konce minulého století. Není, jeho historie sahá prakticky až do dob počátků automobilismu, který v naších zemích můžeme datovat od roku1897, kdy byl v Kopřivnici skonstruován první funkční automobil Präsident. Mimochodem, tímhle počinem jsme se zařadili mezi zakladatele automobilové historie, kopřivnická Tatra se tak zařadila na krásné třetí místo mezi nejstaršími existujícími automobilkami, za Daimler-Benz a Peugeot.

první český automobil Präsident

 

Ale musíme jít v historii ještě hlouběji, již v roce 1811 byl totiž v zemích českých vydán Všeobecný občanský zákonník, kde sice nebyla ještě řešena odpovědnost za škodu způsobená provozem motorového vozidla – vždyť první patent na motorové vozidlo zeregistroval Karl Benz až v roce 1886. Ve Všeobecném občanském zákonníku ale byla již od roku 1811 zahrnuta i obecná odpovědnost s principem zavinění a týkala se kupříkladu i povozů tahaných živou sílou. Tady můžeme hledat základní právní pilíře pozdějšího povinného ručení. Ručení za škody z provozování „jízdních silostrojů“, tedy automobilů se prvně dostalo do legislativy v roce 1908 prostřednictvím „Automobilového zákonu.“ Zákonnou povinnost povinného uzavření povinného ručení stanovil ale až zákon č. 198/1932 Sb. O dopravě motorovými vozidly od roku 1932.

Povinné ručení, jak ho známe dnes řeší od 1. ledna 2000 zákon č. 168/1999 Sb. O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Ten fakticky zrušil historický monopol České státní pojišťovny na tento pojistný produkt a otevřel v této oblasti trh i pro jiné pojišťovny.

Co je povinné ručení

Povinné ručení je speciální produkt pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Jelikož povinné ručení je jediný povinný druh pojištění, je definován speciálním zákonem. Ten ukládá každému držiteli, vlastníku nebo provozovateli vozidla zákonnou povinnost mít uzavřené povinné ručení. Jím pojistník přenáší a pojišťovnu finanční krytí nákladů škod způsobených provozem vozidla, které vlastní.

Zákon o povinném ručení ukládá povinnost mít povinné smluvní pojištění uzavřené během celého období, ve kterém je vozidlo vedeno v evidenci motorových vozidel. Tedy v době, kdy má platné osvědčení o evidenci – technický průkaz – a platné osvědčení o STK, které jsou doklady jeho způsobilosti k provozu v silničním provozu.

Povinné ručení není vázáno na osobu držitele, vlastníka nebo provozovatele vozidla, ale na konkrétní vozidlo. Za škodu jím způsobenou je však vždy odpovědný ten, kdo je v okamžiku škodné události za volantem. Řidič přitom nemusí být vlastníkem, držitelem či provozovatelem vozidla, které vedl a způsobil jím škodu.

Smlouva o povinném ručení konkrétního vozidla je tedy „psána“ na držitele, vlastníka nebo provozovatele vozidla, tedy jeho majitele. Prakticky to znamená i to, že dojde-li ke změně majitele vozidla, je třeba původní povinné ručení zrušit a nový majitel musí uzavřít novou smlouvu o povinném ručení.

Proč potřebujeme povinné ručení?

Je to v podstatě až triviálně jednoduché: kdybychom měli škodu způsobenou provozem našeho automobilu platit z vlastní peněženky, velmi často by to bylo nemyslitelné a pro naše rodinné rozpočty neúnosné, protože škody jsou často vysoké.

Zkuste si představit, že by povinné ručení nebylo ze zákona povinné a museli byste škodu způsobenou svým autem platit z vlastní kapsy. To je jeden z důvodů, proč potřebujeme povinné ručení – pro jistotu. A druhý neméně důležitý důvod je samozřejmě reciproční: aby měli všichni účastníci silničního provozu jistotu, že jim bude uhrazena škoda a újma, kterou jim provozem motorového vozidla způsobí někdo jiný.

Kromě toho by bylo vskutku velmi problematické úhrady škod právně vymáhat. Povinné ručení je tedy je sice speciální, ale stále pojistný produkt. A podstatou jakéhokoli pojištění je sjednání a spravedlivé rozdělení snášení rizika mezi pojištěného a pojišťovnu. Pojištěný platí pojišťovně pravidelně dohodnutou výši pojistného, která je pro něj přijatelná.

A právě na základě smluvně dohodnuté úhrady pojistného je pojišťovna povinna v případě pojistné události převzít a uhradit náklady spojené s důsledky způsobené škody ve sjednané výši. V případě povinného ručení jsou minimální limity pojistného plnění dány zákonem.

Co kryje povinné ručení

Povinné ručení je tedy zákonné povinné krytí odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, které dává pojištěnému právo přenést na pojišťovnu uplatnění prokazatelných nároků poškozeného na náhradu:

 • škody na zdraví a náklady při usmrcení
 • škody vzniklé poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou věcí
 • ušlého zisku
 • účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků souvisejících s pojistnou událostí

Jde tedy o pojistné krytí nejenom hmotných škod na majetku, ale také újmy na zdraví či životě způsobených používáním motorového vozidla. Všechny pojišťovny působící na českém pojistním trhu nabízející povinné ručení musí tento zákonný rozsah rizik krýt. Vše navíc je marektingový nadstandard, který se řeší různými druhy připojištění k povinnému ručení.

Limity pojistného plnění jsou samozřejmě také dány zákonem:

 • minimální limit pojistného plnění je 35 milionů Kč
 • maximální volitelný limit je 100 milionů nebo 250 milionů Kč

Co povinné ručení nekryje?

Plnění povinného ručení je vyloučeno:

 • jsou-li škody způsobené pod vlivem alkoholu a omamných látek
 • dojde-li k odmítnutí dechové zkoušky nebo krevního vyšetření po způsobení škody provozem motorového vozidla
 • v případě jiného porušení zákona, například pokud řidič nemá řidičské oprávnění či vozidlo použil k trestné činnosti
 • jsou-li provozem motorového vozidla způsobeny škody na vlastním, rodinném či firemním majetku nebo zdraví
 • pokud poškozený žádá náhradu nemajetkové újmy – například psychické – v souvislosti se škodou, kterou jste mu způsobili
 • není-li pojistné hrazeno včas
 • při prasknutí či rozbití čelní skla, je-li viník neznámý

Expertní rada

Při výlukách plnění povinného ručení v principu platí pravidlo: vše, co není v základu a připojištěních povinného ručení je obvykle z plnění vyloučeno. Ve vlastním zájmu si tedy před podpisem smlouvy pozorně přečtěte výluky – protože v různých pojišťovnách mohou být různé. Všechny výluky musí být jasně a srozumitelně popsány v pojistné smlouvě. Ano, obvykle „malými písmenky“, ale i jejich velikost již definuje zákon a dají se v pohodě přečíst.

Povinné ručení lze uzavřít i online

I povinné ručení můžete podobně jako mnoho „nepovinných“ pojistných produktů uzavřít online. Dnes je to podstatně jednodušší, než před pár lety, k dispozici je několik online porovnávačů. Vyberte si z nich některý ověřený a povinné ručení uzavřete pohodlně online, aniž byste museli navštívit pobočku pojišťovny.

Postup je jednoduchý: na porovnávači vyplníte formulář – pro porovnání jsou důležité nejen údaje o vozidle, ale také údaje vlastníka. Vyberete si z nabídky povinného ručení tu, která vám vyhovuje a uzavřete jej online. Celý proces i s ověřením vašich údajů – obvykle telefonickým – trvá jen několik minut.

Výpočet povinného ručení, tedy zejména výše pojistného je práce algoritmů srovnávače, respektive jednotlivých pojišťoven. Klíčový rozhodovací parametr vašeho konečného výběru je samozřejmě cena pojistného, nezapomeňte ale také na výluky a limit plnění. Pojišťovny totiž musí garantovat jen zákonem dané minimální limity plnění.

Vše co potřebujete vědět o povinném ručení je přesně a detailně popsáno v zákoně o povinném ručení. Zákon je zákon, pojišťovací praxe však jde obvykle nad rámec zákona. Protože kdyby pojišťovny nenabízely v povinném ručení něco navíc nad rámec povinného zákonného „základu“, neměly by si prakticky čím konkurovat.

A bylo by tudíž jedno, ve které pojišťovně povinné ručení uzavřete, protože by bylo identické. Konkurenční boj pojišťoven v segmentu povinného ručení má jednoznačného vítěze: vás, pojištěnce, který si může vybrat povinné ručení, které mu vyhovuje nejvíce rozsahem, výší plnění i cenou pojistného.


Ján Schneider, člen odborné poroty Zlatá minca

foto: pexels, wikimedia

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *