Zadejte hledaný výraz

JINÉ KARIÉRA

Víte, jak postupovat, když chcete korektně ukončit pracovní poměr ve zkušební době?

Nástup do nového zaměstnání je často sázka na neznámou kartu. Nový kolektiv, nový šéf, špatné platové podmínky a nebo dokonce náplň práce, která jednoduše není pro vás? Dobrou zprávou je, že výpověď můžete dát ve zkušební době bez udání důvodu. Co ale musíte splnit a jak postupovat?

Ne vždy jsou věci takové, jaké jsme si je představovali. Obzvlášť při nástupu na nové místo, k novému zaměstnavateli, se mohou očekávání s realitou zásadně rozcházet. Na pracovišti panuje napjatá atmosféra, kolektiv vás nebere, ve výsledku musíte dělat něco, co vám na pohovoru neřekli a nebo vás práce, na kterou vás najali, vůbec nenaplňuje.

Všechny tyto věci a mnohé další jsou důvody pro vznik zkušební doby. Právě zkušební doba je čas pro zaměstnance seznámit se s pracovním prostředí, s náplní práce a pro zjištění, zda jsou všechny smluvené podmínky vyhovující. To stejné platí pro zaměstnavatele. I pro něj je tato doba příležitost otestovat si, jestli jste ten správný člověk pro danou pozici. Výhody jsou i ve skončení pracovního poměru ve zkušební době, které je mnohem méně komplikované než po uplynutí této doby.

Fotka od Gerd Altmann z Pixabay 

Věděli jste, že…

…přechod do nového zaměstnání vám může ulehčit motivační literatura?

Sjednání a délka zkušební doby

Zkušební doba je sjednána zásadně písemnou formou, jinak je neplatná. Nesmí být sjednána déle, než v den nástupu do práce. Zkušební doba sice není ze zákona povinná, ale v běžné praxi snad nenajdete zaměstnání, kde není využívána. Délka zkušební doby má svá pravidla.

Zkušební doba nesmí překročit délku 3 měsíců, u vedoucích pozic může být až 6 měsíců. Člověk ale nemusí být nutně “ředitel zeměkoule”. Úplně stačí, že mu je přiděleno právo řídit a úkolovat alespoň jednoho podřízeného zaměstnance. Zároveň zkušební doba nesmí být delší, než je polovina sjednaného pracovního poměru (PP).

Praktický příklad: Když nastoupíte do práce na dobu určitou, řekněme na 2 měsíce. Nesmí být zkušební doba delší než 1 měsíc. Neobvyklé, ale pro pochopení stačí.

Zkušební dobu nemůže zaměstnavatel ani zaměstnanec nijak záměrně prodlužovat. Ale i zde jsou jisté výjimky. K prodloužení může dojít pouze o ty dny, během kterých došlo k nějaké překážce, které neumožnily zaměstnanci pracovat (jedná se o překážky denní, nikoliv hodinové). Takovou překážkou může být například nemoc.

Praktický příklad: Zaměstnanec nastoupí 1. září do práce a zkušební doba je sjednána na 3 měsíce. V listopadu ovšem onemocní, což způsobí, že zkušební doba se posune a oficiálně skončí až 1. ledna, nikoliv 1. prosince.

Během nemocenské zaměstnavatel nesmí v prvních 14 kalendářních dnech nemoci pracovní poměr ukončit. Oznámení o ukončení pracovního poměru může ale 15. den poslat zaměstnanci domů.

Věděli jste že,..

..zaměstnavatel ve zkušební době může, ale nemusí, přispívat zaměstnanci na spoření na důchod? Vše je dáno vnitřním předpisem firmy a podmínky ve zkušební době se mohou lišit.

Jak postupovat při ukončení PP ve zkušebce?

Zkušební doba poskytuje jednu velkou výhodu, a to je ukončení PP bez udání důvodu jak ze strany zaměstnavatele tak zaměstnance. Pokud tedy vidíte díru na trhu a rozhodnete se podnikat v době koronaviru, ale právě jste nastoupili na nové místo, neváhejte. 

Strach nemusíte mít ani z výpovědní lhůty. Žádnou výpovědní lhůtu ve zkušební době není zaměstnanec povinen dodržet. To znamená, klidně si můžete hned sbalit věci a s kolegy se rovnou rozloučit. Nevzniká ale ani nárok na odstupné. Pracovní poměr končí dnem doručení zaměstnanci/zaměstnavateli a výpověď musí být doručena nejpozději do konce zkušební doby. Stejně jako sjednání zkušební doby, i výpověď musí mít vždy písemnou formu.

Photo by Gabrielle Henderson on Unsplash

Věděli jste, že..

..podnikat může každý? Stačí jen odhodlání, motivace a seznámit se s podnikatelskými chybami, kterým se můžete ladně vyhnout.

Jak by výpověď měla vypadat

Vzory výpovědí si můžete snadno zdarma stáhnout na internetu. Pokud ale nechcete ztrácet čas vyhledáváním, můžete si výpověď sepsat i sami. V dokumentu by neměly chybět identifikační údaje obou smluvních stran, město a datum sepsání a samozřejmě podpis. 

V dokumentu uvádějte i datum započetí pracovního poměru a druh pracovního místa, na kterém práci vykonáváte. Pro ulehčení jsme jeden vzor také vytvořili.

Vzor výpovědi ve zkušební době

Název společnosti

Adresa zaměstnavatele

(zaměstnavatel)

Datum

Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Vážení, ve Vaší společnosti jsem byl/a zaměstnán/a jako ……druh pracovní pozice… na základě pracovní smlouvy ze dne …datum podepsání smlouvy… a doposud jsem v tříměsíční (jinak dlouhé) zkušební době.

Tímto v souladu s § 66 zákoníku práce ruším pracovní poměr ve zkušební době s tím, že pracovní poměr končí k …datum ukončení pracovního poměru nebo “dni doručení”

V …místo sepsání... dne …datum sepsání…

PODPIS

V případě, že podobné oznámení dostanete vy od zaměstnavatele, nevěšte hlavu. I taková událost může být příležitost, ať už pro kurz osobního rozvoje, pro novou pracovní příležitost nebo vlastní podnikání.

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *