Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ TIPY DĚTI DOPORUČENÉ SVÁTKY VZDĚLÁVÁNÍ

Mezinárodní den mateřského jazyka

Když přijdeme na tento svět, do vínka dostáváme to, co nám rodiče geneticky a sudičky možná osudově nadělí. Často však zapomínáme na to, že svým matkám, rodičům vděčíme i za to, jakou řečí mluvíme. Za mateřský jazyk, který nás naši rodiče učí prakticky od narození.

I proto má matěřský jazyk svůj Mezinárodní den, který každoročně slavíme 21. února.

V Den mateřského jazyka…Umíš si představit, že by tě učili v jazyce, kterým nemluvíš nebo kterému nerozumíš?

Proč slavíme Mezinárodní den mateřského jazyka

V roce 1999 byl na 30. generální konferencii Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu UNESCO z iniciativy Bangladéše schválen Mezinárodní den mateřského jazyka, který se celosvětově slaví od roku 2000. Valné shromáždění OSN přivítalo vyhlášení tohto dne rezolucí z roku 2002.

UNESCO vzalo Mezinárodní den mateřského jazyka pod svá ochranná křídla proto, že věří v důležitost kulturní a jazykové rozmanitosti pro udržitelné společnosti. V rámci svého mandátu UNESCO pracuje i na zachování rozdílů v kulturách a jazycích, které podporují toleranci a úctu k druhým.

Každý z přibližně 7 000 živých jazyků, kterými se lidé dorozumívají na naší planetě, je jedinečný a krásný – i proto, že je jazykem mateřským. Jazyková rozmanitost je ale ohrožena, protože relativně rychle zaniká stále více jazyků.

Mezinárodní den mateřského jazyka 2024

Tématem letošního Mezinárodního dne mateřského jazyka je „Vícejazyčné vzdělávání je pilířem mezigeneračního vzdělávání“. Podle UNESCO v současnosti kolem 250 milionů dětí a mladých lidí stále nechodí do školy a 763 milionů dospělých neovládá základní dovednosti v oblasti jazykové gramotnosti.

Vzdělávání v mateřském jazyce podporuje učení, gramotnost a osvojení si dalších jazyků. Celosvětově ale nemá přístup ke vzdělání v jazyce, kterým mluví nebo kterému rozumějí 40 % populace, v některých regionech je to až 90 %. Navzdory tomu je dosahován pokrok ve vícejazyčném vzdělávání s rostoucím pochopením jeho významu, zejména v raném školním věku, a větším odhodláním rozvíjet vícejazyčné vzdělávání ve veřejném životě.

#DYK, (věděl jsi), že kolem 40 % studentů se neučí ve svém mateřském jazyce?

Používání rodného, mateřského jazyka ve vzdělávání přináší mnoho výhod, je prostředkem k lepším studijním výsledkům, podporuje ale také sebeúctu a kritické myšlení. V mnoha oblastech je vzdělávání v mateřském jazyce podporujícím faktorem mezigeneračního vzdělávání a zachování kultury.

Klíčově důležité nejenom pro rozvoj inkluze ve společnosti, ale v mnoha komunitách i pro zachování nedominantních, menšinových a domorodých jazyků je i vícejazyčné vzdělávání. Spolu se vzděláváním v mateřském jazyce je vícejazyčné vzdělávání základním kamenem dosažení spravedlivého přístupu ke vzdělávání a i příležitostem k celoživotnímu vzdělávání pro všechny.

V Den mateřského jazyka…Dovedeš si představit zemi, ve které by většina dětí nedokázala přečíst nebo pochopit jednoduchý příběh?!!!

Jazyková rozmanitost potřebuje naši ochranu

Různé, rozmanité jazyky mají podle OSN strategický význam pro lidi i planetu, na které žijeme, svými komplexními důsledky pro identitu, komunikaci, sociální integraci, vzdělávání a rozvoj. Mnoho jazyků je však zejména v důsledku globalizačních procesů stále více ohroženo, mnohé zcela mizí. A když z se to děje, strácí se i bohatá barevnost světové tapiserie kulturní rozmanitosti. Nenávratně mizí i příležitosti, tradice, paměť, jedinečné způsoby myšlení a vyjadřování – cenné zdroje pro zajištění lepší budoucnosti.

Každé dva týdny na naší planetě zaniká jeden jazyk a vezme s sebou do nenávratna i celé kulturní a intelektuální dědictví komunity, society nebo i národa, který tímto jazykem mluvil. Z odhadovaných 7 000 živých jazyků, jimiž se hovoří na světě, je ohroženo nejméně 45 %. Jen několik stovek jazyků skutečně dostalo místo ve vzdělávacích systémech a ve veřejné sféře, v digitálním světě se používá méně než 100 jazyků.

Učit se v našem mateřském jazyce by nemělo být výsadou, ale právem!!!Vícejazyčné a multikulturní společnosti existují právě prostřednictvím svých jazyků, které přenášejí a uchovávají tradiční znalosti a kultury udržitelným způsobem. Mezinárodní den mateřského jazyka je každoroční příležitostí na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti a mnohojazyčnosti.

I zásluhou Mezinárodního dne mateřského jazyka dnes roste povědomí o tom, že jazyky hrají zásadní roli při rozvoji i při zajišťování kulturní rozmanitosti a mezikulturním dialogu. Kromě toho také při posilování spolupráce a dosahování kvalitního vzdělání pro všechny, při budování inkluzivních znalostních společností. A v neposlední řadě i při zachovávání pestrého, rozmanitého kulturního dědictví naší planety.

Ján Schneider

foto: UNESCO

 

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *