Zadejte hledaný výraz

BYZNYS JINÉ

Víte, co je CE certifikát a jak vám může pomoct při podnikání?

Expanze na zahraniční trhy je snem snad každého podnikatele. Ale prorazit se svým výrobkem do Evropské unie a zemí Evropského hospodářského prostoru – to není jen tak. Je potřeba zařídit spoustu důležitých věcí. A jednou z nich je i CE certifikát, který vám pomůže stát se úspěšným i v jiných zemích.

Co je to CE certifikát a co tedy CE označení představuje?

Výrobek označený CE certifikací je výrobek, který splňuje všechny příslušné směrnice a právní předpisy Evropské unie. 

CE označení neznamená, že je produkt v EU vyrobený, ale že je s ním v Evropském hospodářském prostoru (EHP) možné obchodovat a že splňuje podmínky počínaje bezpečností, přes ochranu zdraví, konče ochranou životního prostředí.

Zjednodušeně řečeno, pokud chcete svůj výrobek nabízet na zahraničních trzích v rámci EHP (země EU a Turecko) je certifikace CE povinná. Do EHP se řadí 27 členských zemí EU a 3 státy ESVO (Island, Norsko a Lichtenštejnsko).

CE označení není zárukou kvality, jak ji mnozí lidé vnímají. Ale je jejím prvním indikátorem.

POZOR na CE označení parazitní značky China Export! Značka se liší vzhledem, kdy písmeno E má ještě navíc bílý stín. Toto označení není uznávané.

Pro jaké výrobky platí povinnost CE certifikace?

Certifikace výrobků ale není povinná pro každý výrobek nabízející v rámci EHP. Vyžaduje se pouze pro určité kategorie, které jsou specifikovány směrnicemi o používání CE označení. 

https://pixabay.com/cs/photos/recyklace-baterie-miniaturn%C3%AD-figurky-2978571/

Mezi výrobky s povinností CE certifikátu patří:

 • mobilní telefony,
 • počítače,
 • zařízení spotřebovávající energii (TV, lednice,..)
 • zdravotnické výrobky,
 • hračky pro děti,
 • měřící zařízení, 
 • tlakové zařízení,
 • výrobní stroje,
 • aj.

Výrobky jako jsou např. chemikálie, kosmetika nebo potraviny. U těchto výrobků se CE certifikát nevyžaduje.

Ve kterých zemích platí povinnost CE certifikace?

Země vyžadující označení CE pro určité typy výrobků dle směrnice jsou:

Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Nizozemsko, Chorvatsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Itálie a Turecko.

Proč si obstarat CE certifikát?

CE certifikát přináší výrobci hned několik výhod a to i pro ty výrobky, u kterých označení není povinností. 

CE certifikát:

 • zvyšuje důvěryhodnost u spotřebitelů,
 • zvyšuje konkurenceschopnost,
 • zlepšuje image firmy,
 • je důležitou součástí exportu do zahraničí,
 • snižuje pravděpodobnost nespokojených zákazníků a reklamací,
 • zvyšuje ekonomickou stabilitu společnosti a to ze strany produkce i zkoušky výrobů.

Jak získat CE označení v 6 krocích

Pokud si nevíte rady s tím, jak získat CE certifikát nezoufejte, máme pro vás jednoduchý návod.

https://pixabay.com/cs/photos/lid%C3%A9-podnik%C3%A1n%C3%AD-sch%C5%AFzka-1979261/

1. krok: Určení směrnic a harmonizovaných norem, které se dotýkají daného výrobku

Kategorie výrobků s povinností CE označení jsou ustanoveny ve více než 20 směrnicích. Základní požadavky, které musí tyto výrobky splňovat (bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí) jsou také harmonizovány na úrovni EU a lze je nalézt ve všeobecných podmínkách těchto směrnic. Všechny harmonizované normy vydané EU obsahují odkaz na konkrétní směrnici.

2. krok: Specifické požadavky na daný výrobek

Pro každý výrobek jsou dále specifikované konkrétní požadavky. Pro splnění příslušných právních předpisů EU není povinnost používat harmonizované normy. Je jen na vás, jaký zpsob zvolíte, důležité je základní požadavky splňovat.

3. krok: Nutnost nezávislého posouzení shody oznámeným subjektem

Některé kategorie výrobků vyžadují nezávislé a objektivní posouzení splnění požadavků pro označení CE. Tato třetí strana má oprávnění od příslušných státních orgánů a jsou oficiálně hlášené Komisi a zaznamenány v databázi NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

4. krok: Testování a shoda

Odpovědnost za testování a shodu s právními předpisy EU nese výrobce. Součástí postupu vždy musí být posouzení rizika.

5. krok: Požadovaná technická dokumentace

V dalším kroku musí výrobce vypracovat technickou dokumentaci na posouzení shody výrobku s příslušnými požadavky a na posouzení rizika. ES prohlášení o shodě a technická dokumentace musí být neustále k dispozici pro případ vyžádání příslušného státního orgánu.

6. krok: Zavedení CE označení k danému výrobku a ES prohlášení o shodě

CE označení k výrobku připojuje výrobce nebo jeho zmocněnec. Toto označení musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně k výrobku nebo musí být přímo na štítku. V případě zapojení oznámeného subjektu, je nutné uvést i jeho identifikační číslo. Za vyhotovení a uvedení nápisu “ES prohlášení o shodě” je taktéž odpovědný výrobce.

Tak a tady to končí a zároveň začíná! Výrobek je připravený pro zahraniční trh a jde se obchodovat!

redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *