Zadejte hledaný výraz

DOPORUČENÉ KARIÉRA TISKOVÁ ZPRÁVA VĚDA

Zvýšit počet žen ve vědě je nezbytností

Spuštění 17. ročníku programu L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě

Společnost L’Oréal a mezinárodní organizace UNESCO podporují už téměř čtvrtstoletí mladé a talentované vědkyně po celém světě. V České republice právě startuje sedmnáctý ročník projektu L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě, jenž poukazuje na nerovnoměrné zastoupení žen ve vědě. Tři finalistky budou oceněny finanční odměnou v celkové výši 600 000 Kč, kterou mohou použít na jakýkoliv účel. Své výzkumy mohou přihlašovat do 31.12. 2022 prostřednictvím platformy www.forwomeninscience.com.

Nerovnoměrné zastoupení žen ve vědě, speciálně na vyšších pozicích, je celosvětovým problémem. Ještě více se tato propast prohlubuje s nástupem průmyslové revoluce 4.0 a globální digitalizace. V dnešní době roste poptávka po absolventech technických fakult, a tím vzrůstá i příležitost pro ženy, které technické obory studují jen zřídka. Podpořit ženy vědkyně na počátku kariéry, aby vytrvaly a nevzdaly vědeckou dráhu v případě mateřství či pracovních nezdarů, je cílem programu L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě.

Jsem velmi ráda, že talentový program L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě oceňuje vědkyně v České republice již 17 let. Velké díky patří partnerům, bez kterých bychom nebyli schopni oceňovat talentované vědkyně. Nejen finanční ohodnocení, ale také vyzdvihnutí jejich práce a medializace slouží jako motivace k pokračování v jejich tvrdé práci,“ říká Brigitte Streller, generální ředitelka L’Oréal Česká republika.

Statistika zastoupení žen ve vědě z roku 2020 jasně ukazuje, že nejvíce postgraduálních vědkyň jsou doktorandky, konkrétně 45 %. Počet profesorek ve vědě je ale už násobně nižší, konkrétně jen 15 %. Hůře se prosazují vědkyně také do vedoucích rolí odborných institucí, pouze 7 % žen obsadilo funkci ředitelek vědecko-výzkumných organizací nebo rektorek veřejných a vysokých škol. Pouze čtvrtina zaměstnanců v expertních a hodnotících orgánech vědy a výzkumu jsou ženy, přesněji 26 %.

Česká republika má dlouhodobě velmi nízké zastoupení žen ve vědě (na úrovni 28 %) a čísla se bohužel příliš nemění. Ženy sice ze 60 % celkově převládají mezi studujícími v magisterských oborech na univerzitách, neumíme je ale do vědy nalákat ani je v ní udržet. Jedním z hlavních důvodů jsou nevyhovující podmínky pro sladění rodinných a pracovních povinností, velký vliv ale mají také stereotypy, předsudky a také nerovnosti v odměňování.Ve vedoucích funkcích působí žen jen minimum, což se projevuje v obecné kultuře institucí. Dalším neřešeným problémem je sexuální obtěžování a další formy genderově podmíněného násilí. Výrazné rozdíly vidíme též v počtu žen v jednotlivých vědních oborech. V technických oborech je poměr žen vůči mužům pouze patnáctiprocentní. V době, kdy se klade velký důraz právě na tuto oblast a je zřejmé, jak zásadní význam budou mít ICT obory, nám zde chybí perspektiva poloviny populace. To má negativní dopady na relevanci a užitečnost výsledků výzkumu a inovací pro všechny segmenty společnosti,“ uvádí k zastoupení žen v české vědě Marcela Linková, vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda, Sociologického ústavu AV ČR.

Vědkyně, které se chtějí do programu L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě v ČR přihlásit, musí splnit pouze tato dvě kritéria:

  • věk do 40 let (včetně)
  • titul Ph.D. z oblasti věd o živé přírodě a chemických věd (jako jsou biologie, biochemie, biofyzika, genetika, chemie apod.) nebo věd o neživé přírodě (matematika, informační vědy, technologie atd.).

Pravidla a podmínky naleznou vědkyně pomocí www.prozenyvevede.cz.

Přihláška do české edice je zveřejněna na webové stránce www.forwomeninscience.com, a musí být v anglickém jazyce odeslána nejpozději do 31. 12. 2022 (včetně). Přihlášené vědecké projekty budou hodnoceny odbornou porotou Akademie věd ČR, která v prvním kole vybere semifinalistky postupující k ústním prezentacím. Tyto vybrané vědkyně osobně představí svůj vědecký projekt porotě složené ze zástupců AV ČR, L’Oréal ČR a České komise pro UNESCO. Na základě ústních prezentací budou vybrány tři vítězky, z nichž si každá odnese odměnu ve výši 200 000 Kč. Slavnostní vyhlášení finalistek proběhne nejpozději v červnu roku 2023 v prostorách Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze.

Laureátky 16. ročníku, Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D., Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D., a MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D., zaujaly porotu vítěznými projekty z oblasti fyziky supravodičů, záchytu oxidu uhličitého a imunoterapie.

O programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ve světě

Nadace L’Oréal podporuje ženy po celém světě, dává jim možnost utvářet svou budoucnost a měnit společnost k lepšímu. Zaměřuje se na tři hlavní oblasti: vědecký výzkum, inkluzivní krásu a opatření v oblasti klimatu.

Talentový program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, ale rovněž poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku jejich kariéry. Od svého vzniku se postupně rozšířil do mnoha států světa a vyznamenal více než 3 900 žen ze 110 zemí.

L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice

V České republice byl program realizován poprvé v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně, vybrané odbornou porotou. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s Akademií věd České republiky. Od zahájení projektu v České republice získalo toto ocenění již 44 talentovaných žen – vědkyň, jež si mezi sebou rozdělily částku ve výši necelých deseti milionů korun.

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *