Zadejte hledaný výraz

AKCE DOPORUČENÉ EVENTY NETWORKING OSOBNÍ ROZVOJ ROZHOVORY

Prezidentka Business & Professional Women CR Lenka Šťastná hodnotí 14. ročník Equal Pay Day: Jsem velmi spokojena, z celé akce cítit radost být její součástí

Equal Pay Day, největší – nejenom rozsahem, ale i dosahem, významem a mírou přestižnosti – česká akce organizována zejména, ale nejenom ženami a věnována především, ale ne výhradně ženám zaknihovala do své historie 14. ročník. Každoroční vyvrcholení mnohoměsíčné kampaně zaměřené na (ne)rovnost odměňování žen a mužů se uskutečnilo 31. března až 2. dubna v Clarion Congress Hotelu Prague. No – uskutečnilo…akce tohoto formátu se sama neuskuteční, neuděje jaksi sama od sebe nebo od přírody jako ranní červánky, za její přípravou, organizací a realizací stojí neúnavný a nadšený tým veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR pod vedením její prezidentky Lenky Šťastné.

Lenko, v první řadě díky za vaši ochotu a čas podělit se s našimi čtenářkami o pocity a vjemy, které letošní Equal Pay Day ve vás zanechal, kdy jsou ještě čerstvé. Bezprostředně po akci jste jistě unavena fyzicky, ale nabita dojmy a inspirativními zářivými momenty, které je třeba jednoduše zažít, prožít, zpracovat a také posunout, předat, sdílet dál. Byla to nejenom pořádná jízda, ale velkolepá a famózní akce, kterou vážně je třeba zažít – a to píši z vlastní osobní zkušenosti.

Pojďme tedy vybírat ze skvělého jahodového pyré Equal Pay Day to nejlibovější – pokud to tedy lze. Které momenty byly pro vás osobně letos ty nejzářivější?

Vybrat si nějaký moment je pro mne opravdu téměř nemožné. Velmi příjemným zjištěním pro mne bylo to, jak vystupující pojmuli naše letošní téma – BÝT VIDĚT A SLYŠET – prakticky v každém vystoupení zazněla koncentrovaná zkušenost a nějaká užitečná rada. Moc ráda si poslechnu záznamy vystoupení a zpětně si tu inspiraci užiji.

Zkusím popsat 14. ročník Equal Pay Day v číslech: konal se 3 dny, byl vyvrcholením 6 měsíční kampaně zaměřené na rovné příležitosti i odměňování žen a mužů, 16,4% je letošní rozdíl v odměňování v neprospěch žen v Česku. Kolem 50 akčních žen a dobroholek organizačného týmu se různě rychle pohybovalo prostory, kde se akce odehrávala, z toho 8 členek core organizačního týmu, 2 moderátorky a 1 moderátor. 60 000 kroků naběhala během Equal Pay Day každá dobroholka. 676 účastnic a účastníků si na konferenčním dni 31. března vyslechlo 29 vystupujících, z toho 3 muže, v mentoringový den 1. dubna se potkalo 79 mentorek a 1 180 mentees, které spolu zažily 4 130 hodin mentoringu…jistě ráda přidáte i nějaké své vlastní čísla.

Přípravné práce na takovou akci trvají téměř celý rok, ale intenzita práce v posledních třech měsících je obrovská. Vybírání vystupujících a mentorek je věc, která mě velmi obohacuje a jsem přesvědčená, že se jejich kvalita stále zvyšuje. Tři měsíce bez víkendů a svátků, zapojení celých rodin se vlastně ani čísly vyjádřit nedá. Obvyklým rituálem celé naší rodiny je rolování výherních čísel tomboly do brček – vnoučky ta práce docela baví a jsme všichni pohromadě.

Prezidentka veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR Lenka Šťastná zahajuje 14. ročník Equal Pay Day

 

Když jsem měl možnost hovořit přímo na akci se spíkerkami, mentorkami i účastnicemi, všechny si pochvalovaly a byly spokojené. 14. ročník Equal Pay Day nejenom vrchovatě naplnil jejich očekávání, ale ve velké míře přeplnil, předčil, možná i vysoce přeskočil laťku jejich očekávání. Jak jste spokojena vy, Lenko? Byly naplněny vaše očekávání?

Ano, jsem velmi spokojena. Povedlo se téměř vše tak, jak jsme si to naplánovaly. Vystupující byli velmi otevření a ochotní se o svoje znalosti a zkušenosti dělit, atmosféra byla vstřícná a přátelská, nabíjející a povzbuzující. Posouvat se vpřed a být inspirací i pro další akce je pro nás velkou výzvou každým rokem. Děkuji všem, kteří se na přípravě akce podíleli, že k ní přistupují s takovou radostí a odpovědností. Ta radost být součástí je z celé akce cítit.

Novinkou 14. ročníku Equal Pay Day byla FINdependece zóna, kde měly ženy během 2. dne možnost nejenom nasát informace týkající se investování, ale najít i mnoho odpovědí týkajících se toho, proč se prý naše ženy bojí investovat a co s tím můžeme dělat. Součástí tohoto skvělého pointu Equal Pay Day byl i workshop Finanční wellness: 5 kroků pro vaše finanční zdraví a mohu potvrdit, že ženy se nejenom leccos přiučily, ale i dobře bavily…Můžu předpokládat, že se začala výborná tradice a FINdependence zóna se stane nedílnou součástí dalších ročníků Equal Pay Day?

Vzdělávání žen ve financích není u nás novinkou. Loni v srpnu jsme připravily velmi úspěšný FINdependence Day a ve vzdělávání žen v této oblasti hodláme pokračovat nejen na Equal Pay Day, ale i při dalších příležitostech. Naše členka Marika Čupa, která zónu připravila, je nejen aktivní investorkou, ale také neúnavnou edukátorkou v této oblasti. Budu ráda, když se řady úspěšných investorek co nejvíce rozšíří.

Zakladatelka Egual Pay Day CZ Lenka Šťastná (vlevo) pozorně sleduje program konference

 

Z mého pohledu byla kromě skvěle vyskládaného programu prvního konferenčního dne přeplněného ženami i muži, kteří měli co říci, zajímavá i forma jejich pódiové prezentace. Spíkerky a spíkři nepřednášeli klasickým „meotarově-slidovým“ způsobem, ale akčne s mikrofony v ruce, bezprostředným, z pohledu divaček pohodovým tedexovým a místami i standupovým stylem. Bylo vidět i slyšet, že většina žen na pódiu si to doslova užívala a pozitivně to rezonovalo i v hledišti…vnímala jste podobně – z pódia i hlediště, že tato forma prezentace je ta správná pro vaši akci?

Ano, vystupování bez slidů a jiných prezentací má na naší konferenci tradici. Je to určitě náročnější pro vystupující, ale velmi atraktivní pro lidi v publiku. Naše programová ředitelka Jana Černoušková věnuje přípravě jednotlivých vystoupení velkou pozornost. Není také vůbec od věci vidět, jak výbornými řečnicemi a řečníky vystupující ženy i muži jsou. Věřím, že i toto je cesta, jak dostat více žen – expertek na pódia jiných konferencí, kde jsou stále ve velké převaze vystupující muži.

O přestiži českého Equal Pay Day PD svědčí nejenom jeho vysoká společenská, ale i odborná úroveň zrcadlená ve výběru hostek a hostů, spíkerek i spíkrů, mentorek i žen, které vedly workshopy. Akce je svým rozsahem a zaměřením v českém prostředí zcela unikátní a nenahraditelná, je také vykazovaná Úřadem vlády ČR v každoroční Zprávě o rovnosti žen a mužů jako významná aktivita vedoucí k posílení rovnosti mezd mužů a žen. Předpokládám, že jste spokojena s tím, jak vám tohle vaše „dítě“ vyrostlo a vzkvétá…

Děkuji za to shrnutí. Jsem moc ráda, že je naše akce zárukou kvality a že nám naši partneři věří a podporují nás v tom, co děláme. Bez nich by to nebylo možné, konference a doprovázející kampaň je už opravdu obrovská. Jsem také opravdu ráda, že je naše akce inspirací nejen pro další konference v ČR, ale zejména si cením toho, že se od nás jezdí učit kolegyně z dalších zemí a tento koncept se postupně rozšiřuje dál. Letos přijely zástupkyně neziskových organizací z 9 evropských zemí, zapojily jsme také ukrajinské kolegyně, řada z nich založí podobnou konferenci ve své zemi. A velkou radost mám i z toho, že na podzim bude Equal Pay Day také na Slovensku.

Zakladatelka platformy Akčné ženy Martina Novotná (uprostřed) během mentoringu na Equal Pay Day

 

Všech žen, se kterými jsem měl na 14. ročníku Equal Pay Day možnost hovořit, jsem se zeptal i na to, jestli se ve své pozici, v tom, co dělají, cítí oceněny, doceněny a spokojeny. Jak to máte vy, Lenko?

Tuto práci jsem si zvolila jako završení svojí předchozí kariéry. Velmi mě baví a dává mi velký smysl. Většinu činností vykonávám pro bono motivuje mě sledovat příběhy žen a pozorovat jejich úspěchy a postup v kariéře nebo podnikání. A samozřejmě pozitivní zpětná vazba je mojí největší odměnou.

Programová ředitelka 14. ročníku Equal Pay Day, odborná garantka programu a expertka v oblastech, kterým je Equal Pay Day věnován, Jana Černoušková zmínila – kromě mnoha jiných – v našem rozhovoru z mého pohledu pozoruhodný moment: na Equal Pay Day jsou ženy i muži reprezentující ty nejlepší zkušenosti z firem, kde to prostě funguje, inspirují a rozdávají své zkušenosti a jde zejména pokud ne o nadnárodní, tak velké firmy. Jak ale idey rovnosti žen a mužů protavit do běžné, dobré praxe v menších firmách, ale kupříkladu i institucích v regionech? Tady vás zřejmě čekají ještě roky mravenčí práce…

Naše nezisková organizace Business & Professional Women CR, která akci pořádá, je neziskovkou advokační. Ukázaly jsme a stále ukazujeme na problém, který u nás stále máme, přinášíme inspiraci prostřednictvím zviditelňování příkladů dobré praxe, vyhledáváme zajímavé ženské vzory. To, na co se ptáte, jsou změny systémové a odpovědnost za změnu nesou státní instituce, které se ostatně k realizaci takových změn v řadě mezinárodních dokumentů zavázaly. Na to malá neziskovka o pár lidech opravdu nestačí. Já mám ale velkou radost z toho, že můžeme ukazovat, že to funguje a že vytváření rovných příležitostí přináší mnoho pozitiv při rozvoji byznysu.

 

Pomůžu si citátem mé oblíbené, inspirativní Sonie Simone:

Věřím, že můžeme mít v mysli dvě pravdy naráz:

Svět je plný nespravedlivosti a strukturální nerovnosti.

Lidské bytosti jsou odolné.

A zatím, co se snažíme přispět k tomu, abychom upravili první pravdu, profitujeme i z toho, že se přikloníme k té druhé pravdě…“

Souhlasíte a myslíte si, že se nám daří nějak to překlápět a víc ruku přikládat ke změnám první pravdy a méně se spoléhat na tu druhou?

Po pravdě musím říct, že se spíše stále spoléháme na tu druhou pravdu. V mezinárodním srovnání se bohužel nezlepšujeme, někde zůstáváme stát, jinde se dokonce zhoršujeme. Systematickému odstraňování překážek je zkrátka potřeba se stále intenzivně věnovat.

Letošní 14. ročník Equal Pay Day je za námi a jak jste na jeho závěr při pódiové děkovačce zmínila, již teď se začíná rodit a připravovat jubilejní 15. ročník. Termín je znám, v Praze se sejdeme 11. a 12. dubna 2024 a protože půjde o významný narozeninový mezník, můžeme se těšit i na nějaké překvapení, že ano?

Ano, každý další ročník je velkou výzvou. Naše publikum je nám poměrně hodně věrné a přibývají další, o překvapení určitě nebude nouze.

Na závěr tradiční Míšina klíčová otázka: co vám v poslední době udělalo radost?

Mám krásnou velkou rodinu a společně strávený čas mi dělá opravdu velkou radost.

Za rozhovor srdečně poděkoval Ján Schneider

foto: BPWCR/Equal Pay Day, autor

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *