Zadejte hledaný výraz

ZDRAVÍ

Jak se naučit poskytovat základní první pomoc a proč je důležitá?

První pomoc podaná včas a správně může být rozhodující a může zachránit ne jeden lidský život. První pomoc je povinen poskytnout každý, pokud není sám v ohrožení života. Víte jak resuscitovat? Jak poskytnout první pomoc při dopravní nehodě nebo kolapsu? 

Co je to první pomoc? 

První pomoc je soubor postupů a opatření, který může při úrazu nebo nemoci poskytnout každý. Nouzovou a okamžitou pomoc byste měli poskytnout, pokud je osoba zraněná a to až do chvíle, kdy je k dispozici lékařské, odborné, ošetření. 

Pokud je zasažená některá ze základních životních funkcí, což je například dýchání nebo krevní oběh, je třeba zahájit resuscitaci. 

Dle zákona je základní a morální povinností každého občana poskytnout první pomoc osobě, která je v nebezpečí života nebo jeví známky ohrožení života a zdraví. Za poskytnutí první pomoci se považuje bezodkladné přivolání zdravotní pomoci. Pokud však patříte mezi lidi, kteří absolvovali školení první pomoci, očekává se od vás aktivní zásah. 

Při úmyslném neposkytnutí první pomoci můžete být potrestáni. Výška trestu je definovaná v zákoně a neposkytnutí první pomoc je trestným činem. To znamená, že první pomoc je povinen poskytnout při přímém ohrožení života, nemoci nebo úrazu každý, komu nehrozí při poskytování první pomocí přímé riziko. 

TIP: Podívejte se jak na první pomoc komplexně.

Pokud by vám při poskytování první pomoci hrozilo nebezpečí, samozřejmě, že nejdříve je třeba myslet na sebe a svou vlastní bezpečnost. Za nebezpečí je považováno například: 

 • riziko zasažení elektrickým proudem 
 • popálení od ohně nebo poleptání žíravinou 
 • riziko utopení 
 • výbuch hořlavin 

a podobně 

Zásady první pomoci 

Kromě základních postupů, jak poskytnout první pomoc, je velmi důležité zachovat klidnou hlavu a nepanikařit. Jen tak můžete nejlépe vyhodnotit situaci a budete se moct soustředit na hlavní zásady poskytování první pomoci. 

1. Vyhodnocení bezpečnosti a rizik a zhodnocení celkové situace 

V první řadě zkontrolujte, zda vám nehrozí nějaké riziko. Pokud se nachází na silnici, oblečte si reflexní vestu. Je dobré mít po ruce také rukavice, roušku, plnohodnotnou autolékárničku a pokud je k dispozici, využije i AED, automatický externí defibrilátor. 

2. Přivolání rychlé pomoci na bezplatném čísle 112 a 155 

Dále je nutné přivolat první pomoc a to nejlépe přes číslo 112. Znáte zásady správného poskytování informací při telefonování na číslo tísňového volání? 

 • Představte se a řekněte, co se stalo 
 • Popište místo, kde se nacházíte 
 • Podejte informace o počtu zraněných a jejich stavu 

3. Kontrola postiženého 

Zaměřte se na zdravotní stav. Je osoba v bezvědomí? Dýchá? Krvací? Má popáleniny? Dokáže chodit? Je dezorientovaná? Pokud je postižených více osob, soustřeďte se hlavně na ty osoby s vážnými zraněními, např. zasažením některé ze základních životních funkcí. 

4. Poskytnutí první pomoci až do příjezdu záchranné služby 

S postiženým komunikujte, zajistěte jeho potřeby a uklidněte ho. Zajistěte mu tepelnou pohodu a pravidelně sledujte stav a hlavně jeho životní funkce, jako je vědomí, dýchání a krevní tlak. Nezapomínejte, že i laicky poskytnutá první pomoc je lepší než žádná. 

První pomoc při bezvědomí 

Vědomí je jednou ze základních životních funkcí a bezvědomí znamená ohrožení života. Stav vědomí je většinou tím prvním, co je u postiženého třeba zjistit. 

Osoba v bezvědomí nereaguje na vnější podněty, jako je oslovení, zatřesení nebo bolestivé podněty jako je zmáčknutí ušního lalůčku. 

Stav bezvědomí navíc mohou komplikovat i další okolnosti, jako je zapadnutí jazyka, zástava dalších životních funkcí, podchlazení, pád a další. 

Jak se správně zachovat, když najdete osobu v bezvědomí

 1. V první řadě zajistěte svou vlastní bezpečnost, důkladně se rozhlédněte, zda vám při poskytování pomoci nehrozí nebezpečí. Následně zavolejte záchrannou službu a požádejte o pomoc případné lidi okolo
 2. Zjistěte stav vědomí. Zkuste danou osobu oslovit, zatřást s ní
 3. Pokud člověk nereaguje, je potřeba zkontrolovat dýchání, mírně takovému člověku zakloňte hlavu. Tím se zprůchodní dýchací cesty
 4. Pokud dýchá, udržujte zákon hlavy, kontrolujte dýchání až do příjezdu odborné pomoci, popř. poskytnete další odbornou pomoc. V některých případech je důležité osobu v bezvědomí uvést do zotavovací polohy na boku, například v případech, kdy je příčinou bezvědomí pravděpodobně opilost, otrava nebo tonutí, postižený zvrací nebo krvácí z úst a nosu
 5. Pokud nedýchá nebo lapá po dechu, začněte s resuscitací

Jak postupovat při resuscitaci? 

Resuscitaci, tedy umělé dýchání, potřebuje každý, kdo nedýchá, lapá po dechu nebo mu netluče srdce. Cílem je zajistit postiženému náhradní oběh okysličené krve a to až do příjezdu záchranné zdravotnické služby.

Postup: 

 • Postiženého položte na záda, na tvrdou podložku 
 • Nalezněte místo na hrudníku, uprostřed hrudní kosti 
 • Hrudník stlačujte v tempu 100-120 stlačení za minutu, do hloubky asi ⅓ hrudníku 

TIP: Odhadnout 100-120 stlačení za minutu může být náročné a počítat to pravděpodobně nestihnete, jelikož je resuscitace fyzicky náročnější činnost, pokud je přítomno více osob, mohou se i střídat. K dodržení 100-120 stlačení za minutu vám může pomoci známá písničkJingle Bells. Pokud budete stlačovat do jejího rytmu, dodržíte počet potřebných stlačení hrudníku.

 • Při stlačování hrudníku je třeba mít propnuté horní končetiny v loktech a ramena se snažte mít přímo nad hrudníkem, abyste tlačili kolmo dolů 
 • Kromě masáže srdce, kterou podporujete krevní oběh, můžete provádět také umělé dýchání z úst do úst v poměru 30 stlačení ku 2 vdechům. Jestliže však kontakt s postižením vyhodnotíte jako rizikový a nemáte po ruce resuscitační roušku, od dýchání z úst do úst můžete upustit

I když člověk nedostane umělé dýchání, v jeho krvi je zásoba kyslíku ještě asi na 10 minut a je potřeba, aby se tento kyslík dostal do životně důležitých orgánů, jako je mozek, který je na nedostatek kyslíku extrémně háklivý a mohlo by tak dojít k jeho poškození. 

Proto pokračujte ve stlačování hrudníku až do příjezdu odborné pomoci nebo dokud postižený nezačne jevit známky života. To poznáte snadno, protože by se začal bránit resuscitaci.

POZOR: Věděli jste, že postup při resuscitaci dětí se liší od resuscitace dospělých osob? Je to kvůli odlišné fyziologii a stavbě těla a také často jinými příčinami zástavy srdce. Účinnější je kombinovat masáž srdce s dýcháním z úst do úst, přičemž resuscitaci předchází 5 vdechů, následně se pokračuje v poměru 30:2. 

Často se stává, že se lidé bojí, že resuscitovat nezvládnou. Pravdou ale zůstává, že na resuscitaci nemůžete nic zkazit. Čert vem pár zlomených žeber, ten člověk už nedýchá a vy se mu snažíte zachránit život! 

Na rozdíl od jiných úkonů první pomoci, ke kterým je potřeba dalších pomůcek, k resuscitaci žádné speciální pomůcky potřeba nejsou. Chce to jen odvahu, chladnou hlavu a začít. Navádět vás může i operátor záchranné služby.

TIP: Znáte přírodní produkty vhodné nejen pro první pomoc? 

První pomoc při dopravní nehodě 

Obrázek od Alexas_Fotos z Pixabay

Dopravní situace na silnicích umí být někdy opravdu nevyzpytatelná a svědkem dopravní nehody se tak můžete stát velmi rychle. Správné a okamžité poskytnutí první pomoci pak může zachránit život. Jak při autonehodě postupovat? 

Postup první pomoci při autonehodě:

 • Co nejrychleji vyhodnoťte situaci. Před zavoláním záchranné služby je třeba okamžitě zhodnotit situaci, zjistit počty zraněných a jejich zdravotní stav.
 • Oblečte si reflexní vestu, zapněte varovné osvětlení, umístěte výstražný trojúhelník. Ten by měl být umístěn ve vzdálenosti asi 50 metrů, na dálnici ještě více, asi 100 m od místa nehody. 
 • Zajistěte auto proti pohybu a převrácení. Místo nehody je třeba zajistit tak, aby nedošlo k dalším zraněním a kolizím. Vaše auto odstavte alespoň 15-20 metrů od místa nehody. Pokud se nacházíte na rušné cestě nebo na dálnici je nevyhnutelné, aby všichni cestující z auta vystoupili a odešli na bezpečné místo, například za svodidla. 
 • Vytáhněte klíč ze zapalování havarovaného auta. Tento čin je velmi důležitý, protože snižuje riziko vzniku požáru vozidla. Pokud náhodou slyšíte jiskření nebo vidíte dým v motorovém prostoru, je lepší se k autu nepřibližovat. Na místě nehody taky nikdy nekuřte! 
 • Zjistěte poranění a zdravotní stav zraněných. Oslovte je a snažte se zjistit druh poranění. Pokud se nedají otevřít dveře vozidla, opatrně rozbijte sklo, odřežte bezpečnostní pás, ale dávejte pozor na poranění páteře. U vážných zranění, které vyžadují přednostní pomoc, poskytněte neodkladnou první pomoc. Za stav ohrožení života se považuje zástava srdce, dýchání, rozsáhlé krvácení, ztráta vědomí a šok.
 • Přivolejte první pomoc (112, 155). Co nejdříve kontaktujte tísňovou linku 112 nebo linku záchranné zdravotní služby 155. Při telefonování se snažte být v klidu, abyste situaci a poranění osob popsali co nejpřesněji. Poskytněte všechny informace, které považujete za důležité a odpovídejte i na další otázky dispečera. 

Autolékárnička jako důležitý pomocník při autonehodách

Autolékárnička je povinnou výbavou každého automobilu, v autě by ji měl mít každý, kdo nechce riskovat pokutu. Navíc je to právě autolékárnička, kde můžete v případě dopravní nehody najít všechny potřebné věci, jako jsou obvazy, škrtící obinadlo, cívku náplasti, rukavice, nůžky a další. 

Je důležité sledovat její expiraci, ale také být informovaný o tom, co všechno se v ní nachází a co všechno by měla povinná výbava obsahovat. V autolékárničce byste měli mít i kartičku první pomoci, která obsahuje návod opatření při různých typech zranění. 

První pomoc při kolapsu 

Kolaps je následek náhlého poklesu krevního tlaku s dočasnou ztrátou vědomí. Příčinou může být dlouhé stání v nevětrané místnosti, málo tekutin, dlouhý pobyt na sluníčku a podobně. 

TIP: Dlouhodobé problémy s krevním tlakem jsou jedním z civilizačních onemocnění. Víte jaká jsou nejčastější civilizační onemocnění a jak jim předcházet? 

Příznaky kolapsu: 

 • Hučení v hlavě
 • Bledost, tma před očima 
 • Pocení 
 • Pocit na zvracení 
 • Bušení srdce 
 • Ztráta vědomí, pád na zem, bezvědomí 

Jak poskytnout první pomoc při kolapsu

 • Osobu nechte ležet na zádech, zvedněte obě nohy do výšky asi 1 m až kolmo 
 • Uvolněte oděv okolo krku a pasu 
 • Vyvětrejte místnost, pokud se osoba nachází v uzavřené místnosti
 • Přetřete tvář a krk postiženému vodou 
 • Zkontrolujte, zda došlo k poraněním, která mohla vzniknout následkem pádu
 • Nechte osobu ležet, dokud se neprobere
 • Pomalu člověka posaďte 
 • Podejte dostatek tekutin, nechte člověka odpočívat 

Záchrannou zdravotní službu je třeba přivolat tehdy, kdy došlo při pádu k poranění některé části těla, pádu na hlavu, pokud se kolaps opakuje, pokud postižený nereaguje na oslovení, je v bezvědomí a nedýchá. 

První pomoc při infarktu 

Obrázek od Pexels z Pixabay

Mnoho lidí umírá právě na kardiovaskulární potíže. Vznikají jako důsledek poškození při dlouhodobě neléčeném vysokém krevním tlaku, vysokém cholesterolu nebo při cukrovce. Při infarktu dochází k ucpání cév vyživujících srdce v důsledku čehož srdcový sval odumírá. I když nemocný má v některých případech šanci na přežití, vše závisí od rozsahu poškození a rychlosti poskytnutí první pomoci. 

Typickým projevem infarktu je bolest, tlak a pálení na hrudní kosti. Bolest může vést do levé ruky, čelisti nebo zad. Při infarktu může člověk pociťovat slabost a závratě, může se začít potit, rychle dýchat a kůže se barví do šeda až modra. 

Pokud je postižený při vědomí a komunikuje, je třeba ho v první řadě hned uklidnit a nepodlehnout panice. Pokud má na sobě těsné oblečení, je třeba ho uvolnit a člověka uložit do úlevové polohy s podloženou hlavou a nohama. Stav postiženého kontrolujte a okamžitě zavolejte záchrannou službu. 

Pokud postižený ztratil vědomí, nedýchá a jeho krevní oběh se zastavil, potřebuje v bezvědomí první pomoc, to znamená neodkladnou masáž srdce, resuscitaci, kterou jsme již popsali výše v článku. 

Tip pro každého: Nejlepší ochrana zdraví je prevence. Přečtěte si tipy na rychlé a zdravé recepty. 

První pomoc při krvácení 

Pokud potřebujete zastavit závažné krvácení, držte se pravidla 5Z: 

 • Zjistěte rozsah krvácení 
 • Zatlačte do rány 
 • Zdvihněte končetinu nad úroveň srdce 
 • Zabraňte šoku (řiďte se pravidlem 5T – ticho, teplo, tišení bolesti, tekutiny, transport)
 • Zavolejte pomoc (112) 

Jak se zachovat v různých situacích při krvácení

 • Pokud je zapíchnutý předmět v hrudníku nebo břichu, předmět nevytahujte, aby se krvácení v místě nezhoršilo a nedostala se do něj infekce. Postiženého uklidňujte a čekejte do příjezdu rychlé pomoci.
 • Drobné řezné rány, které slabě krvácí, překryjte sterilním krytím nebo hotovým obvazem a v žádném případě neutahujte. Pokud máte po ruce dezinfekci, ránu vydezinfikujte. 
 • Hluboké rány, z kterých stříká krev přitlačte rukou a vytvořte tlakový obvaz. V případě silného krvácení použijte škrtidlo a utáhněte končetinu asi 1 cm nad ranou. 

První pomoc při zlomeninách

Zlomeniny jsou jedním z nejčastějších poranění, s kterými se můžete v praxi setkat. Přihodit se vám může při autonehodě, aktivním sportování, jako je třeba běhání v lese nebo nesprávném došlapu a pádu při obyčejné chůzi. 

Inspirace pro vás: Jak začít běhat a vydržet? 

I v tomto případě může výrazně pomoci první pomoc ještě předtím, než se s ní postižený dostane do nemocnice. Rozlišují se přitom 2 typy zlomenin – zavřené a otevřené. U zavřených zlomenin není porušena kůže, zatímco u otevřených zlomenin můžete vidět i poraněnou kost těla ven. V obou případech doprovází zlomeniny krvácení. 

Příznaky zlomenin

 • Bolest 
 • Otok 
 • Nemožnost pohybu 
 • Vnější krvácení v případě otevřené zlomeniny 

Jak poskytnout první pomoc při zlomenině

 • Za běžných okolností se zlomeninu nesnažte nijak fixovat, většina míst v ČR je pro záchranáře běžně dostupná a je lepší počkat na profesionály, než napáchat další škody, improvizovaná fixace je smysluplná jen u nezávažných zlomenin prstů či zápěstí, kdy se sami rozhodnete vydat do nemocnice a obejdete se tak bez přivolané záchranné služby
 • Nikdy se nesnažte zlomeninu napravit sami 
 • V případě závažnějších zlomenin nepodávejte raněnému nic k jídlu ani pití, a to pro případ, že by v nemocnici byla potřebná operace 
 • U otevřených zlomenin se snažte zastavit vnější krvácení 
 • Zajistěte tepelný komfort 
 • Pokud se jedná o zlomená žebra, uložte pacienta do polosedu 
 • Před příjezdem záchranné služby můžete bolest zmírnit chladivými obklady, které nikdy nepřikládejte přímo na kůži, vždy použijte obvaz nebo jiný kus látky. 

Proč absolvovat kurz první pomoci? 

Kurzy první pomoci nabízí různé organizace a jsou určeny pro laickou veřejnost. Ve chvíli, kdy je třeba poskytnout první pomoc hraje velkou roli adrenalin a stres. Někteří lidé si v důležitých chvílích nemůžou vybavit ani telefonní číslo na záchrannou službu. Čím více zkušeností, praktických i teoretických, v životě získáte, tím lépe pro vás. 

Absolvovat kurz první pomoci je vhodné, protože: 

 • Získáte teoretické znalosti a praktické schopnosti v poskytování první pomoci v neočekávaných situacích, v kterých může být ohroženo zdraví nebo život kohokoli 
 • Osvojíte si prakticky použitelné schopnosti při řešení náhlých a závažných zdraví ohrožujících událostech 
 • Získáte pozitivní postoj k poskytování první pomoci, stejně jako k prevenci náhlého ohrožení života a zdraví 

Co se naučíte v kurzu první pomoci? 

Teoretické znalosti o: 

 • Příčinách vzniku, následcích a řešení nejčastějších náhlých událostí úrazového i neúrazového původu ohrožujících život a zdraví novorozence, dítěte i dospělého 
 • Preventivních opatřeních k zvýšení ochrany zdraví 
 • Úloze a místě první pomoci v neodkladné zdravotní péči 
 • Všeobecných zásadách poskytování první pomoci 
 • Zhodnocení stavu postiženého 
 • Základních úkonech zachraňujících život 
 • Poruchách vědomí, dýchání, záchvatových stavech, krvácení z ran, šoku, zlomeninách, poranění kloubů, popáleninách a dalších 

Praktické dovednosti jako: 

 • Zhodnotit situace se zaměřením se na minimalizaci rizika dalšího ohrožení 
 • Aktivovat záchrannou zdravotní službu a další složky integrovaného záchranného systému 
 • Zjistit příznaky onemocnění nebo úrazu 
 • Poskytnout první pomoc při poruchách vědomí, poruchách dýchání, dušení se, křečových stavech, zlomeninách a poranění kloubů, krvácení z ran, šoku, poraněních páteře, manipulaci s pacientem
 • Poskytnout psychickou podporu postiženému 
 • Odevzdat postiženého pracovníkům záchranné zdravotní služby 

Pokud máte možnost získat školení první pomoci, určitě vám doporučujeme tak udělat. Je to nejlepší způsob, jak vědět, co dělat a jak se zachovat, když se vám, vašim blízkým nebo cizím lidem stane nehoda nebo úraz. Pokusit se poskytnout první pomoc je lepší než neudělat nic. Někdy mohou rozhodovat opravdu vteřiny a rychlé konání může zachránit život člověka. 


Dominika Blchová, PoctiveSEO.cz

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *