Zadejte hledaný výraz

DOPORUČENÉ FINANCE POJIŠTĚNÍ

Vše o povinném ručení: jak a proč lze vypovědět smlouvu

Ruku na šaltpáku, dámy a pánové, to, co si myslíme, že víme o povinném ručení často patří do kategorie „znalostí“ Brouka Pytlíka: všichni jsme už o tom slyšeli a myslíme si, že o tom víme všechno. Vždyť povinné ručení známe minimálně z reklam, které na nás občas kudy-tudy vyskočí. Slyšet, nebo možná vidět ale neznamená znát a když při koupi prvního auta musíme jít na věc, dovolím si tvrdit, že každý čerstvý šofér i šoférka tápají ve tmě jako malé nevidomé koťátka. A nastupuje studium na internetu nebo konzultace se sousedem, známým, příbuzným, v tom lepším případě se svým pojišťovákem. Nebudu vůbec přehánět, když si dovolím napsat i to, že test o nuancích povinného ručení by neudělali ani mnozí ostřílení řidiči a řidičky, brázdící naše silnice již léta.

V zájmu zvyšování finanční gramotnosti – vždyť alespoň základní znalost pojistních produktů k finanční gramotnosti patří – jsem pro vás připravil několikadílný seriál textů věnovaných povinnému ručení. Po úvodním dílu, který byl úvodem do problematiky a pokračování věnovaném cenotvorbě a slevám se dnes pověnujeme tomu, jak a proč lze vypovědět smlouvu o povinném ručení.

Již od časú prvního zákonníku na světě – Chammurapiho v babylonské říši, vytesaného do kamene před téměř 4 000 lety až dodnes z principu smluvního práva vyplývá, že každá smlouva se musí dát vypovědět. Anebo jinak: smlouva, kterou není možné vypovědět, je nevýhodná minimálně pro jednu smluvní stranu a tím pádem ne-li rovnou neplatná, tak právně napadnutelná jako neplatná. Platí to i v případě povinného ručení, které může vypovědět jak pojištěný, tak pojišťovna. Čtěte souhrn informací o možnostech, důvodech a způsobech vypovězení smlouvy o povinném ručení. A nemějte obavy, z podstaty zákonů řešícího tuto problematiku je samozřejmě možné smlouvu o povinném ručení vypovědět, dokoce různými způsoby.

Zákonná specifika

Povinné ručení má již v názvu přívlastek „povinné“. Navzdory tomu, že se do českého názvu – kupříkladu na rozdíl od slovenského: „povinné zmluvné poistenie“ – zřejmě nedopatřením nedostal přídomek „smluvní“, je reálný fakt, že ho nelze uzavřít ústní dohodou. Zákon č. 168/1999 Sb o povinném ručení přesně vymezuje podmínky tohoto speciálního typu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.

Uzavírání, platnost, zánik, zrušení, odstoupení nebo vypovězení jakékoli pojistné smlouvy klíčově vymezuje Občanský zákoník, v § 1829. Tak, jako je povinné ručení specifický pojistný produkt, je specifická i smlouva o jeho uzavření. Kromě běžných povinných náležitostí podle Občanského zákoníku musí smlouva o povinném ručení podle zákona o povinném ručení navíc obsahovat:

 • údaje o vozidle zapsané v osvědčení o jeho evidenci nebo obdobném dokladu
 • všeobecné pojistné podmínky stanovené zákonem o povinném ručení
 • mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu – „zelenou kartu“, která je dokladem o platnosti PZP na území států v ní označenýchZpůsoby ukončení pojistné smlouvy

Zákon definuje tři způsoby, jak lze ukončit pojistnou smlouvu:

• odstoupení od smlouvy po jejím uzavření v zákonné lhůtě
• výpověď stávající smlouvy
• zánik pojištění

Podrobné informace o možnostech ukončení pojistky naleznete v pojistné smlouvě a musíte být o nich informováni ještě před jejím podpisem. Každá pojišťovna je povinna informovat pojištěnce v pojistné smlouvě i o způsobu výpovědi.

Odstoupení od smlouvy

pojištěný může odstoupit od jakékoli pojistné smlouvy po jejím uzavření bez udání důvodu, sankčních poplatků a pokut
• při pojištění majetku je zákonná lhůta pro odstoupení 14 dní od uzavření
• u nemajetkových druhů pojištění – s výjimkou úrazového – je zákonná lhůta pro odstoupení 30 dní od podpisu smlouvy
• po uplynutí zákonných lhůt již není možné odstoupit od smlouvy

Od uzavřené smlouvy může odstoupit i pojišťovna do 60 dnů od jejího uzavření, s výpovědní lhůtou 8 dní. Týká se to ale zejména pojištění zdraví či života tehdy, kdy pojišťovna zjistí rizikové faktory nepřijatelné ve vztahu ke krytí pojištění.

Výpověď stávající smlouvy

je-li pojištění aktivní a pojistné hrazeno, lze smlouvu vypovědět
je to možné kdykoli během pojistného období, nejpozději ale 6 týdnů před jeho uplynutím, nejsou-li ve smlouvě uvedeny jiné výpovědní lhůty
• pojistné smlouvy se uzavírají většinou na dobu určitou
povinné ručení se uzavírá na jeden rok, výpověď povinného ručení je třeba podat maximálně 6 týdnů před uplynutím ročního pojistného období

Expertní rada

Dejte si pozor, abyste „neprošvihli“ 6 týdenní výpovědní lhůtu před uplynutím 12měsíčního pojistného období povinného ručení. Roční pojistné období se totiž nepočítá na kalendářní, ale na „běžící“ roky, tedy od data podpisu smlouvy.

Zánik pojištění

Důvodem zániku pojištění je nezaplacení:
• prvního pojistného do 3 měsíců po jeho splatnosti
• dalšího pojistného 1 měsíc poté, co pojišťovna vyzve pojištěného k úhradě

V pojistné smlouvě mohou být lhůty zániku pojištění z důvodu nezaplacení dohodnuty i jinak.

Zánik povinného ručení

Povinné ručení odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla má jedno specifické pravidlo týkající se zániku pojištění. Smlouvu o povinném ručení lze vypovědět i po pojistné události, do 30 dnů od oznámení škody. V tomto případě povinné ručení zanikne 30 dní od doručení výpovědi pojišťovně.

Povinné ručení zaniká:
• zánikem motorového vozidla
• vyřazením vozidla z evidence
• vrácením dokladu o
povinném ručení u vozidel nepodléhajících evidenci
• zápisem převodu držby vozidla v evidenci vozidel
• přijetím oznámení o krádeži
• vyřazením vozidla z provozu na pozemních komunikacích
• změnou nájemce při leasingu

Jak vypovědět povinné ručení

O možnostech ukončení pojistné smlouvy musí pojišťovna informovat potenciálního pojištěného ještě před podpisem smlouvy. Pojišťovny mají povinnost ve smlouvě uvést podrobné informace o možnostech ukončení pojistné smlouvy, včetně výpovědi.

Smlouvu o povinném ručení lze vypovědět úplně stejně, jako každou jinou pojistní smlouvu:

 • vzor žádosti o zrušení pojistné smlouvy nemusíte hledat na internetu
 • i vaše pojišťovna má určitě na svém webu formulář žádosti o výpověď
 • ten stačí vyplnit, stáhnout, vytisknout, podepsat a doručit – osobně nebo poštou
 • pokud chcete žádost poslat, pro jistotu ověřte podpis, některé pojišťovny vyžadují i scan vašeho občanského průkazu co by v principu neměli, protože ho mají jako povinnou přílohu uzavřené smlouvy
 • formulář žádosti o zrušení smlouvy o povinném ručení musí obsahovat identifikační údaje pojištěnce, údaje pojišťovny a číslo smlouvy, důvod výpovědi, datum a podpis
 • pokud preferujete klasický osobní přístup, kompletní výpověď můžete zajít vyřešit osobně na pobočku
 • i v případě, kdy jste povinné uzavřeli online nebo telefonicky, smlouvu o povinném ručení můžete vypovědět jen písemně

Další kroky po výpovědi

Pokud vypovědáte smlouvu o povinném ručení, algoritmus dalších kroků určuje důvod výpovědi. Důvody k vypovězení povinného ručení jsou obvykle změna vlastníka nebo nájemce vozidla v případě odstoupení leasingu, nebo změna pojišťovny.

Jde-li o prodej vozidla či odstoupení leasingu, je po zrušení povinného ručení na řadě nový majitel nebo nájemník vozidla, aby uzavřel smlouvu o povinném ručení. Protože bez ní nebude moci auto na dopravním inspektorátu přeevidovat.

Pokud je důvodem výpovědi smlouvy o povinném ručení přechod do jiné pojišťovny, samozřejmě si v ní k termínu vypovězení smlouvy o povinném ručení v původní pojišťovně zřídíte nové povinné ručení. V tomto případě je tedy důležitý timing, načasování a plynulost přechodu, aby vaše auto zbytečně nestálo v garáži. Respektive, absyte neriskovali a nejezdili ve vozidle bez povinného ručení, což je porušení zákona, které je vcelku výdatně sankciováno.

Ján Schneider, člen odborné poroty Zlatá minca

foto: unsplash, pixabay

 

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *