Zadejte hledaný výraz

DOPORUČENÉ GASTRONOMIE JÍDLO PREVENCE ZDRAVÁ VÝŽIVA ZDRAVÍ

Proč slavíme Světový den bezpečnosti potravin?

Určitě není pravidlem, že bychom slavili všechny svátky, nebo spíše světové či mezinárodní dny, které na nás červeně blikají a svítí v kalendářích preventistů, lékařů a zdravotníků. V běžných kalendářích nám totiž běžně neblikají a nesvítí. I proto se usilujeme na našem webu o těchto dnech pravidelně psát, protože je to potřebné. OSN, UNICEF, Světová zdravotnická organizace a další kompetentní instituce vyhlašují tyto svátky z důležitých důvodů. A během nich preventisté, lékaři a všichni, kteří mají z titulu své odbornosti profesionální povinnost šířit zdravotní osvětu, dělají všechno, co je třeba, aby byla veřejnost odborně informována o konkrétním tématu, týkajícím se konkrétního svátku, nebo světového, mezinárodního či evropského dne. A to jsou důvody, proč o těchto svátcích píšeme i my.

Z pohledu OSN jsou mezinárodní dny a týdny příležitostí ke vzdělávání veřejnosti o problémech, které vyvolávají obavy, k mobilizaci politické vůle a zdrojů k řešení globálních problémů. A taky k oslavě a posílení úspěchů lidstva.

Dnes slavíme Světový den bezpečnosti potravin.

Už jsou dávno pryč časy, kdy jsme konzumovali zejména to, co jsme si dopěstovali, ulovili, nasbírali nebo chovali někde v chlívku. A to, co jsme neměli „z vlastní zahrádky“, jsme jednou za čas nakoupili na trhu, jarmarku nebo v krámě.

Žijeme v časech potravinářského průmyslu produkujícího zpracované, super nebo ultra zpracované potraviny, které často nemají s těmi ryzími, přírodními pokrmy mnoho společného. Bezpečnost potravin je tak důležitá, že jí byl vyhrazen v kalendářích 7. červen jako Světový den bezpečnosti potravin.

Proč je bezpečnost potravin důležitá?

Experti Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO) v tom mají jasno:

 • bezpečnost potravin sehrává zásadní roli při snižování výskytu nemocí přenášených potravinami
 • každoročně onemocní až 600 milionů lidí v důsledku přibližně 200 různých typů onemocnění přenášených potravinami
 • důsledkem nemocí způsobených jídlem je každoročně 420 000 úmrtí, kterým lze předejít
 • břemeno onemocnění přenášených potravinami nejvíce dopadá na chudé a mladé lidi

Světový den bezpečnosti potravin je rok co rok důležitou příležitostí s globálním dosahem nejenom na informování o otázkách bezpečnosti potravin, ale i možností demonstrovat, jak lze předcházet onemocněním způsobeným potravinami. Kromě toho je Světový den bezpečnosti potravin platformou na odbornou diskusi o společných přístupech a řešeních zvyšujících bezpečnost potravin napříč sektory.

Historie tohoto svátku je poměrně čerstvá:

 • komise pro Codex Alimentarius na svém zasedání v roce 2016 jednomyslně souhlasila s podporou návrhu na trvalé vyhlášení Světového dne bezpečnosti potravin v rámci OSN
 • na zasedání FAO v roce 2017 získala iniciativa významnou podporu světových expertů na bezpečnost potravin
 • WHO se přidala se svou podporou ve stejném roce
 • Valné shromáždění OSN vyhlásilo Světový den bezpečnosti potravin 20. prosince 2018
 • od roku 2019 je každý 7. červen dnem oslav nespočetného množství výhod bezpečných potravin

Světový den bezpečnosti potravin 2024

Letošním tématem Světového dne bezpečnosti potravin je: Bezpečnost potravin: připravte se na neočekávané.

Experti každoročně 7. června připomínají, že bezpečnost potravin je kolektivní odpovědností nejenom výrobců, ale všech zúčastňujících se celého cyklu produkce a prodeje potravin, včetně spotřebitelů. Letos ale zdůrazňují, že můžou nastat výjimečné situace, které mohou do celého cyklu produkce potravin neočekávaně zasáhnout a bezpečnost potravin ohrozit.

Jak jsme – a jestli vůbec – připraveni na neočekávané? Incidenty týkající se bezpečnosti potravin můžou nastat i v naší lednici, v restauraci, na trhu, mohou být ale způsobeny i přírodními katastrofami. A protože rizika ohrožující bezpečnost potravin v dnešním globalizovaném světě neznají hranice, mohou se rychle změnit z místního, lokálního problému na mezinárodní nouzovou situaci.

Z těchto faktů vychází i slogan letošního Světového dne bezpečnosti potravin: Bezpečnost potravin je věcí každého.

Potravinové dodavatelské řetězce zahrnují výrobce, zpracovatele, přepravce, distributory, maloobchodníky, kuchaře a spotřebitele. A v každém ohnivku těchto řetězců existují rizika, která můžou způsobit kontaminaci potravin. A každý, kdo se v různých fázích podílí svým dílem práce na fungování potravinového dodavatelského řetězce má svůj díl zodpovědnosti.

Letošní Světový den bezpečnosti potravin přináší tyto výzvy na akci:

 • ujistěte se, že je to bezpečné – vlády musí zajistit bezpečné a výživné jídlo pro všechny
 • pěstujte bezpečně – zemědělství a výrobci potravin si musí osvojit osvědčené postupy
 • udržujte to v bezpečí – provozovatelé podniků se musí ujistit, že potraviny jsou bezpečné
 • vězte, co je bezpečné – spotřebitelé se musí dozvědět o bezpečných a zdravých potravinách
 • spojte se za bezpečnost potravin – pracujme společně na bezpečných potravinách a dobrém zdraví!

Podle expertů OSN je bezpečnost potravin společnou odpovědností vlád, výrobců, zpracovatelů a spotřebitelů a každý – od farmy až po stůl – má svou důležitou roli. Spolupodílejme se tedy zodpovědně a informovaně na zabezpečení toho, aby byly potraviny, které konzumujeme, bezpečné a nepoškodily naše zdraví. Všichni k tomu máme k dispozici kompletní expertní informace.

Ján Schneider

Foto: FAO, OSN, WHO

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *