Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ TIPY DOPORUČENÉ PODPORA A POMOC PODPORA ŽEN TISKOVÁ ZPRÁVA

Studie Evropského parlamentu se zaměřila na stav porodnického a gynekologického násilí

Evropská unie se detailně zabývala porodnickým a gynekologickým násilím v členských zemích. Výsledkem je text o více než 200 stranách. Podle studie jde o sociální a systémový fenomén. Problém je diskriminace na základě pohlaví a nedostatečné financování zdravotnických systémů a institucí. Studie shrnuje také národní projekty Ligy lidských práv a dalších aktérů. Neopomíjí ani nedobrovolné sterilizace.

Výbor pro práva žen Evropského parlamentu a rovnosti žen a mužů (FEMM) představil studii Porodnické a gynekologické násilí v EU – výskyt, právní rámce a vzdělávací pokyny pro prevenci a eliminaci. Studie představuje shrnutí stavu v jednotlivých členských státech. Klíčová jsou doporučení, která přináší pro jednotlivé aktéry od státu, přes poskytovatele péče, až k organizacím podporujícím práva žen.

Zhrnutí aktivit těchto organizací a dalších iniciativ představuje další část studie. Za Českou republiku zmiňuje projekt Ligy lidských právVypořádejme se s porodnickým násilím”. Díky němu se pomoci dočkaly současné rodící ženy, i ty, které byly v minulosti nedobrovolně sterilizovány, a nyní jim náleží odškodnění. Zmíněna je také osvětová kampaň „Už dost!” podpořená Nadačním fondem Propolis 33. Přináší základní informace o tématu i významné studie. Iniciativ je v současné době v České republice celá řada a kromě Ligy lidských práv se porodnickému násilí věnuje také Unie porodních asistentek, Česká ženská lobby, Aperio – společnost pro zdravé rodičovství, Asociace pro porodní domy a centra nebo Hnutí za aktivní mateřství.

Z pohledu legislativy není porodnické a gynekologické násilí zatím upraveno v žádném členském státě EU. Nicméně Evropský parlament v usnesení ze dne 24. června 2021 o stavu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v EU v rámci zdraví žen vyzval, aby proti němu státy bojovaly. Vyzval k posílení postupů zaručujících respektování svobodného a informovaného souhlasu a ochranou před nelidským a ponižujícím zacházením ve zdravotnických zařízeních. Liga lidských práv považuje za klíčové vzdělávání poskytovatelů péče v oblasti práva pro posílení jistoty pro ně, i rodící ženy. „Současná právní úprava je kvalitní, bohužel doposud nebyla dostatečně implementována do běžného chodu zdravotnických zařízení. Praktické školení v oblasti práva přináší jeho pochopení a zdravotníci v něm mohou najít oporu. Za úspěch považuji, když se zpětně ozývají s informací, že se jim nyní lépe pracuje a nevytváří na sebe, a tím i příjemkyně péče, takový tlak jako dříve. Dostupné je pro všechny zdravotnická zařízení,“ dodává Sandra Pašková, právnička organizace, která medicínské právo vyučuje i na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Nejen Česká republika má díky studii nyní řadu doporučení, jako je společná snaha o vytvoření definice porodnického a gynekologického násilí, sběr dat, podpora iniciativ na zvýšení povědomí o tématu, výzvu ke zlepšení právního rámce a zejména přístupu ke spravedlnosti. Mezi přímá doporučení k péči pak řadí omezení nadměrné medikalizace s cílem znovu humanizovat porodnickou a gynekologickou péči. Doporučeno je také posílení lidských a finančních zdrojů.

Detailnější shrnutí studie naleznete na našich webových stránkách.

Text a foto: Liga lidských práv

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *