Zadejte hledaný výraz

DOPORUČENÉ PREVENCE ZDRAVÍ

Slavíte světový den zdraví?

Pokud máte chuť mírně prošaltovat z velikonočního shonu a pozorně se zadíváte do kalendáře, letošní Velký pátek připadl na datum, které již 75 let patří Světovému dni zdraví. Tento globální svátek je zároveň dnem narozenin Světové zdravotnické organizace (WHO), slaví se na počest jejího založení a každý rok je věnován jinému tématu. Letos je to Health for all – Zdraví pro všechny.

Skvělý slovenský edukační projekt zaměřen na prevenci dětské úrazovosti Mladý záchranár má i skvělý slogan: „Pětku si můžeš opravit kdykoliv, ale zdraví máš jenom jedno!“ Lépe to snad již nevymyslíme a pojďme nahlédnout do 75-leté historie WHO a zamyslet se nad tím, co to vlastně zdraví je jestli je dnes opravdu zdraví pro všechny.

Historie WHO je historií globálního boje o lidské zdraví

WHO byla založena 7. dubna 1948, kdy se zakladající země spojily s cílem podporovat globílní zdraví, udržovat svět v bezpečí a sloužit zranitelným. Ideou bylo dosáhnout, aby každý člověk kdekoliv na naší planetě mohl dosáhnout nejvyšší úroveň zdraví a pohody. Jubilejní 75. výročí založení WHO je skvělou příležitostí pohlédnout zpět na dosažené úspěchy v oblasti veřejného zdraví které za uplynulých 7 a půl desetiletí zlepšili kbvalitu života. Je to ale také příležitost motivovat k činnostem podporujícím řešení zdravotních problémů dneška i zítřka.

Od založení WHO v roku 1948 zažil náš svět mnoho výzev v oblasti veřejného zdraví, které mobilizovaly vědce a lékaře k akci směřující k řešením a také k solidaritě. Historie WHO a boje za zdraví pro všechny má i mnoho důležitých mezníků, z kterých vybíráme:

 • již v roce 1945 při zakládání OSN vznikla idea globální organizace dohlížející na globální zdraví, WHO se rodila akreovala od počáteční idey až do 7. dubna 1948, kdy vešla platnost její ústava
 • první dvě desetiletí byly zaměřeny na masové kampaně zejména proti tuberkulóze, malárii, neštovicím, dětské obrně, syfilisu a lepře

1961 Vakcína proti dětské obrně (podávána ústně) je objevena a dláždí cestu pro masové globální kampaně. Do roku 2022 se výskyt dětské obrny sníží o 99 %.

 • v roce 1969 stanovilo Světové zdravotnické shromáždění první mezinárodní zdravotnické předpisy, zaměřeny zejména na dohodu o spolupráci při prevenci a reakci na akutní rizika pro veřejné zdraví, které mají potenciál překračovat hranice a ohrožovat lidi na celém světě
 • v roce 1980 byly po ambiciozní 12 leté očkovací kampani vedené WHO eradikované pravé neštovice, jako vůbec první nemoc v lidské historii, která byla vymýcena
 • rok 1988 byl počátkem globální iniciativy za eradikaci dětské obrny
 • v roce 1999 vznikla Globální aliance pro vakcíny a imunizaci, jejíž úkolem je překonávat bariéry bránící milonům dětí dostat potřebné vakcíny
 • v roce 2003 přijalo Světové zdravotnické shromáždění rámcový dohovor o kontrole tabaku, kterého cílem je celosvětově snížit úmrtí a nemoci související s tabakem
 • v roce 2005 byly revidovány mezinárodní zdravotní předpisy, aby poskytovaly všem zemím jasné a otestované usměrnění na hlášení přepuknutí chorob a jiných mimořádných událostí v oblasti veřejného zdraví, a spuštění systémů reakce na izolaci a potlačení hrozeb
 • v roce 2012 byly členskými státy WHO poprvé stanoveny globální cíle prevence a kontroly kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky, rakoviny, chronických plicních a jiných nemocí
 • v roce 2013 byl přijat první globální komplexní akční plán duševního zdraví
 • v roce 2016 byla přijata globální strategie pro zdraví žen, dětí a dospívajících
 • v roku 2019 byla přijata přelomová deklarace OSN o univerzálním zdravotním pojištění
 • v roce 2020 bylo generálním ředitelem WHO vyhlášeno celosvětové přepuknutí pandemie nového koronavirusu za stav nouze v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu
 • v roce 2022 podepsali WHO, Organizace pro výživu a zemědělství, Světová organizace pro zdraví zvířat a Program OSN pro životné prostředí přelomovou dohodu o spolupráci v oblasti zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí

Dnes, o 75 let později, a poté, co nový virus ukázal, jak zranitelný zůstává svět, je potřeba WHO nyní stejně důležitá jako kdykoli předtím. Pokud by WHO nebyla vytvořena před všemi těmi lety, museli bychom ji vytvořit dnes. Takže v den narozenin WHO děkuji všem zemím a partnerům za jejich odhodlání položit základy WHO v roce 1948 a pokračovat v jejich posilování pro zdravější, bezpečnější a spravedlivější budoucnost pro všechny“, řekl ve svém narozeninovém příhovoru generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A jak můžeme pečovat o své zdraví my?

Inu vcelku jednoduše: zdravě žít. Čte se to až příliš jednoduše, pokud ale rozebereme na drobnější vše, co patří do zdravého životního stylu, každý z nás má co dohánět a vůbec to není pouze o hubnutí. Všichni ale velmi dobře víme, máme k dispozici všechny relevantní informace o tom, ja se dá žít zdravě a víme i to, že to vážně není žádná věda.

A co se péče o zdraví týče, nesmíme ignorovat pravidelné preventivní prohlídky, které jsou vymysleny na to, aby byly včas diagnostikovány a léčeny nemoci, při kterých je v jejich pokročilejších stadiích na léčbu příliš pozdě.

Mimochodem, znáte dvě základní definice zdraví? Pokud bychom podle nich posuzovali zdraví lidské populace, odhadem až 70-95% lidí nemůže být považováno za zdravé. WHO definuje lidské zdraví jako „stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nejenom absence choroby.“ Duševní zdraví můžeme dle WHO chápat jako „stav pohody, v kterém si člověk uvědomuje své schopnosti, dokáže se vyrovnat s běžným stresem v životě, může produktivně a úspěšně pracovat a být prospěšný svému spoločenstvu.“

Tak všechno nejlepší, užívejte nejenom Světový den zdraví v pohodě a zdraví.

Ján Schneider

Foto: WHO

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *