Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ MÁMY AKČNÍ TIPY KARIÉRA

Andrea Bohačíková: U flexibilních úvazků je třeba pracovat s přístupem liniových nadřízených a středního managementu

S novým rokem přišly také změny v oblasti pracovního práva, kde se zvýhodnily flexibilní úvazky. Cílem je pomoci lidem najít si dobrou práci, i když momentálně si plný pracovní úvazek nemohou dovolit z časového hlediska. Oslovili jsme proto Andreu Bohačíkovou, zakladatelku neziskové organizace Marter, aby nám prozradila, jak vnímá tuto změnu.

Zájem o flexibilní pracovní úvazky je čím dál větší, nabídka však zaostává. Proč to tak je?

Máte pravdu s nabídkou flexibilní práce je to v ČR špatné. Každý týden se do našeho inzertního portálu na flexibilní pracovní úvazky hlásí desítky žen, které si pokládají otázku, zda je vůbec možné práci na částečný úvazek najít. Některé hledají práci slučitelnou s rodinou déle než půl roku a nemohou stále nic najít. Například registrace do databáze práce 24.12. v 21:45 se staly běžnou záležitostí. Což dle mého ukazuje, jak to s pracovním trhem a matkami skutečně je. Když se podíváme na čísla, pochopíme, to ještě lépe. Za minulý rok jsme měli v ČR, v celkové nabídce pouze 5,7, % částečných úvazků oproti 32 % průměru EU. Ani toto číslo není konečně. Pouhých 20 % zmíněné nabídky zastupuje seriózní částečný úvazek, tak jak ho známe. Zbytek představují tzv, DPP aj. Při čemž pouze 9 % žen v ČR pracovalo v roce 2021 na zkrácený úvazek podle dat Eurostatu.

Z praxe víme, že flexibilní práci nejvíce brání stereotypy v hlavách liniových nadřízených. Právě s tím je třeba pracovat Oni si totiž dost často neumí představit, že pracují s tzv. hybridními týmy. Což znamená, že někteří zaměstnanci jsou fyzicky v kanceláři a jiní ne, nebo tam nejsou všichni a pracuje se online neboli na dálku. To také v Marter kromě nabídek práce na inzertním portálu děláme. Další číslo, které bych ráda zmínila je 27 % pracovních nabídek s možností práce z domova v roce 2022. Při čemž v roce 2021 tato nabídka tzv. home office činila 40 %. Můžeme zde sledovat trend poklesu nabídky ze strany firem. Přitom Češi už neberou home office za pracovní benefit, ale jako standard na pracovním trhu, který požadují. Navíc dle dlouhodobé studie z let 2007 – 2012 od United States Patent & Trademark Office produktivita zaměstnanců, kteří pracovali na dálku, stoupla o 4,4 %.

Netajím se, že jsem zastánce této formy práce. Umožňuje flexibilitu. Což je pro rodiče zásadní. Sami tak v Marter pracujeme. Mám zde další studie, které dokazují jejich výhodnost pro zaměstnavatele i zaměstnance. Průzkum Airtasker zjistil, že pracovníci s možností jakékoliv formy flexibility v konečném součtu odpracují o téměř 17 dní ročně navíc. Když se podíváme přímo na matky malých dětí, tak dle německé studie odpracují matky s možností home office denně v průměru o hodinu déle v porovnání s matkami bez možnosti home office.

Flexibilita práce však není jen home office nebo částečný úvazek. Může to být pružná pracovní doba, tzv. remote working, neboli možnost pracovat prakticky odkudkoliv a nemusíte chodit do firmy, nebo sdílené pracovní místo, kdy na jedné pozici pracují dva zaměstnanci.
Když řešíme částečné úvazky, měli bychom si uvědomit, že nemusí být nutně na 4 hod denně. Může se jednat o hodinu nebo dvě, kterou pracujete. Získáváte nějaký příjem. Zaměstnáváte mozek a hlavně máte seberealizaci kromě role rodiče, pečující osoby aj.

Je pravda, že o flexibilní úvazky mají zájem jen maminky s malými dětmi?

Flexibilní úvazky v žádném případě nejsou jen přáním matek, rodičů nebo osob pečujících. O tuto formu práce stojí např. tzv. freelanceři, jedinci pracující na živnostenský list sami na sebe. Protože flexibilita práce vám umožňuje řídit si svůj čas do jisté míry sám. Dále studenti, kteří takto získají praxi, základní know-how a zářez do CV i finance, ale musí k tomu chodit do školy. Stejně jako “senioři”, kteří již nechtějí nebo nemohou být v práci klasických 8 hod minimálně. Ale stále mají pracovnímu trhu co nabídnout. Sečteno a podtrženo, flexibilní forma práce je řešením pro hodně skupin tzv. zaměstnaneckého mixu, které si nepřejí nebo nemohou pracovat na plný úvazek.

Od února bude platit nový pracovní zákoník. Čeho se změny budou týkat?

Zvýhodnění částečných úvazků pro zaměstnavatele. Což je takový náš první zářez na poli legislativních změn v ČR. Zavádí slevu na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Sleva se vztahuje na uzavřené zkrácené úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně s těmito skupinami zaměstnanců:

 

• rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů)
• osoby starší 55 let
• osoby pečující o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II)
• studenty středních nebo vysokých škol nebo zaměstnanců s čerstvou rekvalifikací
• osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a osoby na rekvalifikaci

Když jsme si dělali průzkum u zaměstnavatelů z Mostecka, Ústecka i Ostravska, jak tento krok státu vítají. Zjistili jsme, že by je taková podpora skutečně mohla pozitivně motivovat k nabídce částečných úvazků. Uvidíme, jaká bude realita.
To však není vše, co nás v roce 2023 čeká. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR reaguje na ekonomickou situaci a také musí sjednotit české právo s tím evropským. Ve hře jsou tedy návrhy zákonů, které se dotknou, jak zaměstnanců, tak i firem. Návrhy změn se týkají těchto oblastí: zavedení pevných pravidel pro práci na dálku neboli pro home office, zavedení dovolených a podmínek ošetřovného pro pracovníky na DPP a DPČ, povinnost plánování práce pro pracovníky na DPP a DPČ s týdenním předstihem, zavedení písemné žádosti zaměstnavateli o rodičovskou dovolenou pro otce aj. Bude to hodně zajímavý rok. Vše pro vás v Marter sledujeme, vyhodnocujeme a pravidelně sdílíme v naší komunitě proaktivních rodičů, která aktuálně čítá více než 7 800 členů. Neváhejte se přidat.

Myslíte si, že změna u flexibilních úvazků opravdu přispěje ke změně postoje zaměstnavatelů v této oblasti?

Jak jsem již řekla, je třeba pracovat s přístupem liniových nadřízených a středního managementu. Bez toho to nepůjde. To je také jedna z našich nejčastějších poptávek v rámci služeb pro zaměstnavatele, které nabízíme. Dále je třeba dané částečné úvazky a jiné flexibilní formy vytvářet a nabízet, tam kde to jde. Ukazovat příklady dobré praxe a přínosy pro všechny. Což znamená i řešit procesy ve firmě a přenastavit je. Poté pracovat s rodiči a udržovat jejich cenný lidský kapitál. To znamená komunikovat s nimi a prohlubovat vztah, vzdělávat a rozvíjet je a pomoci jim, aby byl návrat zpět na trhu práce co nejsnazší a nejpříjemnější. A v neposlední řadě postupně měnit zatím stále převládající názor ve společnosti, že matka patří pouze domů k dítěti, muž do práce jako živitel a když je to jinak, jedná se o krkavčí matku, která nezvratně ubližuje svému dítěti. Potom se můžeme bavit o změně postoje u zaměstnavatelů i společnosti jako celku.

Znamená to, že se přibližujeme kultuře práce v západní Evropě?

Pokud to myslíte tak, že začínáme brát flexibilní formy práce jako budoucnost pracovního trhu, kterou pomalu adaptujeme do každodenního života, tak ano. Je to i cíl sjednocení českého a evropského práva. Čeká nás však ještě hodně dlouhá cesta, než tam dojdeme.

Co je z vašeho pohledu další bod, kde by se měl stát zamyslet, aby usnadnil práci pro ženy s malými dětmi?

Víte, ono je to těžké. Možná to vypadá, že stát nic nedělá nebo, že dělá, ale velice pomalu. Stát však není startup. Nemůže říci toto teď udělám a za týden je hotovo. Tak bohužel nefunguje, ani fungovat nemůže. Na státní rovině se toho hodně připravuje. Uvidíme, co projde a v jaké formě schvalovacím procesem. Ale k těm bodům: Aktuálně se až divoce řeší zkrácení rodičovské dovolené i rodičovského příspěvku kvůli zátěži na státní rozpočet i budoucí kariéru a život žen. V tuto chvíli nám však chybí deseti tisíce míst ve školkách a jiných předškolních zařízeních. Když už jsou, tak jsou drahá a žena vydělává prakticky jen na ně. Dále nedisponujeme dostatečnou nabídkou částečných úvazků ani rovným odměňováním mužů a žen. Stejně jako stále převládají stereotypy ve společnosti. Jinými slovy, nemáme adekvátní podmínky, dostatečně zapojené otce, ani kam by ty ženy a děti šly. Částečné úvazky část podpory získaly. Uvidíme, jak to zafunguje. Teď je potřeba vyřešit další oblasti. Pokud chcete také pomoci. Můžete. Šiřte naší misi: Rodičovská není brzda, když nechcete.

redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *