Zadejte hledaný výraz

DOPORUČENÉ SPÁNEK SVÁTKY ZDRAVÍ

Slavíte Světový den spánku?

Čas od času se to tak nějak samo od sebe vyvine, že se zadaří napsat povedený článek na zajímavé téma a po čase se to opět vrátí jako dobře hozený bumerang. Při bádání ve zdrojích zjistíte, že téma je širší, zaslouží si a i snese – z pohledu čtivosti – dalších pár zajímavých odstavců. A aniž byste měli přesný záměr nebo plán, jedného krásného rána – pokud jste ranní ptáčci, nebo během jedné vlahé noci, pokud se práci věnujete jako typická sova v době, kdy ostatní ptáčci spí – zjistíte, že píšete seriál. Mně se to přihodilo s tématem spánku, koncem ledna na konci ledna jsem se vás ptal, jestli spíte dobře a v druhém pokračování ve druhém dílu to byla dokonce již výzva, abyste poslali svou insomnii spát. Ve třetí části jsem se rozepsal o zvířecí klasifikaci lidských chronotypů. Předešlý díl jsme věnovali průkopnickéu českému výzkumu o vlivu kvality spánku na kvalitu života.

A dnes slavíme Světový den spánku.

Proč slavit právě spánek?

A pročpak by ne?“ zeptal by se major Major, postava z kultovního románu Hlava XXII. Když to dáme ultimativně, nejlepší způsob, jak slavit Světový den spánku by bylo snad celý ho prospat a pokusit se tak snížit spánkový deficit, který v dnešní době nespavé máme všichni.

Světový den spánku má každoročně poslání nejenom informovat o důsledcích nezdravého spánku, ale i zdůraznit klíčový význam zdravého spánku pro kvalitu našich životů. Je to jeden z „pohyblivých svátků“, připadající na poslední pátek před jarní rovnodenností, co je letos právě 15. březen. Tento svátek nás má všechny motivovat k tomu, abychom si nejen uvědomili význam kvalitního spánku pro zdraví našich těl i duší, ale hlavně změnit své nezdravé spánkové návyky na zdravé.

Tvůrcem, zakladatelem a organizátorem Světovéhéo dne spánku je World sleep society.

První Světový den spánku se konal 14. března 2008 pod heslem: „Dobře se vyspiu, ži naplno.“ Do světového dne spánku se zapojilo více než 88 zemí z celého světa.

Světový den spánku 2024

Tématem letošního Světového dne spánku je Spánková rovnost pro globální zdraví. Letos tedy nejde zejména o zdůraznění důležitosti, nebo spíše nevyhnutnosti spánku pro náš život. Tvůrci letošního tématu chtějí zaměřit pozornost i na to, že mezi různými populacemi na na ší planětě přetrvávají měřitelné rozdíly ve kvalitě a zdraví spánku, což je zdrojem další zátěže a posilování nerovnosti v oblasti zdraví.

Protože spánek je pro naše zdraví nevyhnutný, každý člověk naší planety by měl mít přístup k přiměřenému spánku bez ohledu na místo, kde žije, sociálně-ekonomický stav, environmentální podmínky i narušení, sociální struktury a historii, komunitní a mezilidské vztahy a individuální přesvědčení a chování.

Tématem letošního Světového dne spánku je Spánková rovnost pro globální zdraví. Letos tedy nejde zejména o zdůraznění důležitosti, nebo spíše nevyhnutnosti spánku pro náš život. Tvůrci letošního tématu chtějí zaměřit pozornost i na to, že mezi různými populacemi na na ší planětě přetrvávají měřitelné rozdíly ve kvalitě a zdraví spánku, což je zdrojem další zátěže a posilování nerovnosti v oblasti zdraví.

Protože spánek je pro naše zdraví nevyhnutný, každý člověk naší planety by měl mít přístup k přiměřenému spánku bez ohledu na místo, kde žije, sociálně-ekonomický stav, environmentální podmínky i narušení, sociální struktury a historii, komunitní a mezilidské vztahy a individuální přesvědčení a chování.

Světový den spánku je ideální příležitostí na spojení úsilí o povědomí o spánku, vzdělávání, dosah a zapojení komunit. Které se snaží snížit rozdíly v spánku a zabezpečit spravedlivý přístup ke zdravému spánku pro každého,“ zdůraznila Dr. Lourdes DelRosso, spolupředsedkyně Světového dne spánku.

Príčiny rozdílů v zdraví spánku si vyžadují starostlivé studium. Stratégie na snížení rozdílů by mohla byť považovaná za veľmi silný nástroj na zvýšení zdravia a pohody na celém světě,“ dodal Dr. Fang Han, spolupředseda Světového dne spánku.

„Početní členo a zastánci Světové společnosti spánku se aktivně zúčastňují na Světovém dni spánku 2024. Zapájejí sa do své komunity, podporují kontakty a zvyšujípovědomí o důležitosti zdraví spánku mezi miliony lidí na celém světě. Zveme vás, abyste se připojili k našemu globálnímu hnutí, které se věnuje podpoře optimálního zdraví spánku!“ apeloval Dr. Raffaele Ferri, prezident World Sleep Society.

Světový den spánku v Česku

Letošním delegátem naší republiky pro Světový den spánku je MUDr. Jan Polák, PhD. Náš přední odborník na problematiku spánkového apnoe je garantem celodenní akce na interním oddělení a spánkové laboratoři oddělení respirační medicíny ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Cílem této aktivity podporující Světový den spánku je poskytnout komunitě, které se spánková medicína v České republice týká – což je kolem 400 000 lidí – odborné znalosti a zdroje na zlepšení zdraví spánku.

Klíčové poselství pro Světový den spánku 2024

1. Spánek je nezbytný pro zdraví

 • spánek je kritickým pilířem zdraví, spolu s výživou a fyzickou aktivita
 • spánek pomáhá podporovat paměť a učení
 • spánek podporuje zdraví mozku a zdraví mozku podporuje spánek
 • spánek podporuje imunitu a imunita podporuje spánek
 • spánek pomáhá imunitnímu systému v boji s bakterimi a viry
 • spánek pomáhá recyklovat staré buňky a udržovat naše tělo a úroveň energie

  Špatný spánek může mít několik významných vlivů na lidské zdraví.
 • nekvalitní spánek je spojován s obezitou, cukrovkou, ischemickou chorobou srdeční a kardiovaskulární mortalitou
 • nekvalitní spánek může snížit imunitní odpověď, čímž vzniká větší náchylnost k infekcím, které dále snižují kvalitu spánku
 • některé poruchy spánku, jako je obstrukční spánková apnoe a spánková porucha s rychlými pohyby očí, jsou spojeny s kognitivní poruchou, demenc, rizikem záchvatů a zvýšeným rizikem mrtvice.
 • nekvalitní spánek může vést ke zkrácení reakčních časů, zhoršenému úsudku a kognitivním poruchám podobným účinkům intoxikace alkoholem
 • ospalost může zhoršit bezpečnou jízdu, i když řidič neusne

2. Zdraví spánku je vícerozměrné

„Zdravý spánek“ znamená víc než jen „dostatek spánku“. Existuje šest dimenzí, které ovlivňují zdraví spánku a následně celkové zdraví a pohodu.

1.Doba trvání: Kolik jste spali za 24 hodin?
2.Účinnost: Jak dobře usínáte a jak dobře spíte?
3.Načasování: Kdy spíte?
4. Pravidelnost: Máte konzistentní časy spánku a bdění?
5. Bdělost: Udržujete dobré soustředění a pozornost během bdělosti?
6. Kvalita: Cítíte spokojenost se spánkem?

3. Musíme řešit rozdíly ve zdraví spánku, abychom zlepšili zdraví populací na celém světě

„Nerovnosti ve zdraví spánku“ jsou definovány přetrvávajícími rozdíly v jedné nebo více dimenzích zdraví spánku, které nepříznivě ovlivňují populac. Příklady takových rozdílů byly identifikovány a měřeny v posledních letech.
Účinky rozdílů ve spánkovém zdraví se stanou jasnými, vezmeme-li v úvahu základní úlohu spánku pro lidské zdraví a pohodu.
Příčiny těchto rozdílů mohou být sociální – psychický stres, finanční zátěž, hlad, ohrožení bezpečnosti, jakož i environmentální – světlo, teplota, hluk, kvalita vzduchu.

Zdravý, klidný a spokojený spánek přeje

Ján Schneider

foto: pixabay, pexels, unsplash

 

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *