Zadejte hledaný výraz

AKCE DOPORUČENÉ HISTORIE SVÁTKY VĚDA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Oslava meteorologie je letos klimatickým apelem

Klasické anglické pravidlo konverzace praví, že když začnete rozhovor o počasí, prakticky nemáte co pokazit. Není to ale náš případ, nepíšeme o počasí proto, že není o čem, naopak, 23. březen je Světovým meteorologickým dnem a tento svátek si zaslouží několik hutných odseků.

Proč slavíme Světový meteorologický den?

Světová meteorologická organizace WMO si každoročně připomíná, že 23. března 1950 vstoupila v platnost úmluva o jejím založení. Světový meteorologický den je připomínkou zásadního příspěvku národních meteorologických a hydrologických služeb k bezpečnosti a blahobytu společnosti a je oslavován na celé planetě. Témata zvolená pro Světový meteorologický den každoročně odrážejí aktuální problémy počasí, klimatu nebo vody.

Meteorologický radar ČHMÚ Brdy, foto: Josef Cink

V první linii opatření v oblasti klimatu…

…je letošní téma Světového meteorologického dne. Klimatická změna je totiž skutečnou, nepopiratelnou hrozbou pro lidskou civilizaci a samozřejmě i pro celou naši Zemi. Účinky jsou viditelné a citelné již dnes a pokud nebudeme jednat, důsledky budou katastrofální.

Světová meteorologická komunita je v první linii globální Climate action ve smyslu Cíle 13 udržitelného rozvoje definovaného OSN, který nás zavazuje „urychleně podniknout kroky k boji proti změně klimatu a jajím dopadům. Na pokroku v tomto cíli stojí a padá pokrok ve všech ostatních Cílích udržitelného rozvoje.

Práce globální meteorologické komunity zastřešená Světovou meteorologickou organizací WMO je v oblasti klimatu i plnění Cílů udržitelného rozvoje nepostradatelná. Má obrovský spoločenský význam v celém spektru oblastí života lidské populace:

 • snížení hladu a chudoby
 • zlepšení zdraví a pohody
 • zajištění čisté vody
 • zajištění cenově dostupnéa čisté energie
 • ochrana života na souši i pod vodou
 • zlepšení odolnosti našich měst a komunit vůči důsledkům změny klimatu

Automatická stanice imisního monitoringu Brno – Tuřany, foto: Jáchym Brzezina

Předpovědi počasí a klimatu pomáhají zvyšovat produkci potravin a přibližovat se k nulovému stavu hladu na naší planetě. Integrace epidemiologických a klimatických informací pomáhá porotumět nemocem citlivým na klima a zvládat je. Systémy včasného varování pomáhají snižovat chudobu tím, že umožňují lidem připravit se na dopady extrémního počasí a omezit jejich důsledky.

Členové a partneři WMO řídí komplexní hodnotový cyklus od vědy přes služby až po akce pro dobro společnosti:

 • rozšiřují znalosti o našem zemském systému
 • monitorují stav klimatu a vodních zdrojů
 • poskytují vědecké informace o snižování emisí skleníkových plynů
 • poskytují klimatické služby a včasná varování na podporu adaptace na klima jeho změny

Superpočítač na ČHMÚ používaný pro výpočty modelu Aladin

Stav klimatu

WMO každoročně ve Světový meteorologický den přináší i informaci o stavu klimatu na naší planetě. Klíčové aktuální fakty jsou alarmující:

 • každé desetiletí od 80. let minulého století bylo teplejší, než předchozí
 • rok 2023 byl nejteplejším v historii s průměrnou globální teplotou o 1,45 °C vyšší, než průměr z let 1850-1900
 • rostoucí teploty doprovázejí ještě extrémnější jevy – vlny veder, záplavy, sucha, lesní požáry a rychle sílící tropické cyklóny
 • počasí je turbodmychadlem přebytečné energie v atmosféře zachycené rekordními úrovněmi skleníkových plynů
 • teplota oceánů je rekordní, oteplování se zrychlilo a očekává se, že bude pokračovat stovky, dokoce tisíce let
 • zvyšuje se také acidifikace oceánů, čož má negativní dopady na mořské ekosystémy
 • vzestup hladiny moří se dramaticky zrychlil, což představuje rostoucí hrozbu pro nízko položené státy a pobřežní obyvatelstvo
 • ledovce a ledové příkrovy ustupují, co ohrozí budoucí zabezpečení vody, základní ekosystémy a zhorší vzestup hladiny moří
 • mořský led se zmenšuje, permafrost taje, což dále zvyšuje potenciál emisí skleníkových plynů

Členové WMO na celé naší planetě monitorují stav klimatu na globální, regionální i národní úrovni, aby mohli na základě faktů apelovat na tvůrce politik o nejvyšší neléhavosti opatření v oblasti klimatu. WMO je správcem globálního systému monitorování klimatu, hodnotícího nejenom klimatické indikátory, ale i dopady.

WMO nejenom podporuje vědecký výskum, ale poskytuje i platformu pro spolupráci na posílení předpovědí a pochopení měnícího se ekosystému Země. Kromě toho generuje nejenom informace, ale i nástroje a pokyny podporující rozhodování a řešení na všech úrovních v oblasti Climate Action.

Radarový snímek z 24. 6. 2021, 19:20, v momentě, kdy na jižní Moravě vzniklo nebývale silné tornádo

České oslavy Světového meteorologického dne

Naši meteorologové a meteoroložky již tradičně den svého svátku pojali jako Den otevřených dveří. Během něho byl nejenom na pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu v Praze – Komořanech připraven pestrý, zajímavý a atraktivní program. Zapojili se i pobočky ČHMÚ v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Ostravě a další profesionální meteorologické stanice a observatoře.

Slunce v duši přeje

Ján Schneider

foto: WMO, ČHMÚ

 

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *