Zadejte hledaný výraz

DĚTI DOPORUČENÉ HISTORIE RODIČOVSTVÍ RODINA SVÁTKY

Oslavili jste den dětí i rodičů?

Jistě není pravidlem, že bychom slavili všechny svátky, nebo spíše světové či mezinárodní dny, které na nás červeně blikají a svítí v kalendářích preventistů, lékařů a zdravotníků. V běžných kalendářích nám totiž běžně neblikají a nesvítí. I proto se usilujeme na našem webu o těchto dnech pravidelně psát, protože je to potřebné. OSN, UNICEF, Světová zdravotnická organizace a další kompetentní instituce vyhlašují tyto svátky z důležitých důvodů. A během nich preventisté, lékaři a všichni, kteří mají z titulu své odbornosti profesionální povinnost šířit zdravotní osvětu, dělají všechno, co je třeba, aby byla veřejnost odborně informována o konkrétním tématu, týkajícím se konkrétního svátku, nebo světového, mezinárodního či evropského dne. A to jsou důvody, proč o těchto svátcích píšeme i my.

Z pohledu OSN jsou mezinárodní dny a týdny příležitostí ke vzdělávání veřejnosti o problémech, které vyvolávají obavy, k mobilizaci politické vůle a zdrojů k řešení globálních problémů. A taky k oslavě a posílení úspěchů lidstva.

Dnes slavíme Mezinárodní den dětí a Světový den rodičů.

Oslavujme společně

V našich končinách je již několik generací v kalendářích zabookován 1. červenec pro děti, vždyť v zemích českých, moravských, slezských i slovenských se v tento den slaví Mezinárodní den dětí již téměř 100 let. Věděli jste ale, že 1. červenec je i Světovým dnem rodičů vyhlášeným OSN?

V případě obou svátků se nám to, že jsou v jeden den moc nebije – například jako různě zaměřené svátky již legendárního 21. března, na který připadá až 9 mezinárodních a světových dnů, třeba Downovho syndromu, domácího hospodářství, poezie či zdravého spánku.

Je to spíše naopak, Mezinárodní den dětí i Světový den rodičů můžeme přece slavit společně. A vlastně to i takhle děláme, vždyť všechny ty zážitky, akce, atrakce a dárky k Mezinárodnímu dni dětí patřící přece pro naše děti připravujeme my, jejich rodiče a prarodiče. A když to spojíme s vědomím, že i my máme v tento den svůj svátek, nabývají oba svátky ještě provázanější rodinný charakter.

Mezinárodní den dětí je 99letý dědeček

Je to tak, historie tohoto svátku – navzdory tomu, že ho v 50. letech 20. století podobně jako Mezinárodní den žen a Svátek práce znárodnili komunisté – se zrodila v roce 1925. Účastníci a účastnice první Světové konference o starostlivosti o děti v Ženevě navrhli 1. červen slavit jako Mezinárodní den dětí s dvěma důležitými cíli: oslavovat období lidského života, které by mělo být tím nejkrásnějším – dětství a zároveň apelovat na důležitost dodržování dětských práv.

Aby toho nebylo málo – vždyť naše děti a zvlášť jejich práva si to zaslouží – OSN od roku 1954 vyhlásila 20. listopad Světovým dnem dětí. V tento den v roce 1959 byla přijata Deklarace práv dítěte, a 20. listopadu 1989 přijala OSN Úmluvu o právech dítěte. Oba dokumenty podepsané členskými zeměmi OSN ustanovují všechny, tedy občanské, politické, ekonomické, sociální a kulturní práva dětí na naší planetě.

Mezinárodní den dětí i Světový den dětí jsou kromě apelu na dodržování dětských práv především dny radosti a štěstí, které oslavují opravdu všichni, kterým záleží na dobru a blahu našich ratolestí.

Světový den rodičů je 12letý jinoch

Svátek připomínající nenahraditelnou roli rodičů ve vztahu k jejím potomkům máme v globálních kalendářích od roku 2012. Tehdy se v OSN rozhodli a na valném shromáždění dohodli, že Světový den rodičů bude každoročně 1. června příležitostí ocenit všechny rodiče za jejich nezištnou oddanost dětem a jejich celoživotní obětavost při udržování vztahu rodičů a dětí.

Zdůrazňujíc klíčovou úlohu rodičů při výchově dětí Světový den rodičů zároveň akcentuje i primární zodpovědnost rodiny za výchovu a ochranu dětí. A samozřejmě je důležité podtrhnout, že pro harmonický a kompletní rozvoj své osobnosti by měli děti vyrůstat v rodinné prostředí a v atmosféře lásky, štěstí a porozumění. Rodiny, rodiče a opatrovatelé sehrávají klíčové role zabezpečující všestranný rozvoj dítěte tím, že jsou zdroji identity, starostlivosti, lásky, bezpečí, ochrany, ekonomické jistoty a stability.

Tématem letošního Světového dne rodičů je Příslib hravého rodičovství. Všichni rodiče mají k dispozici od Dětského fondu OSN UNICEF odborné poradenství a podporu. Odborně připravené materiály zahrnují široké škály témat od vědeckých základů hry, přes poutavé aktivity pro celou rodinu až po podrobná vysvětlení související s bezpečným a pozitivním zvládáním výzev online her.  

Ján Schneider

Foto: pexels

 

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *