Zadejte hledaný výraz

RODIČOVSTVÍ TISKOVÁ ZPRÁVA

Jak se rodilo v Česku během pandemie covidu-19, ukazuje Průvodce porodnicemi

Analýza dat z Průvodce porodnicemi Aperio ukazuje, jak se průběh porodů změnil v období pandemie covidu-19 a jaké dlouhodobější trendy lze vysledovat v českém porodnictví.

Pandemie nejvýrazněji ovlivnila přítomnost dalších osob u porodu, přesto v roce 2020 klesl podíl porodů, u kterých byl se ženou partner, jen mírně. Omezení se však projevila na přítomnosti dalších osob (např. dul). V roce 2020 rovněž stoupla spokojenost s péčí na oddělení šestinedělí. Pozitivním dlouhodobějším trendem pak je například nárůst porodů, které vedly porodní asistentky.

Jak vypadá české porodnictví sleduje webový Průvodce porodnicemi, který díky příspěvkům svých dárců provozuje Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství. Průvodce porodnicemi mimo jiné porovnává, jak je nastavena standardní péče v českých porodnicích a to, jak porod zažívají rodičky. Analýza vychází ze 4702 dotazníků od žen, které porodily v letech 2016–2020 a v prvním čtvrtletí 2021 v některé z porodnic v ČR, z toho 1049 žen porodilo v roce 2020.

Příprava k porodu

Zákaz pořádání prezenčních vzdělávacích akcí v roce 2020 se projevil na tom, že se méně nastávajících rodičů zúčastnilo předporodních kurzů (21 % v r. 2020 oproti 29 % v r. 2019) a jednorázových schůzek před porodem (11 % v r. 2020 oproti 16 % v r. 2019) ve své porodnici.

Blízká osoba u porodu

V souvislosti s protipandemickými opatřeními nás zajímalo, zda ženy rodily častěji samy. V březnu 2020 byl vládními nařízeními zakázán doprovod rodící ženy, od dubna se na partnera rodičky vztahovala výjimka, pokud porod probíhal v samostatném porodním pokoji a byly splněny další podmínky.

Podíl porodů, kde byl se ženou partner, mírně poklesl, ale přesto 79 % rodiček partner doprovázel. V roce 2021 stoupla přítomnost partnera dokonce na 91 %, což je více než před začátkem pandemie (86 % v r. 2019).

Přítomnost dalších osob (duly, komunitní porodní asistentky apod.) byla dle nařízení vlády omezena – to se projevilo v poklesu na pouhých 7 % (v r. 2020), resp. 5 % (v r. 2021), přičemž v předchozích letech to bylo 10–13 %.

Kdo vedl porod

Nejčastějším scénářem v porodnicích je, že příjem provede lékař/ka, porod vede porodní asistentka a závěr porodu vede opět lékař či lékařka (57–59 % porodů). Počet porodů, které vedl/a pouze lékař/ka, je nízký a tento podíl klesá (15 % v r. 2017, 8 % v r. 2021).

„Pozitivní trend vidíme v nárůstu podílu porodů, kdy celý porod i jeho závěr vede porodní asistentka (26 % v r. 2017, 35 % v r. 2021) a lékař/ka provádí příjem. Porodní asistentky by totiž dle doporučení WHO* měly být primárním poskytovatelem zdravotní péče o ženu během fyziologického porodu,“ vysvětluje Miloslava Kramná.

Poloha ve vypuzovací fázi porodu (tzv. 2. doba porodní)

V posledních třech letech nedochází k významným změnám – téměř polovina žen rodila v poloze vleže, 30 % v polosedě a 12 % v kleku na porodnickém křesle či lůžku. „Podíl žen, které rodí vleže, je bohužel vysoký. Při horizontální poloze vleže na zádech děloha způsobuje stlačení velkých cév a snížený průtok krve může mít vliv na stav plodu**. Při vertikální poloze na druhé straně ženy vnímají kontrakce jako méně bolestivé a také méně trpí bolestí zad,“ upozorňuje Kramná.

První hodiny po porodu (kontakt matky a dítěte)

U řady rodičů je při výběru porodnice jedním z rozhodujících faktorů, jak podporuje navázání citové vazby mezi rodiči a dítětem. Pozitivní je zjištění, že u narůstajícího počtu porodnic je standardem v poporodní péči kontakt matky s dítětem kůže na kůži (tzv. skin to skin). V roce 2020 toto bylo dopřáno 72 % novorozenců, zatímco v roce 2016 jen 61 % novorozenců.

Kojení

Při propuštění z porodnice odchází plně kojených ¾ novorozenců, částečně kojeno je 20 % novorozenců a 5 % dětí dostává při propuštění pouze umělé mléko.

Spokojenost s péčí na oddělení šestinedělí

Dobrou zprávou na konec je, že i přes náročné období nejen pro zdravotnictví, v roce 2020 narostla spokojenost s péčí na oddělení šestinedělí na hodnotu 8,1 oproti 6,9 (v r. 2019), hodnoceno na desetibodové stupnici.

Kdo dotazník vyplnil

Ve všech sledovaných letech je u vzorku respondentek nižší podíl císařských řezů, než je celkový podíl v ČR. Za rok 2020 to bylo 16 % (u žen, které vyplnily dotazník pro Aperio) oproti 24,8 % (údaj ČGPS)***. Oproti běžné populaci je mezi respondentkami Aperia více žen s vyšším vzděláním – 53 % rodiček má vysokoškolské vzdělání, 29 % maturitu, 5 % základní vzdělání (souhrn za všechny roky).

redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *