Zadejte hledaný výraz

DOPORUČENÉ INSPIRACE JINÉ NETWORKING PODNIKÁNÍ PODPORA ŽEN ROZHOVORY SEBEREALIZACE

ESG for business pro úspěšné firmy zítřka

Akademie pro začínající podnikatelky Academy for Women Entrepreneurs (AWE) má za cíl podporovat ženy v rozvoji jejich podnikatelských nápadů, nabízet jim vzdělání, know-how a příležitosti k networkingu a spolupráci s dalšími ženami.

Projekt AWE je v naší zemi společným dílem veřejněprospěšné organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) a Velvyslanectví USA v ČR. AWE před třemi lety iniciovala americká vláda, do 1. ročníku se v roce 2021 zapojilo 75 zemí, dnes jich je již 133. Do třetího ročníku AWE v České republice, který běžel od 8. března se přihlásilo 100 podnikatelek se svými projekty, 45 z nich bylo vybráno, aby se věnovali intenzivnímu studiu.

Jak jsme již informovali, 3. ročník AWE byl v prostorech Velvyslanectví USA v ČR 16. června slavnostně ukončen, cenu za nejlepší projekt honorovaný částkou 50 tisíc korun získala Eliška Stofferová s českou přírodní kosmetikou Anela.

Některé pilné studentky 3. ročníku AWE si našly čas, aby představili své projekty i čtenářkám portálu Akční ženy.

Slovo má Kristýna Houšková, zakladatelka společnosti TAF Consulting a platformy ESG for business, která podporuje skrze poradenství udržitelné úspěšné firmy zítřka. ESG už není jen neznámá zkratka, je to reálná oblast požadavků ze strany bank, odběratelů i Evropské unie. A tak Kristýna pomáhá firmám, aby pro ně bylo ESG srozumitelné. Aby pochopily význam a přínos, skrze environmentální udržitelnost, sociální spravedlnost a odpovědném řízení ve firmách. Jasně, stručně, lidsky.

Co si můžeme pod zkratkou ESG představit?

ESG je zkratka pro Environmental, Social a Governance, tedy životní prostředí, sociální oblast a správné řízení podniků.

Environmentální aspekty se zaměřují na to, jak společnost ovlivňuje životní prostředí. Může se jednat o snižování emisí skleníkových plynů, ochranu přírodních zdrojů, úspory energie, nebo nakládání s odpady.

Společenské aspekty se týkají vztahů společnosti se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a komunitami, ve kterých působí. To zahrnuje témata jako lidská práva, diverzita a inkluze, pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost, společenskou angažovanost, odpovědný marketing a podpora komunit.

Oblast governance se zabývá řízením a správou společnosti. Zahrnuje otázky transparentnosti, etiky, dodržování právních předpisů, nezávislosti správních orgánů, odměňování vedení, vlastnictví a další faktory, které se týkají efektivního a odpovědného řízení společnosti.

Cítíte, že ESG je v povědomí firem a vidí pro sebe jeho význam a přínos?

Velké společnosti o ESG již nějakou dobu povědomí jistě mají. Budují ESG týmy, nastavují udržitelné strategie a přispívají svými činnostmi ve všech oblastech. Vidí význam i přínos, který s sebou nese.

Na druhou stranu se setkávám i s mnoha klienty, z řad ať už malých, středních, ale i velkých společností, kteří zkratku ESG možná slyšeli, konkrétně ale neví, co si pod ní představit. Co s sebou přináší.

Jakou motivaci firmy mají k tomu, aby se začaly na ESG připravovat?

Motivací je několik. Často, i přes velké počáteční investice, dosahují společnosti, které implementovali ESG strategie, lepších finančních výsledků. To je způsobeno tím, že sledovaná ESG kritéria mohou přispět k dlouhodobé udržitelnosti a efektivitě podnikání. Například snížení environmentálních rizik a nákladů, zvýšení produktivity zaměstnanců, zlepšení reputace značky nebo zvýšení důvěry investorů a spotřebitelů.

Co vás vedlo k tomu zasadit se svým projektem o odpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, ale i sociální odpovědnosti?

K této oblasti mám blízko již od dob studií, kdy jsem na Akádě (pozn. Policejní akademie České republiky) nechyběla na žádné přednášce týkající se životního prostředí, práva a sociologie. Bavilo mě i havarijní plánování, když to bylo v oblasti energetiky, tím lépe. Odpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí je důležité, neopomenutelné téma. Jsem pro jasné a srozumitelné vysvětlení problematiky. Fascinují mě možnosti, které společnosti mohou ve svém rozvoji využít a přitom si stále budovat svůj silný byznys. Ať už se to týká energetiky, cirkulární ekonomiky, odpadového hospodářství nebo dalších mnoha oblastí, které s sebou ESG nese.

Jaké služby se najdou ve vašem portfoliu?

Ať už mají naši klienti na poli ESG jakoukoliv startovní pozici, můžeme jim pomoci. Provedeme je procesem implementace ESG. Rádi chystáme workshopy na témata, které v souvislost s ESG firmy nejvíce potřebují nebo pro ně připravíme ideální balíček poradenských služeb.

S klienty obvykle začínáme analýzou stávajícího stavu jejich společnosti, dle požadovaných kritérií. Podíváme se na oblasti spadající pod životní prostředí – jaký využívají energetický mix, jak nakládají s odpady nebo vodou. Zároveň, zda počítají svou uhlíkovou stopu. Pokud ne, pracujeme s odborníky, kteří jim jejich uhlíkovou stopu vypočítají.

Řešíme také vztahy se stakeholdery, BOZP nebo jak se společnost staví k diverzitě, inkluzi a platové rovnosti. Nechybí pohled do vnitřního auditu, posouzení nezávislosti řídících orgánů nebo zavedení protikorupčních opatření.

Následně řešíme nastavení vhodných ESG strategií, které se vztahují na všechny tři zmiňované oblasti. Podáme pomocnou ruku i s nastavením nefinančního reportingu a vytvořením Zprávy o udržitelnosti.

Naším cílem je poskytnout klientům komplexní řešení, know-how a zajistit jim konkurenční výhody na trhu.

Jakou děláte nebo plánujete osvětu na toto téma?

Osvěta je jistě důležitá. V rámci našeho firemního profilu TAF Consulting na LinkedIn jsme rozběhli několikadílný ESG kompas, který může zájemce nasměrovat a ujasnit hlavní pojmy a témata v oblasti ESG a udržitelného byznysu. Zároveň jsme členy několika institucí, pod jejichž taktovkou plánujeme školení pro společnosti, které se chtějí o ESG více dozvědět. Razím cestu praktických ukázek, tak aby si účastníci odnesli co nejvíce, rovnou do praxe použitelných informací.

Velký smysl mi také dávají setkání pod taktovkou BWPCR, organizace, která se zasazuje nejen za témata jako je diverze a inkluze, ale celkově je velmi prospěšná svými programu na podporu žen.

Jaký přínos pro TAF Consulting vidíte ve spojitosti s Akademií pro začínající podnikatelky AWE?

AWE přišla do mého života v pravý čas. Mohu pochválit dobře zpracované učební materiály i perfektní organizaci. Vše doplňují akce jako například Equal Pay Day nebo setkání na British Embassy Prague v rámci programu WEPs. Co oceňuji nejvíce je skupina podobně smýšlejících žen – spolužaček i facilitátorek, které vytvářejí podporující prostředí k možnému růstu.

Jste maminkou, snažíte se jako rodina podporovat zdravé životní prostředí?

Určitě, dceru se snažíme od malička vést v úctě k přírodě, k lidem, zvířatům. Jsou to takové drobnosti, ale i ty se počítají. Vyrábíme například věci z „odpadů“, naposledy lustry do domečku pro panenky z víček od petlahví nebo budku pro ptáky ze dřeva a dřívek od nanuku. Hezky se tak rozvíjí i kreativita.

Jaké jsou vaše tipy a inspirace na činnosti a aktivity firem, které mohou zvýšit jejich ESG skóre?

Důležité je se nejprve podívat na jednotlivé oblasti ESG a vztah dané společnosti k nim. Jistě není ambice být ve všech ohledech nejlepší. Co je ovšem důležité – začít.

Začít sledovat uhlíkovou stopu. Začít sledovat, kolik firma produkuje odpadu. Zda je možné část odpadu recyklovat. Jednoduchým prvním krokem může být například používání recyklovatelných kelímků, výměna nehospodárného osvětlení nebo regulace teplot v budovách.

V oblasti sociální jsem moc ráda, když se společnosti začnou zabývat spokojeností svých zaměstnanců a tím vidí reálné příležitosti, kde zlepšit své působení. Jedině pokud budou zaměstnanci spokojení, bude firma růst.

Firmy také mohou podporovat rozvoj komunity, v které působí, tím, že zapojují místní organizace a dobrovolníky nebo investují do vzdělávání a podpory lokálních ekonomik.

Zároveň je vyžadována transparentnost veškerých aktivit, proto doporučuji začít co nejdříve s pravidelnými Zprávami o udržitelnosti, které podrobně popisují a hodnotí environmentální, sociální a správní výkonnost společnosti v souladu s principy ESG.

Jaké jsou cíle společnosti a co za dané období již dokázali.

Čím se ve svém životě řídíte? Jaké jsou vaše životní hodnoty a ve svém projektu je uplatňujete?

Řídím se srdcem, mám silnou intuici a jsem velmi empatická. Součástí mého života je řád, i když při tom miluji nové nápady, projekty a možnost jít dál za hranice našich snů. V tom se i naše společnost liší od jiných poradenských. Dbám na osobní přístup, otevřenost a uznání hodnot a vizí našich klientů.

Foto: archiv Kristýny Houškové

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *