Zadejte hledaný výraz

DOPORUČENÉ PODPORA A POMOC POSTAVENÍ ŽEN PR ČLÁNKY SVÁTKY TISKOVÁ ZPRÁVA

Člověk ve středu zájmu. Společnost dm se připojuje ke Světovému dni sociální spravedlnosti

Na 20. února připadá Světový den sociální spravedlnosti, který vyhlásila OSN na podporu myšlenek rovných příležitostí, solidarity a respektu ve všech oblastech života. Společnost dm dlouhodobě upozorňuje na situaci znevýhodněných lidí ve společnosti. Podporuje projekty pomáhající lidem v nouzi, svou firemní kulturu zakládá na dialogu a diverzitu vnímá jako zdroj energie, kreativity a nových impulsů.

Slogan „Zde jsem člověkem, zde nakupuji“ souzní s celkovým přístupem dm drogerie k jejím spolupracovníkům a spolupracovnicím a také zákazníkům a zákaznicím. Člověk je zde ve středu zájmu v jakékoli své roli.

Pro vytvoření skutečně udržitelné budoucnosti je potřeba se zabývat také sociálními a ekonomickými aspekty, jako jsou spravedlivé pracovní postupy, lidská práva a ekonomická rovnost,“ říká Jiří Peroutka, manažer komunikace dm drogerie markt.

Rekordní pomoc díky Sbírce potravin

Společnost se proto zapojuje do celé řady projektů na podporu znevýhodněných skupin obyvatel. K nejvýznamnějším příkladům patří pravidelná účast ve Sbírce potravin, v níž se loni na podzim díky štědrosti zákazníků podařilo vybrat 28 tun potravin a drogistického zboží pro lidi v nouzi.

Dále si díky spolupráci s organizací Rytmus mohlo praxi v prodejnách dm vyzkoušet už více jak čtyřicet studentů speciálních škol. Kromě toho pomáhá společnost dm vyhledávat pracovní místa pro lidi znevýhodněné na trhu práce. Úspěšně funguje rovněž spolupráce s chráněnými dílnami Lilacosta a Copra luc, které dm zajišťují etiketování produktů privátních značek.

Mezi spolupracovníky funguje dialog

Od roku 2016 patří dm k signatářům evropské Charty diverzity, v níž se zavázala rozvíjet firemní kulturu založenou na vzájemném respektu a ocenění talentu jednotlivce. Součástí závazku je nastavení interních pravidel, která podpoří diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr spolupracovníků, přístup ke vzdělávání, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci. Díky propojení rozmanitých světů se spolupracovníci dm učí od sebe navzájem.

V dm i díky tomu funguje pracovní prostředí založené na dialogu. Například pro zamezení bossingu či mobbingu má každý ze spolupracovníků jak svého odborného, tak svého disciplinárního nadřízeného, mezi něž jsou rozděleny kompetence k vedení. Od roku 2010 je zavedena funkce firemního ombudsmana, který pomáhá řešit spory mezi spolupracovníky a jejich vedoucími pracovníky.

Na konci roku 2023 podepsala společnost dm a dalších 15 organizací Chartu proti domácímu násilí. Signatáři Charty svým podpisem vyjadřují vůli vytvářet na pracovišti bezpečné prostředí a poskytovat obětem pomoc, která jim pomůže dostat se z kruhu domácího násilí.

Všichni spolupracovníci mají stejné možnosti kariérního růstu. O rovných příležitostech svědčí také skutečnost, že ve vedoucích pozicích i vedení společnosti jsou nadprůměrně zastoupeny ženy. V čele dm stojí hned dvě jednatelky. „Jsme zastánci transparentního mzdového ohodnocení. Spolupracovníci na stejných hierarchických úrovních jsou odměňováni stejnou výší mzdy bez ohledu na věk, pohlaví nebo dobu strávenou u společnosti,“ doplňuje Jiří Peroutka.

Tématu sociální udržitelnosti se věnoval i jeden z dílů podcastu Udržitelná budoucnost s Monikou Topkovou, vedoucí oddělení rozvoje organizace dm drogerie. Můžete si jej pustit na tomto odkazu.

Foto: dm

O společnosti dm drogerie markt Česká republika

Společnost drogerie markt s.r.o.v České republice zahájila činnost v roce 1992 jako 100% dceřiná společnost dm drogerie markt GmbH Rakousko. V roce 1993 otevřela svou první prodejnu v Českých Budějovicích. Společnost sídlí v Českých Budějovicích. Svých 255 prodejen zásobuje po celé České republice z logistických center v Jihlavě a Divišově. Jednatelkami společnosti jsou Martina Horká a Markéta Kajabová. Celkem v dm pracuje 4 568 spolupracovníků. V obchodním roce 2022/2023 vykázala dm v České republice obrat ve výši 16,3 mld. CZK a upevnila tak své postavení jedničky na trhu specializovaných drogerií. Na trh uvádí mimo jiné dm značky Balea, alverde, babylove, Mivolis, Denkmit, SUNDANCE, dmBio, trend !t up, SEINZ. či Dein Bestes.

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *