Zadejte hledaný výraz

FINANCE PODNIKÁNÍ

Možnosti čerpání státních dotací na fotovoltaické panely

Obnovitelné zdroje energií zastupují v celkové produkci čím dál větší podíl. Ne jenom, že tím směřujeme k čistější budoucnosti, ale obnovitelné zdroje zároveň poskytují řadu možností, o kterých se nám dříve ani nezdálo. Téměř s nulovou hodnotou znečištění nyní dokážeme vyprodukovat podobné množství energie, jako tomu bylo před lety, a to bez využití zdrojů znečišťujících ovzduší. 

S nadmíru rostoucími cenami za energie, stoupá množství zájemců vzhledem k čerpání dotací na podporu tvorby elektrické energie. Tu jsme schopni vyprodukovat sami, bez potřeby pomoci od místních dodavatelů. 

Jejich cenová hranice za 1 kWh dokáže znatelně zasáhnout do rozpočtů. Částky dotací se mohou mnohdy vyšplhat až na desítky milionů korun. Nejen domácnosti, ale i firmy mohou čerpat dotace na fotovoltaiku. Mají na výběr hned čtyři programy, které poskytnutí těchto dotací umožňují, a činí tak výrobu elektřiny znatelně levnější.

Tyto programy byly vytvořeny s cílem podpory přechodu firem, tedy největších odběratelů energie, na čistší, zelenější formu této energie. Ta je získávána z přírodních zdrojů, jako je slunce, voda či vítr. 

Větrné elektrárny poskytují účinné nahrazení neobnovitelných zdrojů energie, avšak množství míst, kde je taková forma výroby možná, je omezený. Stejně tomu tak je i v případě využití vodní energie. S touto nevýhodou si hravě poradí sluneční záření, které je všudypřítomné. 

Pro využití této energie se využívá fotovoltaických panelů. Ty je možné instalovat například na střechy budov. Není proto třeba zastavovat obrovské množství hektarů, aby jsme účelu těchto panelů dosáhli. Desítky metrů čtverečních střechy, jejíž plocha není nikterak využívána, tak může posloužit vyššímu účelu. 

Národní plán obnovy, cesta k milionům

Program Národní plán obnovy poskytuje dotace nejen pro velké firmy, ale také střední, malé či dokonce OSVČ. Horní hranice dotace, kterou může podnik na výstavu získat, se pohybuje kolem 100 milionů korun. Vztahuje se nejen na instalaci fotovoltaických panelů, ale také na skladování energie, tedy instalaci bateriových úložišť. 

Program je v tuto chvíli stále otevřený. O zařazení vaší firmy do pořadníku žadatelů můžete uvažovat až do konce listopadu letošního roku.

Fotovoltaická elektrárna, která je ve vašem podniku instalována také s bateriovým úložištěm, je vhodná pro ty, kteří cílí na maximální energetickou soběstačnost a nezávislost a hledají ochranu proti možným výpadkům sítě. 

Pokud do výstavby tohoto zařízení investujete, budete mít možnost čerpat velké množství výhod. Jednou z nich je například napojení veřejné sítě, čímž budete moci akumulovanou energii dokonce prodávat místním odběratelům.

Víte, že…

…cena energií se ve dne pohybuje o několik procent níže, než je tomu v pozdních hodinách? Jedná se o tzv. spotové ceny elektřiny. Pořízení akumulátoru tak dává mnohem větší smysl!

Photo by Jubbar J. on Unsplash

Uvažujete o zařazení vašeho podniku do tohoto programu? Jestli ano, udělali jste krok k lepší budoucnosti. Pro získání dotací však musíte splnit určitá kritéria:

 • Podpora se týká projektů od 1kW do 1 MW
 • Dolní hranice pro poskytnutí dotace je zastavěná plocha 500 m2 nebo 250 kusů solárních panelů
 • Musí se jednat o střešní instalace
 • Musí být využito pouze jedno odběrné místo do sítě
 • Realizace na území ČR 
 • Samozřejmostí je prokázání žadatele jeho vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován

TIP: Víte, jak zvyšovat flexibilitu energetické sítě?

Modernizační fond, cesta k penězům

Dalším z programů, ze kterých lze čerpat dotace pro vystavení domácí elektrárny, je Modernizační fond. Další možnost, jak přispět k dekarbonizaci české energetiky, přispívající ke klimaticky neutrálnímu, bezeskvrnému společenství. Jedná se o fond, který je důležitou součásti populární Zelené dohody.

Důležitým aspektem, který přispívá k pozitivní reputaci tohoto programu, je fakt, že téměř veškeré prostředky využité k dotování, jsou monetizování z emisních poplatků a povolenek Evropské unie. Od toho se také odvíjí celková částka, která může být poskytnuta. Tato částka se může vyšplhat až k 300 miliardám korun.

Kdy bude možné z tohoto fondu čerpat? Času je dostatek. Na zažádání o zařazení do tohoto programu máte celých 10 let. První standardní výzvy z Modernizačního fondu byly vypsány v roce 2021.

Existují celkem tři formy podpory:

 • RES+ = V programu RES+ můžete čerpat dotaci na kompletní výstavbu fotovoltaických elektráren do 1 MWp i nad 1 MWp. Žádat však mohou jen firmy, které již podaly předběžnou žádost. 
 • ENERG = žádat mohou malé, střední a velké podniky. Jedná se o podporu průmyslových firem zejména v Praze, a to na kompletní výstavbu fotovoltaických elektráren s výkonem do 1 MWp.
 • ENERG Gov = podobný program, jako ENERG, akorát se zaměřením na veřejný sektor. Žádat mohou vlastníci veřejných budov a infrastruktur v Praze. V případě, kdy je budova majetkem státu, lze žádat o tuto dotaci v rámci celé ČR.

Zelená jistota: program Zapojení do operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Dalším způsobem, jak bojovat se zdražujícími se energiemi je zapojení do Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Největší předností tohoto programu je jeho zaměřenost na rozvíjející se menší podniky. Čím větší podnik o dotaci zažádá, tím nižší bude míra jeho podpory z tohoto fondu. 

Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 miliard korun. Program se opět zaměřuje nejen na instalaci fotovoltaických panelů, ale také i na podporu instalace baterií pro akumulaci nasbírané energie.

Území hlavního města Prahy bude jako území s nejvyšším počtem industriálních podniků zbaveno možnosti o zažádání této podpory. Program bude svůj grant poskytovat do konce roku 2027.

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí představuje základní pilíř v oblasti ochrany životního prostředí. Na dosažení čistší budoucnosti má vyhrazeno bezmála 61 miliard korun. Tyto peníze poskytne fond Evropské unie. Mezi hlavní obecně stanovené cíle patří ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka nebo omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí. 

Mezi základní oblasti podpory, do kterých budou vyhrazené prostředky rozděleny, jsou:

 • Energetické úspory – 12,2 mld. Kč
 • Obnovitelné zdroje energie – 7 mld. Kč
 • Adaptace na změnu klimatu – 10,2 mld. Kč
 • Vodovody a kanalizace – 14,1 mld. Kč
 • Oběhové hospodářství – 7,1 mld. Kč
 • Příroda a znečištění – 10,6 mld. Kč

Tento dotační program cílí zejména na veřejný sektor, jako jsou obce, kraje, výzkumné sektory, školy či organizace státní správy. O podporu se mohou hlásit také náboženské organizace či neziskové společnosti. Ve vybraných oblastech bude podpora směřovat také soukromému sektoru, podnikatelům a domácnostem.

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí. Státní fond životního prostředí ČR pak odpovídá za hodnocení podaných žádostí. 

Nejenom firmy, ale i domácnosti

Víte, že existuje způsob, jak můžete přispět k lepšímu životnímu prostředí, a zároveň přispět ke kvalitnějšímu, ekonomičtějšímu a ekologičtějšímu bydlení? Snad každý, kdo je vlastníkem nějaké nemovitosti, někdy uvažoval o pořízení panelů na střechu své budovy. Dotace Zelená domácnostem činí tuto skutečnost providitelnější. Rodinný dům může získat dotaci až 38 000 Kč. 

Hlavním cílem projektu je podpořit instalaci zařízení využívající obnovitelné zdroje a tím omezit využívání fosilních paliv při výrobě využitelné elektrické energie. Dotační poukázku obdržíte až poté, co váš vybraný dodavatel potvrdí v systému, že vám zařízení dokáže do 3 měsíců dodat i nainstalovat.

Žádost může být podaná online. Pro případ tohoto způsobu podání žádosti si připravte veškeré údaje o dané nemovitosti a také údaje z katastru nemovitostí.

TIP: Fotovoltaické panely si raději než na trávník dejte na střechu. Budou využívat sluníčko delší dobu a na zahradě ušetříte místo.

Instalace fotovoltaických panelů: jednoduchá, avšak nebezpečná činnost

Instalace fotovoltaických panelů není žádná věda. Samotné umístění panelů na plochu střechy či zahrady zvládne každý levou zadní. Problém nastává při manipulaci s celým systémem, který je již pod proudem. 

Při práci s takovým systémem je třeba dodržovat zásady bezpečnosti při elektroinstalačních pracích. Vše je třeba předem konzultovat s odborníky. Ti jsou pro úspěšnou realizaci rozhodující. Pokud budete pracovat poctivě a dáte na jejich rady, nebo si necháte panely přímo namontovat, úspěch je prakticky zaručen.

Výhodou fotovoltaických panelů je jejich nízká hmotnost. Proto se nemusíte bát jejich instalace i na střechy, které vzhledem ke svému stáří nemají příliš vysokou nosnost. Počítat musíte s vysekáváním drážek a děr do zdí kvůli vedení kabelů ze střechy do akumulátoru. 

Upevnění panelů je možné díky upevnění profilů zasunutých do střešní krytiny. Otvory je však třeba důkladně utěsnit, aby nedošlo k propuštění dešťové vody pod povrch krytiny. V důsledku tohoto problému by pak mohlo docházet k nežádoucímu chátrání a reznutí materiálu střešní konstrukce. Rzi na montážní konstrukci se bát nemusíte. Ta je vyrobena z odolných materiálů.

Nezbytností pro instalaci panelů je technická místnost či nějaké suché, zastíněné místo pro instalaci akumulátoru či měniče fotovoltaické elektrárny. V takových místech nesmí být přítomna vlhkost! 

Photo by Raze Solar on Unsplash

Zde je souhrn několika tipů pro provedení správné a rozumné instalace:

 • Kabely od elektrárny nemusíte do zdi zasekávat. Rychlejší je použít speciálních plastové profily, kam se dá elektroinstalace ukrýt
 • Volně ložené kabely můžete svázat stahovací páskou nebo je dát do chráničky
 • Při vrtání do střechy dbejte na řádné utěsnění otvorů. Nejlepší je použít speciální průchodky a tmely
 • Měnič elektrárny je citlivé zařízení. Přišroubujte ho na suché a bezprašné místo

Zpřístupnění elektřiny pro místa mimo infrastrukturu

Solární panely v podobě fotovoltaického systému představují revoluci pro poskytnutí elektřiny domácnostem či obydlím, které nejsou zapojeny do sítě rozvodu elektrické energie. Do této chvíle byly v takových místech využívány vhodné elektrocentrály, jejichž úkolem bylo napájet síť za podpory spalovacích motorů.

Výkon takových zařízení byl omezený, navíc bylo při výrobě elektřiny spotřebované hojné množství paliva. Nemluvě o znečištění, které nebylo pro volnou přírodu, kde se tyto nemovitosti vyskytují, přijatelné. Nutné bylo také vybrat vhodný typ této elektrocentrály, aby bylo možné celou nemovitost napájet. Taková zařízení nejsou levnou záležitostí a mnohdy se v dlouhodobém hledisku vyrovnali výstavbě fotovoltaických panelů, které poskytují takovým objektům skvělou náhradu. 

Víte, že…

…hlavním stavebním materiálem fotovoltaického panelu je křemík? Jedná se o základní materiál při výrobě polovodičových jednotek.

Jakub Novák, SEO, Optimalizace webu pro vyhledávače

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *