Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ TIPY DOPORUČENÉ FINANCE FINANČNÍ GRAMOTNOST POJIŠTĚNÍ

Vše o povinném ručení: jak a proč lze změnit povinné ručení

Ruku na šaltpáku, milé dámy, to, co si myslíme, že víme o povinném ručení obvykle patří do kategorie „znalostí“ Brouka Pytlíka: všichni jsme už o tom slyšeli a myslíme si, že o tom víme všechno. Vždyť povinné ručení známe minimálně z reklam, které na nás občas kudy-tudy vyskočí. Slyšet, nebo možná vidět ale neznamená znát a když při koupi prvního auta musíme jít na věc, dovolím si tvrdit, že každý čerstvý šofér i šoférka tápají ve tmě jako malé nevidomé koťátka. A nastupuje studium na internetu nebo konzultace se sousedem, známou, příbuzným, v tom lepším případě se svým pojišťovákem nebo pojišťovačkou. Nebudu vůbec přehánět, když si dovolím napsat i to, že test o nuancích povinného ručení by neudělali ani mnozí ostřílení řidiči a řidičky, brázdící naše silnice již léta.

V zájmu zvyšování finanční gramotnosti – vždyť alespoň základní znalost pojistních produktů k finanční gramotnosti patří – jsem pro vás připravil několikadílný seriál textů věnovaných povinnému ručení. Po úvodním dílu, který byl úvodem do problematiky a pokračování věnovaném cenotvorbě a slevám, jsme se ve 3. dílu našeho seriálu pověnovali taky možnostem vypovězení smlouvy o povinném ručení. Dnešní pokračování bude o možnostech, jak a proč lze povinné ručení změnit.

Trocha terminologie…

nikoho přece nezabije – mohli bysme si dovolit zaparafrázovat jeden z mnoha geniálních veršů Jiřího Suchého. Pardon, mistře…V tomto případě je ale edukační, nebo spíše vysvětlující úvodní terminologické okénko nevyhnutné.

V první řadě: vypovězení smlouvy o povinném ručení, o kterém jsme psali před týdnem vůbec není totéž, jako změna povinného ručení. Vypovězení smlouvy o povinném ručení je v podstatě jeden z dílčích kroků celého procesu změny povinného ručení, který si podrobně a ze všech stran popíšeme.

A kdeže jsme nabrali terminus technicus „změna povinného ručení?“ – ptáte se jistě vy, které jste ho v životě neslyšeli ani nečetli a musím podotknout, že je v podstatě jedno, jestli jste kolegyně z pojišťovací branže, anebo úplně běžná „nepojišťovačka“. Protože pravdou je, že v legislativě řešící povinné ručení tento pojem nikde nenalezneme. Je to tak, tento termín je v podstatě lidová tvorba, produkt vox populi – „hlasu lidu“, protože je to poměrně často googlená fráze a museli jsme ji tudíž vzít v potaz.

Jistě, můžete klidně namítnout, že povinné ručení neměníme jako kabelky, dle mého názoru je však algoritmus obou prosesů změny v podstatě totožný: to, co se nám nelíbí – z jakéhokoliv důvodu, vyměníme za něco, co se nám líbí. Má to svou jednoduchou a přímočarou logiku a tento vzorec je – po dosazení konkrétních proměnných a seřazení dílčích kroků do smysluplného algoritmu – aplikovatelný nejenom na kabelky, povinné ručení, ale v podstatě téměř univerzálně. Ale zpět k věci.

Jaké máme možnosti?

Pokud tedy – podobně jako s kabelkou – nejste z jakéhokoli důvodu spokojena s aktuálním povinným ručením, samozřejmě pokud máte důvod, máte i právo povinné ručení „změnit“: tedy buď zkusit vyjednat výhodnější podmínky v aktuální pojišťovně. Anebo přejít do jiné, kde je povinné ručení pro vás výhodnější. Nemějte obavu, ve vaší stávající pojišťovně se na vás jistě nebudou zlobit, je to jejich běžná agenda, „přesuny“ pojištěnců jsou naprosto běžným důsledkem konkurenčního boje na pojistném trhu.

Když chceme změnit své povinné ručení, budeme se v první řadě bavit o postupu ukončení existující smlouvy o povinném ručení a uzavření nové smlouvy v jiné pojišťovně – a v případě sjednání výhodnějších podmínek i v té stávající.

Možnosti ukončení pojistné smlouvy jsme podrobně popsali v předcházejícím dílu našeho seriálu, jsou definovány zákonem o povinném ručení i Občanským zákoníkem. Legislativa nám dává tyto možnosti:

• odstoupení od smlouvy po jejím uzavření v zákonné lhůtě
• výpověď stávající smlouvy
• zánik pojištění

Tady je nutno zdůraznit, že povinné ručení je je specifický druh pojištění odpovědnosti se specifickou možností výpovědi smlouvy – v porovnání s jinými druhy pojištění. Kromě obvyklých případů můžete smlouvu o povinném ručení vypovědět vy i pojišťovna do 30 dnů od oznámení škodní události. Povinné ručení v takovém případě zanikne po uplynutí měsíční výpovědní lhůty běžící ode dne doručení písemného oznámení o vypovězení pojistné smlouvy.

Proč bysme měli měnit povinné ručení?

Tak toto vůbec není „otázka za milion“, ale v podstatě jenom za za pár desítek nebo stovek korun, což je rozdílová částka roční platby, o kterou si můžete přilepšit, pokud smlouvu o povinném ručení ve stávající pojišťovně zrušíte a přejděte do jiné pojišťovny. Nebo pokud se vám podaří ve stávající pojišťovně dohodnout výhodnější podmínky, kupříkladu některé z věrnostních zvýhodnění při upgrade vaší pojistné smlouvy.

Když nahlédneme do neveřejných statistik důvodů výpovědí povinného ručení, na 1. místě je samozřejmě výpověď z důvodu zániku povinného ručení. Tedy případy, kdy vaše autíčko doslouží a odhlásíte ho z evidence. Na druhé příčce jsou důvody finanční, respektive cenové. Tedy lepší cena pojistného v konkurenční pojišťovně.

Na dalších příčkách nalezneme i další důvody, samozřejmě odstoupení od smlouvy ze strany pojišťovny z důvodu neplacení pojistného, ale i nespecifikovanou nespokojenost, nebo i specifikovanou – například s plněním po škodní události. Pojišťovny důvody výpovědí smluv znají, protože – kromě jiného – je uvedení důvodu povinnou součástí žádosti o vypovězení smlouvy.

Co všechno potřebujeme ke změně povinného ručení?

Shrňme to lapidárně: ke změně povinného ručení, tedy vypovězení smlouvy o povinném ručení a uzavření nové smlouvy – v původní pojišťovně, nebo v nové – potřebujete mít dobrý důvod. A pak už stačí jen znát postup a podle něj celý proces zrealizovat.

V každém případě je ale nevyhnutné zvážit poměr benefitu a vynaloženého času. Tedy zda se vám vyplatí investovat svůj čas do celého procesu – bez obav, netrvá to dlouho, ale přece jenom to nějaký čas trvá – pro pár ušetřených stovek ročně. Pokud se vám to vyplatí, tady je ultimativní postup.

Jak lze změnit povinné ručení

Algoritmus můžeme rozkrokovat takto:

1. najděte lepší nabídku

 • obraťte se s důvěrou na svého „pojišťováka“ nebo „pojišťovačku“, který nebo která se stará o vaše pojistky a věřte, že najde výhodnější ponuku
 • pokud si troufáte, najděte na netu ověřený a férový online porovnávač povinného ručení a vybírejte sami

2. nahlédněte do stávající smlouvy

 • nemůžete ji totiž vypovědět 6 týdnů před ukončením pojistného období
 • v případě povinného ručení je to maximálně 323 den od uzavření smlouvy

3. určete si termín výpovědi

 • na tento termín načasujte i zřízení nového povinného ručení v nové pojišťovně
 • nové povinné ručení můžete uzavřít za pár minut na pár kliků online
 • pokud jste konzervativnější a preferujete osobní kontakt, zajděte na pobočku pojišťovny

4. vypovězte smlouvu o povinném ručení v původní pojišťovně a uzavřete novou smlouvu o povinném ručení v nové pojišťovně

 • samozřejmě k termínu popísaném výše
 • pozor, vypovězení smlouvy nelze vybavit online – viz níže

V případě, že vyjednáte lepší podmínky ve stávající pojišťovně, celý proces je mírně jednodušší, protože všechno vybavíte v jedné pojišťovně.

Ultimativní souhrn faktů o výpovědi smlouvy o povinném ručení

 • povinné ručení se uzavírá na rok – ne kalendářní, ale počítaný od termínu uzavření smlouvy
 • smlouvu o povinném ručení můžete vypovědět kdykoli během pojistného období, maximálně však 6 týdnů před jeho uplynutím, pokud ve smlouvě není uvedena jiná výpovědní lhůta
 • formulář žádosti o výpověď naleznete na webu pojišťovny
 • výpověď smlouvy o povinném ručení musí obsahovat údaje o vozidle, identifikační údaje pojištěnce, údaje pojišťovny a číslo smlouvy, důvod výpovědi, datum a podpis
 • formulář je třeba vyplnit, vytisknout, podepsat a doručit do pojišťovny – osobně na pobočku nebo poštou
 • smlouvu o povinném ručení nelze vypovědět elektronicky ani telefonicky navzdory tomu, že tak mohla být uzavřena
 • pokud se rozhodnete výpověď poslat poštou, pro jistotu ověřte podpis a přiložte i scan občanského průkazu, navzdory tomu, že ho již v pojišťovně mají od uzavření smlouvy
 • pokud chcete výpověď podat osobně, stačí přijít na pobočku pojišťovny s občanským průkazem

Expertní rada

Při podání výpovědi smlouvy o povinném ručení požádejte pojišťovnu o doklad o bezškodovém průběhu pojištění. Ten se vám hodí při uzavírání nové smlouvy o povinném ručení, abyste si mohli uplatnit případný bonus za jízdu bez nehody.

Paradoxy ceny

Již jsme o nich psali, ale nezaškodí si je zopakovat.

Určitě každého majitele vozidla minimálně jednou napadlo, proč mají různé pojišťovny různé ceny povinného ručení na totéž auto. Vždyť povinné ručení je přesně definováno zákonem, včetně povinně krytých rizik a také minimálních limitů pojistného plnění v případě škodní události.

Každá z pojišťoven na českém pojišťovacím trhu tedy musí ze zákona nabízet v povinném ručení krytí identických rizik a v identickém minimálním limitu plnění. A to je v podstatě vše, co „zákon káže“ a cokoliv navíc je marketingový ring volný, samozřejmě v mezích zákonných mantinelů.

Proto je naprosto běžné, že vám různé pojišťovny nabídnou různé ceny povinného ručení na identické auto. Protože kromě parametrů vozidla jsou velmi důležitými proměnnými výpočtu ceny pojistného také údaje majitele. Zejména věk, lokalita, kde bude auto přihlašovat, samozřejmě pojistná historie v souvislosti s nehodovostí a také to, kolik let, měsíců či dnů je držitelem řidičského oprávnění.

Patří sem i parametry věrnosti: máte-li například v pojišťovně, kde si chcete pojistit auto i jiné pojistky, můžete dostat věrnostní slevu. Běžnou marketingovou praxí jsou i různé druhy benefitů například pro řidiče bez nehody, řidiče-rodiče, seniory, držitele průkazu ZTP a mnohá další zvýhodnění.

V neposlední řadě je paradoxem ceny i to, co mnohým majitelům aut nejde do hlavy: jak je možné, že povinné ručení zřízené online na identické auto stejného majitele může být levnější, než povinné ručení uzavřené klasicky. Tedy osobně na pobočce pojišťovny u kávičky?

Na tuto otázku máme ordinární odpověď: online zřízení povinného ručení je zpravidla vždy levnější ve srovnání s jeho sjednáním na pobočce, protože je to již běžný benefit prakticky každé pojišťovny. Povinné ručení můžete zřídit za pár minut online přímo na webu pojišťovny, nebo prostřednictvím ověřeného a férového porovnávače povinného ručení.

Závěrečná expertní rada

V pojistné praxi se můžeme setkat i s dalším nevěrnostním cenovým paradoxem“ povinného ručení: některým pojišťovnám se zřejmě více „vyplatí“ nový zákazník, než věrný. Schválně, vyzkoušejte například po 6 letech placení povinného ručení v jedné pojišťovně vypovědět smlouvu, a k témuž termínu v téže pojišťovně uzavřít novou smlouvu. Na identické auto, s nezměněným majitelem. Možná budete překvapeni z výhodnější ceny.

Změnu povinného ručení tedy můžeme směle považovat za zcela běžný způsob, jak buď upgradovat smlouvu o povinném ručení ve stejné pojišťovně, nebo rovnou odejít z jedné pojišťovny a přejít do druhé. Tedy původní povinné ručení vypovědět ak termínu výpovědi uzavřít nové, výhodnější. Možnosti vypovězení a samozřejmě i uzavření smlouvy o povinném ručení jsou vymezeny zákonem a zprocesovány pojistnou praxí. Je výhodné znát postup a všechny nuanse tohoto procesu.

Ján Schneider, člen odborné poroty Zlatá minca

foto: pixabay

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *