Zadejte hledaný výraz

AKCE DOPORUČENÉ EVENTY GENDER NETWORKING OSOBNÍ ROZVOJ PODPORA ŽEN POSTAVENÍ ŽEN

Jubilejní Equal Pay Day má mezinárodní význam

Letošní 15. ročník českého Equal Pay Day, největší akce věnované zejména, ale nejenom ženám má zásadní mezinárodní význam a dosah. Samozřejmě, již samotná 15 letá existence české verze Equal Pay Day je pevně zakotvena v mezinárodním beckgroundu této globální iniciativy upozorňující a aktivně řešící zejména nerovné postavení žen ve společnosti, včetně nerovného a nespravedlivého odměňování.

Český Equal Pay Day ale letos nabral i další mezinárodní rozměry a souvislosti. Pojďme si je společně přiblížit.

Proč je český Equal Pay Day důležitý

Zakladatelka akce a prezidentka pořádající organizace,Lenka Šťastná, zvolila pro projekt Equal Pay Day v České republice aktivity, které posilují kompetence žen pro rovné zastoupení a které pomáhají ženám k jejich ekonomické nezávislosti. Zároveň již 15 let vytváří platformu pro sdílení zkušeností osobností z firem, státního sektoru a jednotlivců, kterou doprovází mediální kampaň.

Český projekt Equal Pay Day je charakterizován i naplňováním druhého principu projektu OSN a UN Women´s Empowerment Principles (WEPs) spravedlivé zacházení s muži a ženami na pracovišti, respekt a podpora lidských práv a nediskriminace.

A navíc v rámci udržitelnosti a společenské odpovědnosti naplňuje projekt Equal Pay day několik cílů, z nichž je hlavním Cíl 5 – rovnost žen a mužů – Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Kdo za to může

Veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) podporuje téma rovnosti mezd v ČR a postavení žen ve společnosti. Organizaci tvoří kolem 200 členek a firemních členů, kteří svými zkušenostmi podporují aktivity, podporující ekonomickou nezávislost žen. BPWCR pořádá EPD od svého založení v roce 2010.

BPWCR je součástí sítě mezinárodních organizací BPW International, zastupujících více než 25 000 aktivních žen na pěti kontinentech ve více než 100 zemích světa, prosazujících rovné příležitosti žen a mužů od roku 1930. Má poradní status v ECOSOC / OSN / Radě Evropy a dalších nejdůležitějších organizací na mezinárodní úrovni.

Mezinárodní význam českého Equal Pay Day

Český projekt Equal Pay Day byl nominován na cenu Profi HR Awards 2022 v kategorii CSR a ESG projekt roku.

Navíc byl český Equal Pay Day zařazen mezi top 10 projekty na výstavě Good Company Circle ve Štrasburku, pořádané byznysovým portálem newstream.cz pod záštitou členky evropského parlamentu Radky Maxové.

A aby toho nebylo „málo“, český Equal Pay Day byl pro rok 2024 prohlášen Vlajkovým projektem iniciativy CEI. Dosáhl toho díky kvalitě programu a celkového provedení projektu.

Jubilejní 15. ročník českého Equal Pay Day tedy není jenom největší akcí svého druhu v Evropě, má již vybudovanou mezinárodní pozici a renomé, které budí respekt doma i v zahraničí. A jistě stojí za to ho zažít, program prvního konferenčního dne 11. dubna je až neskutečně bohatý, stejně jako program druhého Empower Day.

Ján Schneider

foto: BPWCR

Pokud chcete zažít 15. ročník Equal Pay Day osobně, přidejte se. Vstupenky jsou již v prodeji, nenechte si je ujít.

 

 

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *