Zadejte hledaný výraz

BYDLENÍ PODNIKÁNÍ

Jak vytápět průmyslové haly

Pokud řešíte vytápění kancelářských nebo obchodních prostor, zajímají vás především pořizovací a provozní náklady. Najít správný systém vytápění pro velké průmyslové haly je však výzva, která vyžaduje, abyste zvážili řadu klíčových faktorů. 

Každý, kdo hledá vhodný průmyslový topný systém, musí brát v úvahu nejen technologii zařízení, ale také ekonomické a ekologické aspekty. Cílem vytápění je zajistit správné pracovní podmínky, snížit provozní náklady a zároveň udržet ideální teplotu v prostoru potřebnou pro provoz výrobních strojů, skladování zboží apod. 

Vybírat můžete z několika typů vytápění. Sálavé, teplovzdušné nebo podlahové vytápění? Které je pro váš podnik nejvhodnější? 

Úskalí vytápění průmyslových budov

Průmyslové haly, sklady a výrobní objekty jsou rozsáhlé budovy. Stropy jsou vysoko, vzdálenost od podlahy ke stropu je často nadměrná. Ohřátý vzduch přirozeně stoupá ke stropu, právě tam, kde je ho nejméně potřeba.

V mnoha průmyslových budovách se během provozu často otevírají dveře, vrata a okna. Co se děje s ohřátým vzduchem? Uniká ven, zatímco chladnější venkovní vzduch proudí do budovy.

Častým problémem je také špatná nebo nedostatečná izolace. Ve velmi chladných oblastech může taková izolace dramaticky zvýšit spotřebu energie. A prakticky znemožňuje udržení správné teploty uvnitř budovy.

Musíme také zmínit rozdílné potřeby vytápění v rámci jedné budovy. Pokud se jedná o výrobní halu, která je rozdělena na několik výrobních linek, z nichž každá vyrábí něco jiného, může potřebovat různé klimatické podmínky. Jak zvolit nejlepší způsob vytápění je pak otázkou pro majitele budovy nebo investora.

Rizikové objekty

Podobné problémy s vytápěním mají nejen velké výrobní haly, ale mezi rizikové budovy se řadí i následující:

 • Velkokapacitní sklady – potřebují vhodné vytápění, aby nedošlo k poškození skladovaných výrobků a materiálů teplotou. Ve skladech často pracují zaměstnanci, ať už přijímají zboží, třídí zboží nebo vydávají zboží.

 • Garáže – průmyslové garáže jsou často využívány k parkování různých osobních a nákladních automobilů, těžké techniky apod. Část budovy je často vyhrazena pro servis nebo dílnu. Udržování vhodné teploty v garáži může být klíčové pro zachování její funkčnosti všech strojů, vozidel a zařízení, což z dlouhodobého hlediska šetří čas a peníze.

 • Showroomy – předváděcí místnosti je také třeba řádně vytápět. V těchto prostorách jsou vystavena drahá vozidla určená k prodeji, proto je důležité udržovat v showroomu správnou teplotu.

 • Tělocvičny a sportovní haly – velké, po většinu času prázdné prostory, které by však měly být vytápěny, když v nich lidé sportují. Sportovní a fyzické aktivity mohou být náročnější, když je v prostoru chladno, proto je důležité, aby byl prostor dostatečně teplý a usnadňoval trénink.

 • Obchody a nákupní centra – víceúčelové budovy, kde jsou vysoké požadavky na teplotu, nejen pro skladování výrobků. Teplota by měla být optimální jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky, kteří obchodní prostory navštěvují.

 • Úřední a veřejné budovy, kancelářské prostory – budovy s největším pohybem osob. Na jedné straně je třeba udržovat optimální teplotu v kancelářích, na druhé straně zajistit vytápění vstupních hal a veřejných prostor, skladů apod. Pokud je topný systém nastaven špatně, musí si zaměstnanci často pomoci sami. Pro vytápění kanceláří jsou pak vhodné různé ohřívače

Centrální vs. decentrální průmyslové topné systémy

Image by Freepik

Systémy vytápění hal se dělí na centrální a decentrální. Centrální systémy vyžadují centrální zdroj tepla. Tím může být elektrárna, teplárna, spalovna, průmyslový závod, kotelna nebo bloková kotelna. Teplo je pak rozváděno do všech objektů prostřednictvím předávacích stanic. Část tepla se však ztrácí již při dopravě. 

Naproti tomu decentralizované systémy využívají primární energii přímo v užitkovém prostoru nebo v samotné vytápěné jednotce, která vyrábí teplo přímo tam, kde je ho zapotřebí. Nevyžadují samostatnou kotelnu, jsou flexibilnější a mohou být rychleji využity.

Výhody a nevýhody průmyslových systémů ústředního vytápění

Výhody:

 • Možnost využití obnovitelných zdrojů energie;
 • možnost používat různá paliva nebo jejich kombinaci;
 • je možné kombinovat vytápění technických prostor s vytápěním kancelářské budovy.

Nevýhody:

 • tepelné ztráty způsobené dlouhým potrubím;
 • systém ohřevu vody je citlivý na nízké teploty a mráz;
 • setrvačnost při ohřevu a chlazení systému;
 • omezená flexibilita při změně teploty v místnosti;
 • vyšší riziko poruchy, protože je k dispozici pouze jeden zdroj tepla,
 • vyšší spotřeba elektrické energie na pohon zdroje tepla.

Inspirujte se: Jedním ze způsobů topení a ohřevu vody může být i využití sluneční energie. Znáte výhody využití fotovoltaiky nejen pro ohřev vody?

Výhody a nevýhody decentralizovaných průmyslových topných systémů

Výhody:

 • Vytápění se spouští stisknutím tlačítka;
 • žádné přenosové ztráty;
 • může se přizpůsobit kolísání teploty (např. při otevření oken);
 • snadná instalace;
 • možnost zónového vytápění;
 • lze instalovat i při rekonstrukci budovy;
 • flexibilní v případě změny využití budovy;
 • nižší riziko poruchy, protože je k dispozici několik zdrojů tepla.

Nevýhody:

 • Obnovitelné zdroje energie lze využít pouze v omezené míře;
 • zvýšené nároky na údržbu v případě více zdrojů tepla.

Typy průmyslového vytápění

Výběr systému vytápění ovlivňuje několik faktorů. Především je rozdíl, zda se jedná o budovu, která je v provozu již několik let, nebo o novostavbu. Pokud plánujete rekonstrukci budovy, nezapomeňte do projektu zahrnout modernizaci topného systému. Může se stát, že nakonec přejdete na zcela jiný typ, ze sálavého na teplovzdušný nebo naopak. Pokud pokládáte velkoformátové betonové desky na podlahu, zvažte podlahové vytápění.

Rozhodující je také velikost budovy a její hlavní využití. Své slovo má i stávající topný systém. Oslovte odborníky a vyžádejte si analýzu stávajícího systému rozvodu tepla. Poradí vám, jak jej efektivně modernizovat, aby to v konečném důsledku vedlo k úsporám nákladů na vytápění.

Jaké typy průmyslového vytápění známe?

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění poskytuje rovnoměrné teplo do celého prostoru. Podlahové vytápění je úsporné a bezúdržbové. 

Výhodou průmyslového podlahového vytápění jsou jeho vynikající provozní náklady. Systém je navržen tak, aby odolal opotřebení při každodenním používání, včetně vysoké frekvence provozu a kolísání teplot. Odolá také vysokému zatížení způsobenému výrobními stroji nebo těžkými nákladními automobily a průmyslovými zařízeními.

U tohoto topného systému teplo stoupá do provozní výšky, takže největší teplo se drží tam, kde se pohybují lidé, a nestoupá vzhůru. Naopak pod stropem teplo ztrácí na intenzitě. Podlahové vytápění nevyvíjí prach, provoz je tichý. Je to produktivní způsob, jak připravit zaměstnancům vynikající pracovní podmínky.

Centrální podlahové vytápění v průmyslových budovách se příliš neliší od toho, co známe v souvislosti s rodinnými domy nebo byty. I v tomto případě je teplá voda přiváděna složenými trubkami zabudovanými v podlaze a podlaha je rovnoměrně vyhřívána. Potrubí průmyslového podlahového vytápění je instalováno na spodní úrovni betonové podlahové desky.

Náš tip: Víte, jak vybrat délku potrubí pro podlahové vytápění?

Sálavé vytápění

Jak funguje sálavé vytápění? Sálavé vytápění využívá k ohřevu vzduchu v místnosti různé prvky vyzařující teplo. Toto vyzařované teplo dopadá přímo na předměty a osoby v místnosti, což je pro lidské tělo mnohem přirozenější. Rozdíl oproti jiným topným systémům spočívá v tom, že teplo nestoupá do podkroví, kde by se částečně ochladilo a následně se svou zvýšenou hmotností vrátilo zpět do podlahy. 

U sálavého vytápění dosáhnete rovnoměrné teploty v celé místnosti. Jistě vás bude zajímat, že tento systém vytápění je účinný i v tom, že nedochází téměř k žádným tepelným ztrátám. 

Sálavé vytápění lze instalovat s teplovodním nebo elektrickým systémem. Teplovodní systém rozvádí ohřátou vodu potrubím po obvodu. Trubky mohou být ve stropě, ve stěně nebo v podlaze. Sálavé vytápění tedy zahrnuje i podlahové vytápění. U elektrického systému se používají topné rohože.

Teplovzdušné vytápění

Při teplovzdušném vytápění je místnost vytápěna čerstvým venkovním vzduchem, který je do prostoru vypouštěn jednotkou topného systému. Vzduch v místnosti je pak ochlazen na požadovanou teplotu a následně odváděn mimo místnost. 

Teplovzdušné vytápění sice vyžaduje náročnější instalaci a větší zásahy do konstrukce budovy, než je tomu u sálavého vytápění, ale teplovzdušné vytápění je flexibilnější a dokáže rychleji reagovat na změny požadavků na výkon. K dosažení tepelné pohody je však zapotřebí vyšších teplot vzduchu, což má za následek vyšší provozní náklady a vyšší tepelné ztráty. 

Jaké jsou výhody teplovzdušného vytápění? V první řadě zmíníme krátkou dobu ohřevu, tj. výsledek se projeví téměř okamžitě. Teplovzdušné vytápěcí systémy lze v teplejších měsících využít také k ochlazování vzduchu.

Při výběru topného systému, stejně jako při výběru dalších průmyslových zařízení, jako jsou průmyslové vysavače apod., je pro vás jistě důležité, aby byl vzduch v místnosti během vytápění vhodný i pro alergiky. Tepelné vytápění vzduchu umožňuje filtraci cirkulujícího vzduchu, čímž se dosáhne lepší kvality vzduchu v místnosti. 

Mohlo by vás zajímat: Víte, jak vybrat sáčky do průmyslových vysavačů?

Na závěr

Každá nemovitost je jiná a z toho přirozeně vyplývá, že neexistuje univerzální řešení vytápění, které by pro každý projekt poskytovalo nejlepší výkon a nejlepší hodnotu. Podstatné je, aby byl topný systém navržen tak, aby vyhovoval vašim požadavkům a zohledňoval všechny výše uvedené faktory.

Průmyslové vytápění je složité téma, proto doporučujeme spolupracovat s odborníky v této oblasti. Ti mají zkušenosti a znalosti a mohou pro vás navrhnout a dodat nejvhodnější řešení.

Eva Dedinská, Specialistka na optimalizaci webových stránek – Naučte se, jak nastavit základní SEO on page faktory na svém webu

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *