Zadejte hledaný výraz

SEBEREALIZACE TECHNOLOGIE TISKOVÁ ZPRÁVA VZDĚLÁVÁNÍ

Digitální revoluce venkova díky European Leadership Academy

První European Leadership Academy, zaměřená na rozvoj venkovských oblastí, se v těchto dnech koná ve španělské Kastilii. Akce je součástí iniciativy Seeds for the Future společnosti Huawei, která propaguje digitální revoluci a využívání nejmodernějších technologií. Zaměřuje se také na odstraňování genderových hranic. V odborné porotě, jež vybírala účastnice z více než 2 000 přihlášených, zasedal též zástupce České republiky – sociolog Josef Bernard.

Od 23. října 2022 se koná první ročník akademie, zaměřené na rozvoj venkovských oblastí – The Women’s Academy for Rural Innovation. Akce, která je součástí iniciativy Seeds for the Future společnosti Huawei, se uskuteční v tradiční venkovské španělské oblasti, regionu Castilla y León.

V polovině října si evropské země připomínají Den venkovských žen. Proto jsme se rozhodli první akci, zaměřenou na vzdělávání žen, které mohou přispět k rozvoji venkovských a rurálních oblastí, uspořádat právě v tomto období. Ženská akademie pro inovaci venkova, kde se sešly talentované ženy z patnácti různých evropských venkovských oblastí, si klade za cíl přispět k nastolení rovných příležitostí,“ říká Berta Herrerová, ředitelka European Leadership Academy (ELA).

V procesu digitalizace je úloha žen důležitá, zejména v nastolení inkluzivního prostředí, vytváření a spojování lokálních komunit. Fakt, že ve venkovských oblastech mají složitější podmínky pro rozvíjení svého potenciálu, je zřejmý. Musejí překonávat dvojí bariéru – kromě rozdílného přístupu k úloze muže a ženy, jenž v těchto oblastech zůstává výraznější, rovněž rozdíl mezi městem a venkovem. Moderní komunikační technologie jim mohou pomoci tyto překážky zdolávat, proto společnost Huawei pokládala za přínosné své aktivity v iniciativě Seeds for the Future zaměřit i do této oblasti.

Zastoupení na první Women’s Academy for Rural Innovation má i Česká republika. Jedním z porotců, kteří vybírali účastnice této prestižní akce, byl také sociolog Josef Bernard. Ten se ve svých výzkumech zaměřuje na sociologii venkova a měst, na sociální a prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a komunální politiku malých obcí.

Digitalizace je technologický trend, který má sílu měnit tvář venkova, Podpora inovací je důležitý příspěvek k tomu, aby venkov nezaostával za městy a aby jeho obyvatelé mohli využívat dostatečné množství příležitostí v nejrůznějších oblastech života. Spektrum uchazeček o účast na Women’s Academy for Rural Innovation naznačuje, že půjde o propojení zkušeností z různých oblastí – z farmářského prostředí, hi-tech oblastí, ale i sociálních inovací a municipalit,“ říká doc. Josef Bernard.

Program akademie klade důraz především na využívání technologií ve venkovských oblastech a na rozvoj podnikání, pro nějž se také díky této iniciativě otevírá nový prostor. Zaměřuje se na digitalizaci malých a středních podniků a na zajištění udržitelnosti podnikání. Z různých úhlů zkoumá potenciál, který inovace nabízejí pro zelenější budoucnost, pro odklon od tradičního stylu hospodaření a podnikání. Prověřuje různé aspekty nových technologií a ukazuje jejich potenciál pro odlehlé regiony, jimž hrozí vylidnění.

Women’s Academy for Rural Innovation, zaměřená na rozvoj venkova, je součástí série iniciativ ELA, usilujících o posílení postavení žen, o jejich digitální začlenění a rozvoj talentů. Její program zahrnuje workshopy, panelové diskuse a debaty s předními odborníky, jež si ve svém souhrnu předsevzaly účastníky vzdělávat a inspirovat. Chce zajistit talentovaným ženám z evropských venkovských oblastí potřebné dovednosti a znalosti, které jim umožní využívat podnikatelské příležitosti, čímž mohou přispívat k rozvoji regionu, v němž žijí.

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *