Zadejte hledaný výraz

PRÁCE

Pracoviště s počítačem: Víte, na co všechno je třeba myslet při práci se zobrazovacími jednotkami?

Mnoho lidí tráví velkou část dne před obrazovkou počítače – ať už jde o stolní počítač, notebook, tablet nebo smartphone. V současnosti skutečně zřídka najdete pracovní prostředí nebo pozici, kde se bez obrazovky počítače obejdete. 

Práce s počítačem pokrývá prakticky všechny funkce ve většině společnostech. Pochopitelně, delší čas v jedné poloze před obrazovkou může způsobit zdravotní komplikace.

Zamyslete se nad vaším průměrným dnem. Kolik hodin z něj trávíte prací na počítači? Víte, na co byste vy nebo váš zaměstnavatel měli dbát při práci s počítačem? 

Pracoviště se zobrazovací jednotkou 

S rozvojem vědy a techniky se počítače stali každodenní potřebou lidí v jejich životě. Tak jako doma, počítače jsou neoddělitelným nástrojem používaným téměř ve všech pracovních a studijních prostředích. Používají se na interní a externí komunikaci, dělání výzkumů, ukládání souborů, marketing pro zákazníky nebo provozování elektronického obchodu. 

TIP: Vlastníte eshop? Víte, co všechno potřebujete na vytvoření BOZP dokumentace? 

Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci stanovuje zaměstnavateli povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zlepšovat pracovní podmínky a přizpůsobovat je zaměstnancům. Tato povinnost zaměstnavatele je podrobněji ustanovena v příloze o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na práci se zobrazovacími jednotkami. 

Pracoviště se zobrazovací jednotkou je soustava zahrnující zobrazovací jednotku a další příslušenství, jako je pracovní sedadlo, pracovní stůl nebo pracovní plocha. Za zobrazovací jednotku se považuje zařízení s obrazovkou na znázorňování abecedně-číselných nebo grafických znaků bez ohledu na použitý způsob zobrazování. 

Zobrazovací jednotka není: 

 • zařízení s obrazovkou v kabině řidiče nebo na obslužném místě stroje 
 • zařízení s obrazovkou, které není určeno na plnění pracovních úloh 
 • přenosné zařízení s obrazovkou používané dočasně nebo nepravidelně na pracovišti (laptop, notebook, digitální nebo textová prezentace na obrazovce) 
 • zařízení s obrazovkou v registrační pokladně, kalkulačka a zařízení vybavené malým displejem (mobilní telefon, elektronický diář, organizér) 

TIP: Víte jak vám v podnikání může pomoci akceptování platby s pomocí google pay? 

Možná zdravotní rizika při práci s počítačem 

Onemocnění zraku

Častým problémem je oslnění vyvolané obrazovkou monitoru počítače a z toho vyplývající odrazy, které mohou být prvotními příčinami bolesti hlavy a očí. Dále může dojít k okulárním poruchám (pálení, svědění, slzení, pocit suchosti v očích), neostré, rozmazané vidění, pocit unavených očí nebo zrakový dyskomfort. Namáhání očí může být způsobeno více faktory: 

 • jas místnosti a obrazovky 
 • nevědomá potřeba brýlí nebo kontaktních čoček 
 • nedělání pravidelných přestávek od obrazovky 

Vždy je třeba se ujistit, že osvětlení je vhodné pro danou místnost, obrazovka nebliká a má správný jas. Také je třeba dopřát si odpočinek a dělat pravidelné přestávky od obrazovky počítače. 

Onemocnění podpůrné a pohybové soustavy 

Problémy související s držením těla v souvislosti s prací na počítači mohou ovlivnit páteř, krk i ramena. Může to být důsledkem mnohých věcí jako například: 

 • obrazovka není umístěna ve vhodné výšce
 • nevhodná stolička nebo podnožka pod nohama 
 • příliš dlouhé sezení u počítače bez přestávky 
 • nesprávná poloha sezení za pracovním stolem 
 • naklánění se dopředu k obrazovce 

Bolest páteře 

Bolest zad může vzniknout při nesprávné poloze sezení nebo při častém otáčení hlavy jedním směrem. Práci za počítačem je třeba zorganizovat tak, aby mohla být přerušována přestávkami. 

Syndrom RSI

RSI se může vyskytnout, kdy se opakovaně dělá stejný pohyb během dlouhého časového úseku. Při práci s počítačem jde hlavně o prsty, zápěstí a paže. 

Onemocnění horních končetin vznikají při vysoké frekvenci opakovaných pohybů ruky a prstů při obsluze klávesnice nebo myši, při nemožnosti opřít si lokty, nesprávném umístění rukou nebo při dlouhodobém opírání vnitřní strany zápěstí o hranu klávesnice nebo stolu. 

Psychická zátěž 

Psychickou zátěž představují při práci hlavně emoce, které mohou být vyvolané pozitivními i negativními vlivy. Mezi nejčastější faktory psychické zátěže, změn nálad a emocí patří: 

 • monotónní práce nebo vysoké pracovní tempo 
 • časový tlak, stres
 • nedostatek kontroly nad vykonávanými úlohami 
 • hluk nebo jiné vlivy narušující soustředění při práci 
 • sociální interakce 
 • slabá podpora od vedení a spolupracovníků 
 • práce na směny, přesčasy, práce v noci 
Obrázek od Yan Krukov z Pexels

Psychická zátěž může vést k únavě, snížené koncentraci, nedostatku spánku a podobně. Zlepšit si pracovní psychiku je velmi důležité. Je třeba čistit si nejen tělo, ale i mysl. V práci je třeba dělat přestávky a během nich nejlépe změnit prostředí. Vhodné jsou také různé dechové cvičení nebo cviky na zvýšení produktivity a soustředěnosti. 

TIP: Inspirace jak začít s podnikáním a vlastním byznysem a nevyhořet 

Povinnosti ze strany zaměstnavatele 

Jestli máte pod sebou zaměstnance, vaší povinností je zhodnotit možná rizika při nástupu do práce. Vypracování analýzy jednotlivých faktorů vám pomůže přiměřeně řídit riziko úrazu. Zaměstnavatel by měl: 

 • vypracovat posudek o riziku vzhledem k rizikům souvisejícím s prací na počítači 
 • zabezpečit, aby počítač a další příslušenství splňovali minimální požadavky uvedené v příloze nařízení vlády 
 • vykonat přiměřená opatření na odstranění nedostatků 
 • informovat zaměstnance, kteří používají počítač jako podstatnou část své práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 • u některých profesí zabezpečit potřebné zdravotní prohlídky zraku 
 • zaškolit zaměstnance 
 • zaměstnávat jen zdravotně a odborně způsobilé zaměstnance

Posouzení rizik 

Jako zaměstnavatel jste povinen vypracovat analýzu hodnocení rizik a předložit ji vašim zaměstnancům. Riziko se posuzuje z hlediska zátěže zraku, podpůrné a pohybové soustavy, psychické pracovní zátěže a se zohledněním dalších faktorů při práci a v pracovním prostředí. 

Kromě toho jste jako zaměstnavatel povinen zabezpečit posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců na práci. Jde o lékařské preventivní prohlídky nebo jiné ošetření ve vztahu k práci. Náklady spojené s posuzování zdravotní způsobilosti k práci a se zdravotními těžkostmi zaměstnanců následkem práce nese zaměstnavatel a nesmí být na náklady zaměstnance. 

Přestávky 

Přestávka je součástí ochrany zdraví a bezpečnosti při práci s počítačem. Dlouhá práce v jedné poloze může být nepohodlná a zvyšuje se riziko špatného držení těla. Také to vede k únavě, migréně nebo bolestem hlavy. 

Abyste snížili pracovní zátěž vašich zaměstnanců, je potřeba zabezpečit pravidelné přerušování práce. Pravidelné přerušování práce s počítačem by mělo být samozřejmostí u profesí, kde je práce s počítačem nepřetržitá, to znamená, že není střídaná s jinými činnostmi. 

Celkový pracovní čas u obrazovky počítače by měl být maximálně 6 hodin za směnu. Při vysokých vizuálních nárocích a pracovní zátěži je nutné dělat přestávky po jedné hodině aspoň na 5 minut, po dvou hodinách 10 minut a po třech hodinách 15 minut. 

Režim práce a odpočinku není potřeba řešit pokud: 

 • je práce střídaná s jinými činnostmi, které nezatěžují organismus 
 • práce u počítače nepřekračuje v součtu 4 hodiny za pracovní směnu 
 • si zaměstnanec může sám regulovat své pracovní tempo, intenzitu práce a zařazovat její přerušování 

Zásady práce u počítače 

Existuje mnoho tipů, které mohou pomoci vyhnout se zdravotním a bezpečnostním problémům v souvislosti s používáním počítače. 

Prevence bolesti zad 

Ujistěte se, že vašim zaměstnancům můžete poskytnout nastavitelnou kancelářskou židli, nejlépe s opěrkami na ruce, aby se mohly přizpůsobit jejich tvaru. Někteří mohou potřebovat i opěrku na nohy, aby udrželi správné držení těla. Monitor by měl být ve výšce očí, aby zaměstnanec nenakláněl krk dopředu. 

Za počítačem by měl zaměstnanec sedět s rovnými zády, s pažemi a předloktím, stejně jako se stehny by měla záda svírat pravý úhel. Držení těla je třeba si kontrolovat celý den. Někdy neuškodí ani dynamické sezení na míči. 

Prevence namáhání očí 

Při práci u počítače je třeba dělat přestávky. Nejméně po každé hodině práce s počítačem je třeba se od obrazovky vzdálit alespoň na 10-15 minut, aby si oči oddechly. Existuje i tzv. pravidlo 20-20-20, kdy se každých 20 minut odvrátí zrak na něco vzdáleného 20 metrů na 20 sekund. To umožňuje očím přeostřovat a předcházet namáhání. 

Kromě toho by měl každý zaměstnanec dávat vyšetřovat svůj zrak pravidelně. Nezapomínejte ani na zdravou stravu a potraviny, které jsou bohaté na karotenoidy, vitamin A,C a E, vitamín B2, selen a zinek. Posilují zrak a zmírňují přetížení očí. Vhodná je papája, mrkev, žluté a oranžové ovoce. 

Prevence rizika bolesti při opakovaném namáhání 

Ujistěte se, že myš a klávesnice jsou umístěné tak, aby byly lehce dostupné. Při používání zařízení by se předloktí mělo dotýkat stolu, aby se nenamáhalo a aby zároveň ruka dosáhla na určité klávesy. 

Jak správně pracovat s myší 

Myš uchopte dlaní ruky, přičemž zápěstí je uvolněně položené na podložce. Prsty by měly přirozeně dosáhnout na tlačítka a dlaň ležet na myši. Myš je navrhnuta pro standardní úchop. Ukazovák ovládá levé tlačítko, prostředník pravé tlačítko. 

Některé myši mohou být vybaveny kolečkem mezi levým a pravým tlačítkem, které slouží na posun stránky. Toto kolečko se ovládá ukazovákem. Ty modernější myši mají dokonce další tlačítka na boku, která se ovládají palcem. 

Požadavky na zařízení a prostředí pracovišť s počítačem 

Obrázek od Pexels z Pixabay

Zařízení 

Používání jakéhokoliv zařízení, které je součástí pracoviště s počítačem, nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Pro zařízení platí následovné: 

Obrazovka (monitor)

 • Znaky na obrazovce musí být dobře čitelné a zřetelné 
 • Obraz na obrazovce musí být ustálený, bez blikání 
 • Jas obrazovky a kontrast mezi znaky a pozadím musí být lehce nastavitelné a lehce přizpůsobitelné podmínkám prostředí 
 • Obrazovka by měla být bez zrcadlení a světelných odrazů, které by mohly způsobit zrakovou nepohodu 
 • Poloha obrazovky musí být přizpůsobená potřebám zaměstnance
 • Monitor by měl být umístěn přímo před zaměstnancem, šetří to zrak i krční páteř. Pokud je to potřeba, můžete používat podstavec nebo stůl s nastavitelnou výškou

Důležité je i postavení monitoru. Optimální umístění je takové, aby denní světlo přicházelo zboku. Obrazovka by neměla být přímo osvětlená, a proto je vhodné umístit ji dál od okna. V případě potřeby okno zatemněte, například vhodnými žaluziemi nebo závěsy ze zatemňujících látek.

Všeobecně by měl být monitor vzdálený minimálně 50 cm od očí, optimálně však 60 cm, maximálně 90 cm. Vzdálenost menší než 40 cm namáhá oči. 

Dnes se ve většině případů ke klasickým stolním počítačům používají LCD monitory, jejichž výhodou je ergonomie. To znamená, že displej tvoří neblikající a jasný pravidelný obraz a nevyzařuje téměř žádné škodlivé elektromagnetické emise. Při koupi počítače je potřeba investovat do kvalitního monitoru s označením CE certifikace

Klávesnice 

 • Klávesnice musí mít takovou výšku a sklon, aby si zaměstnanec mohl zvolit pohodlnou pracovní polohu 
 • Prostor před klávesnicí musí být dostatečně velký, aby poskytl oporu pro ruce a předloktí 
 • Klávesnice musí mít matný povrch bez vzniku světelných odrazů 
 • Znaky na klávesách musí být dostatečně kontrastní a dobře čitelné 

Pro komfort je vhodné zvolit ergonomickou klávesnici s prohnutými tvary, které se vyrábí tak, aby při psaní co nejvíce vyhovovaly poloze rukou. Velmi výhodné jsou i bezdrátové komplety klávesnic s myší nebo touchpad bez myši. 

Pracovní stůl / pracovní plocha 

 • Pracovní plocha musí být dostatečně velká a musí umožnit dostatečné uspořádání pracoviště s počítačem, klávesnicí, dokumenty a dalšími souvisejícími zařízeními pro práci 
 • Na pracovním stole by měl být pořádek 
 • Povrch stolu by měl být matný 
 • Držák na dokumenty musí být stabilní a přizpůsobený potřebám zaměstnance 
 • Pracovní místo musí zaměstnanci poskytovat přiměřený prostor na zaujetí pohodlné pracovní polohy
 • Pracovní stůl je vhodné mít v takové výšce, aby horní končetiny na stole svíraly v lokti pravý úhel 

Pracovní židle 

 • Sedadlo židle musí být stabilní, musí zaměstnanci umožňovat pohodlnou pracovní polohu a volnost pohybu 
 • Typ židle je potřeba zvolit podle vykonávané práce 
 • Sedadlo a poloha klávesnice musí umožňovat dynamické sezení tak, aby se dala měnit poloha těla 

Na sezení je vhodná židle s nastavitelnou výškou sedadla, tzv. ergonomická židle, která by měla mít polohovatelné opěradlo. Velmi pohodlné jsou ty s opěrkami pod rukama, které zabraňují přetěžování zápěstí. 

Výšku sedadla je třeba nastavit tak, aby chodidla byla na podlaze a dolní končetiny v kolenech svíraly pravý úhel. 

Pracovní prostředí 

Pracoviště musí být řešené tak, aby zaměstnanci poskytovalo dostatek prostoru na změnu pracovní polohy a pohybů. K těmto požadavkům patří prostorové požadavky, osvětlení, odrazy světla a oslnění, hluk, mikroklimatické podmínky, ale i programové vybavení týkající se zobrazovacích jednotek. 

Osvětlení 

Celkové osvětlení pracovního prostoru, jako je i místní osvětlení, musí zaměstnancům zajistit vyhovující světelné podmínky a vhodný světelný kontrast při zohlednění charakteru práce a vizuálních požadavků. 

Je třeba předcházet také rušivým jasům a světelným odrazům na obrazovce nebo jiných zařízení. Nejvhodnější je pracoviště osvětlovat žárovkami, které nevrhají stín a jejich světlo se blíží dennímu světlu. 

Pracoviště by mělo být řešené tak, aby zdroje světla nezpůsobovali přímé oslnění a nevyvolávali světelné odrazy. Z toho důvodu je vhodné zvolit systémy nastavitelného stínění nebo závěsy a záclony šité na míru, aby se snížilo denní světlo dopadající na pracoviště a monitor.  

Hluk 

Při zařizování pracoviště je třeba zohlednit i hluk způsobený zařízeními na pracovišti jako je hluk přenášený z okolí, aby nerozptyloval pozornost zaměstnanců a nerušil komunikaci. Úroveň hluku by neměla přesahovat 65 dB. 

Záření 

Všechny druhy záření musí být sníženy na úroveň zanedbatelnou z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. 

Přečtěte si: Jednoduchý návod na montáž zatemňovacích systémů

Klimatické podmínky 

Zařízení, které je součástí pracoviště, nesmí být zdrojem tepla způsobující u zaměstnanců pocit nepohody a tepelné poměry prostředí musí být přizpůsobené činnosti zaměstnanců. Optimální teplota se pohybuje mezi 22-25,5 °C. V pracovním prostředí musí být zabezpečená a udržovaná relevantní úroveň vlhkosti vzduchu. 

Photo by Tim van der Kuip on Unsplash

Home office 

Práce formou home office je vykonávaná příležitostně nebo za mimořádných okolností se souhlasem zaměstnavatele nebo po dohodě. Práce se tak vykonává doma nebo na jiném místě za předpokladu, že druh práce je vykonáván v souladu s pracovní smlouvou. Místo na práci musí být vhodně přizpůsobeno, aby byly dodrženy předpisy BOZP. 

Věděli jste o tom, že mohou být provedeny avizované kontroly inspektorátu práce v souvislosti s home office? Přečtěte si více. 

Povinnosti zaměstnavatele při home office 

Zaměstnavatel je povinen: 

 • vykonat potřebná opatření, aby pracovní prostředek byl na příslušnou práci vhodný nebo přizpůsobený tak, aby při jeho používání byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnance 
 • při přidělení notebooků zaměstnancům je potřeba dodat i klávesnici a myš splňující ergonomické požadavky
 • zabezpečit pravidelné přerušování práce se zobrazovací jednotkou 
 • určit pracovní čas, během kterého má být zaměstnanec zaměstnavateli k dispozici, tedy být online za účelem vykonávání telefonických hovorů, videohovorů, chatů a podobně 
 • zaměstnance informovat o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se zaměřením na vykonávání pracovních činností při práci se zobrazovacími jednotkami 
 • zaměstnance seznámit i se zásadami správného sezení a častým přerušováním sedavé práce pohybem a cviky

Jelikož kvůli aktuální situaci mnoho lidí pracuje z domu, doporučujeme zaměstnavatelům při nařizování, resp. umožnění práce formou home office aby: 

 • vyhodnotili rizika pracovního času ve vztahu k uspořádání pracovního času (online a offline) 
 • zabezpečili zaměstnancům stálý kontakt s kolegy a aby docházelo k pravidelné komunikaci ohledně přidělování a plnění práce 

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je velmi důležitá. Proto si určete hranice a správně si rozvrhněte čas na práci. 

Závěr

Sezením za počítačem se v dnešní době vyhne opravdu jen málokdo. Důležité je ale při tom myslet na své zdraví. Obzvlášť s notebookem lze nalézt mnoho poloh, které ovšem našemu tělu nemusí dělat moc dobře. 

Ať už jste zaměstnavatel a máte zodpovědnost za své podřízené, jste živnostník a práce u počítače je vaším denním chlebem, jste student a bez počítače se neobejdete, nebo jen rádi trávíte volný čas hraním počítačových her, snažte se vždy zajistit vhodné podmínky a myslet na budoucí možné problémy, které může práce s počítačem přinést. Prevence je to nejmenší co můžete pro své zdraví udělat.

 

Dominika Blchová, PoctiveSEO.cz 

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *