Zadejte hledaný výraz

AKCE DOPORUČENÉ NETWORKING PODPORA ŽEN POSTAVENÍ ŽEN SEBEREALIZACE TISKOVÁ ZPRÁVA

Den rovného odměňování letos připadá na 6. března

Ženy v průměru pracují o více než dva měsíce déle, aby dosáhly na stejnou odměnu jako muži

V letošním roce připadá Den rovného odměňování na 6. března 2024. Jde o symbolický den, který upozorňuje na to, že ženy v průměru pracují o 65 dní více, aby dosáhly stejného ročního výdělku jako muži. Podle Eurostatu totiž ženy v České republice vydělávají průměrně o 17,9 % méně než muži. Po letech snižování gender pay gap (GPG) – v roce 2021 dosáhl zatím nejnižší úrovně 15 % – tak dochází k opětovnému nárůstu. Kroky ke snížení totiž nebyly systémové, ale jednorázové. Krátkodobě na průměr výdělků žen zapůsobily mimořádné odměny v době covidu, zvyšování tarifních pásem u některých feminizovaných profesí, zvláště ve školství, a zvyšování minimální mzdy.

Při bližším porovnání výdělků žen a mužů ve srovnatelné kategorii zaměstnání najdeme nejvyšší rozdíly v kategorii řídících pracovníků a zákonodárců, kde muži převažují nejen početně, ale i svým výdělkem; rozdíl v mediánovém příjmu za rok 2022 činí více než 16 000 Kč¹ měsíčně. Následuje kategorie specialistů a specialistek, kam patří i lékařské pozice a vyučující, kde naopak početně převažují ženy, ale rozdíl ve výdělku dosahuje 11 940 Kč v neprospěch žen.

I přesto, že v České republice ženy častěji úspěšně dokončí terciární vzdělání (o 6 % více než muži), nezajistí jim bohužel lepší odměnu. Naopak. Mezi vysokoškolsky vzdělanými ženami a muži jsou nůžky v odměňování rozevřené zdaleka nejvíc (25 %). Rozdíl se též výrazně proměňuje s věkem. Nejvyšší je mezi 45-49 lety, kdy dosahuje 23,7 %, v mediánové mzdě činí 7 531 Kč měsíčně. Jedná se o věkové kategorie, kdy se ženy často vracejí po rodičovské pauze zpátky na trh práce a vzhledem k péči o děti a domácnost, která větší měrou leží právě na nich, potřebují volit pracovní strategie umožňující především větší flexibilitu.

Nerovné odměňování většinou není ze strany zaměstnavatele záměrné. Stále více z nich má zájem aktivně zjistit, zda mají férově nastavené odměňování žen a mužů. Umožňuje jim to efektivněji využít a rozvinout kariérní potenciál všech zaměstnaných,“ říká Lenka Simerská, hlavní gestorka Rovné odměny, projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který se i letos stal odborným partnerem konference Equal Pay Day. Zatím největší podporou pro české ženy zůstává flexibilita. To znamená možnost práce z domova a další hybridní modely včetně zkrácených úvazků. Pomocí je v tomto ohledu od minulého roku sleva na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Je určena pro osoby, kterým jejich životní situace nedovoluje pracovat na plný úvazek, mezi něž patří i rodiče malých dětí. Od začátku platnosti slevy vzniklo nově 22,6 tisíc zkrácených úvazků.

Problematiku rovného odměňování bere Ministerstvo práce a sociálních věcí velmi vážně. Podporujeme a zároveň sami vyvíjíme konkrétní nástroje, jejichž cílem je mimo jiné transparentnost na trhu práce. Systémový projekt Rovná odměna analyzuje odměňování firem a dalších institucí. Zaměstnavatelům umožňujeme otestovat míru férovosti v přístupu k odměňování, zaměstnancům pak nabízíme mzdovou a platovou kalkulačku, která umí ukázat obvyklé výdělky podle příslušných zkušeností, oboru, regionu a dalších kritérií. Rovnému odměňování se věnujeme i legislativně, a to například v rámci diskusí o možných úpravách zákoníku práce,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ke změně firemní kultury již 15 let přispívá organizace Business & Professional Women CR (BPWCR). Komunikaci na téma GPG jako první v ČR otevřela a nejen, že vede systematickou osvětovou kampaň, ale skrze expertízu, prezentaci ženských vzorů a příkladů dobré praxe, vzdělávací a mentoringové programy, se jí daří získávat zájem o aktivní řešení jak u samotných žen, tak i firem. Mezi stěžejní programy, kterými podporuje ženy v jejich ekonomické nezávislosti a zároveň přispívá ke změně politik ve firmách, patří mezifiremní mentoring Empowering Women Mentoring, iniciativa UN Global Compact a UN Women s názvem Women’s Empowerment Principles a Akademie pro začínající podnikatelky (AWE). Za dobu jejich existence se do těchto a dalších programů zapojily desítky firem a prošly jimi stovky žen.

Cítím obrovskou změnu v přístupu, která dává naději, že se s problémem odlišného přístupu a gender pay gap vyrovnáme. Když jsme začínali, většina lidí si s těmi informacemi nevěděla rady a řada žen tvrdila, že jich se takový rozdíl netýká. Postupně ale přicházely další informace od nás i ze zahraničí, první firmy zahájily analýzy své situace i certifikace, o problematiku se začala více zajímat média. Je celá řada společností, které se problematice pravidelně věnují a mají takové programy, které rozdíly odstraňují,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR.

Vlajkovým projektem a vyvrcholením kampaně, kterou BPWCR celoročně vede, je pak dvoudenní mezinárodní konference Equal Pay Day, která je unikátním spojením konference a vzdělávání. Letošní 15. ročník s tématem Příležitost se uskuteční ve dnech 11. a 12. dubna v Praze a představí tři desítky vystupujících a 80 mentorek z Čech i ze zahraničí a přiláká stovky mužů i žen z řad managementu, byznysu, veřejné správy a diplomacie.

¹ Údaje poskytla Rovná odměna, všechny zde uvedené mediány jsou vypočítané podle statistik ČSÚ 2022

O projektu:

Projekt Equal Pay Day je celosvětově oficiálně registrovaný pod nejvlivnější světovou organizací Business & Professional Women International, která má poradní status v OSN (od roku 1947) i v Radě Evropy (od roku 1977) a byla iniciátorkou pořádání EPD po celém světě. České pojetí je v rámci mezinárodní organizace tak unikátní, že slouží jako vzorová aktivita pro ostatní federace. Akce přispívá k nastolení celospolečenské debaty a změně kultury, smysluplnému propojení žen a posílení jejich postavení. Stejně tak oslovuje muže, protože téma rovných příležitostí by mělo být tématem celospolečenským.

Evropská komise zařazuje projekt EPD jako významné opatření EU a jejích členských států na podporu rovného odměňování. Česká konference je součástí globální kampaně BPW International, která upozorňuje na nerovnosti ve více než 100 zemích světa a každoročně také reportuje do BPW Europe k evropské kampani za rovné odměňování.

O BPWCR:

Cílem veřejně prospěšné společnosti Business & Professional Women CR (BPWCR) je podporovat profesionální růst žen na všech úrovních a posilovat jejich ekonomickou nezávislost. Skrze své projekty přispívá k ochraně práv žen a překonávání bariér, přičemž klade důraz na vzdělávání a osobní rozvoj. Mezi klíčové nástroje patří mentoring, networking a prezentace ženských vzorů.

Vizí BPWCR je zvýšit podíl žen v rozhodovacích rolích, minimalizovat rozdíl v odměňování žen a mužů a zlepšit plné využívání talentů žen. Mezi další stěžejní mezinárodní projekty, na nichž se BPWCR podílí, patří například projekt UN Global Compact Women’s Empowerment Principles a Academy for Women Entrepreneurs.

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *