Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ MÁMY VZDĚLÁVÁNÍ

Jak rozvíjet důležité schopnosti dítěte jako je logika, paměť nebo intelekt

Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. To, že se děti učí mnohem rychleji a snáz, ví jistě každá máma. I když vám dochází trpělivost, věřte, že učit něco děti je pořád snazší, než vysvětlovat dospělému člověku, že dělá něco špatně. Jak se říká: starého psa novým kouskům nenaučíš. A právě proto je důležité děti připravovat na životní překážky už od dětství. A jak na to? No přece hraním!

Jak řekl legendární Albert Einstein:

„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“

A právě proto je důležité si s dětmi hrát, abychom jim zjednodušili budoucí život a vedli je k zodpovědnosti a respektu.. Pojďme se tedy podívat na to, jaké hračky a hry jsou pro rozvoj schopností dítěte ty nejvhodnější.

Chci mít paměť jako slon

Existuje několik druhů pamětí – pohybová, zraková, sluchová, čichová, emocionální atd. Již v předškolním věku dítěte lze vypozorovat, jaký druh paměti je u dítěte dominantní. S přibývajícím věkem je stále těžší a těžší si množství přijatých informací zapamatovat. Abychom posilovali paměť našeho drobečka a usnadnili mu tak budoucí studentský, pracovní ale i osobní život a nebo oddálili riziko demence a jiných nemocí, musíme paměť – stejně jako svaly – neustále trénovat.

Zde je několik tipů, jak s dětmi nenásilnou formou trénovat paměť:

 • vyprávíme příběhy,
 • učíme se básničky a písničky,
 • tancujeme, 
 • hrajeme pexeso, karty, člověče nezlob se apod.
 • počítáme předměty stejné barvy (např. hra do auta, kdy počítáme všechna červená auta)

Pro procvičování paměti je opravdu nekonečné množství způsobů. Většina her má krom paměti pozitivní vliv i na další důležité schopnosti jako je environmentální cítění, smysl pro rytmus, pohybovou koordinaci, logické myšlení a nebo posílení soustředění.

Tip: Velmi univerzálním výrobcem hraček jsou hračky eeboo. Při výrobě jsou použity recyklované kartony a rostlinné oleje. A proto můžeme při jejich koupi mít dobrý pocit nejen z toho, že děláme něco pro naše potomky, ale i z toho, že šetříme planetu a třídíme odpady.

Selský rozum aneb procvičujeme logiku

S nástupem na základní školu přichází potřeba učení se. Právě v tomto věku je vhodné u dětí rozvíjet logické myšlení, které zjednoduší nejen proces učení, ale i ulehčí dítěti mnohá rozhodování.

Člověk s vyvinutým logickým uvažováním v situacích vidí souvislosti, nachází nová řešení a jsou mu jasné následky každého rozhodnutí. Pokud tedy budete u svého dítěte tuto schopnost rozvíjet, bude vám nadosmrti vděčné.

U her rozvíjejících tuto schopnost je charakteristické a také důležité zasazení do děje a velmi konkrétní situace. Fakt téměř reálné situace podnítí zvědavost myšlení dítěte. Naše malé ratolesti mají potom pocit, že jsou součástí příběhu a prožívají ho všemi smysly.

Hry na rozvoj logického myšlení:

 • vzdělávací společenské hry
 • hra krátké příběhy (obrázkové příběhy),
 • příběhy s chybami (příběh, ve kterém jsou chyby a dítě na ně musí přijít)
 • dětské hádanky
 • didaktické hry atd.

Dítě intelektuál aneb umím víc, než moji kamarádi

Naše děti byly, jsou a budou vždy nejlepší a na prvním místě. Kam se hrabe sousedovic Vojta, který šel do první třídy a neuměl se podepsat. Jako rodiče máme tendenci vyzdvihovat naše potomky nad ostatními dětmi v jejich věku. Ale důležité upozornění: každé dítě je jiné a kdo ví, možná se Vojtovi jen doma málo věnují.

Dítě by mělo mít povědomí o svém okolí. Hry, které učí přiřazovat zvířátka do typického prostředí, charakteristické barvy a roční období ovoci a zelenině, ve kterém dozrává atd., jsou pro rozvoj znalostí žádoucí. Mějte trpělivost a odpovídejte na nikdy nekončící, leckdy až otravné otázky našich malých zvědavců.

Pěstujeme emoční inteligenci 

Fotka od Regina Petkovic z Pixabay

Neméně důležitou schopností je také emoční inteligence. Jak poznat emočně inteligentního člověka? Takový člověk má plně ve svých rukou své emoce, dokáže je rozeznat, ovládnout a pojmenovat. Nebojí se své emoce vyjádřit, má velké emoční cítění vůči druhým lidem a obecně bývá spíše naplněný optimismem.

Emoční stabilita, rozvinuté emoční cítění a inteligence je klíčové pro budování mezilidských vztahů. Pokud tedy u dětí, budeme tuto vlastnost rozvíjet, usnadníme jim budoucí život a upevníme vztahy a důvěru. Takové dítě v životě mnohem lépe navazuje vztahy, komunikuje se svým okolím a je plný porozumění.

Hračky, které mají za úkol rozvíjet emoční inteligenci, se soustředí na poznávání vlastních i cizích emocí, ovládání emocí, ale i motivaci sebe sama a rozvoj mezilidských vztahů.

Každá hra má skryté nedoceněné vlastnosti, je ale důležité tyto poklady objevit a využívat je pro dobro našich dětí. Hrajme si a smějme se s dětmi každý den. Dejme jim prostor pro seberealizaci a podpořme je v samostatnosti. Buďme tu pro ně ve dne i v noci. Takže milí rodiče, POJĎME SI HRÁT!

redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *