Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ TIPY KRÁSA ROZHOVORY

MUDr. Michal Dychus: „Je jedno kolik máme let, dokážeme omládnout v každém věku“

Čas neumíme zastavit. Stárnutí taky ne. Mít mladistvý vzhled je touha snad každého z nás. Na téma Jak zůstat věčně mladá aneb jak zastavit čas a udržet si stále krásný a mladistvý vzhled jsme se zapovídali s MUDr. Michalem Dychusem z Formé clinic. Přiblížil nám boj proti stárnutí pomocí botulotoxinu a kyseliny hyaluronové. Jaký je mezi nimi rozdíl, jak fungují, na co jsou vhodné a kdy nejlépe začít s jejich aplikací se dozvíte v našem rozhovoru.

Zájem o estetickou medicínu a plastickou chirurgii v poslední letech významně roste, lidé dávají přednost nejmodernějším technologiím i postupům. Jaké to jsou?

Celá medicína je dnes progresivně se vyvíjející obor lidské činnosti, ne jinak tomu je v estetické chirurgii. Neustále se objevují nové metody, procedury, materiály či přístupy k nastoleným tématům.

Pokud pro účely tohoto rozhovoru pomineme celou oblast invazivních výkonů, zbývá nám množina neinvazivních a miniinvazivních výkonů. Obecně se dá říci, že tyto metody jsou stále vyhledávanější pro benefity, které s sebou přinášejí. Vyjmenovat všechny přesahuje tuto platformu, nicméně z těch nejoblíbenějších můžeme zcela jistě vyjmenovat aplikaci botulotoxinu, výplňových materiálů, laserová ošetření, mesoterapii, aplikaci niťového liftingu a další metody.

Mnoho žen má pocit, že jejich tvář ztrácí na mládí. Často se rozhodnou pro botulotoxin či kyselinu hyaluronovou. Je to správná volba?

Ano, stárnutí je přirozený proces a jeho projevy v obličeji zahrnují řadu změn jak v kůži, tak v tkáních, které se nacházejí pod ní. Pro celou řadu žen může být aplikace botulotoxinu či výplňových materiálů na bázi kyseliny hyaluronové (dále jen HA) vhodným řešením v boji s projevy stárnutí či minimálně cenným pomocníkem v paletě různých omlazujících procedur.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Jedná se o zcela odlišné látky s rozdílnou chemickou strukturou a funkcí, nicméně snažíme se pomocí aplikace jedné i druhé redukovat projevy stárnutí a dosáhnout tak mladistvého a svěžího vzhledu. Můžeme tedy říci, že aplikací těchto látek sledujeme stejný cíl.

Na jakém principu fungují?

Botulotoxin je látka, která přerušuje komunikaci mezi nervem a svalem, do kterého tento nerv běží a je s ním funkčně spojen. V důsledku tohoto nedochází v botulotoxinem ošetřovaných svalech ke kontrakci, čili stažení svalu v okamžiku, kdy po nervu přijde pokyn k této činnosti. Tím pádem se nad takovými svaly neohýbá a neláme pokožka a stávající vrásky se nezvýrazňují a nové se netvoří.

Proti tomu HA je látka, jejíž aplikací můžeme dosahovat různých efektů, ale zjednodušeně se dá říci, že HA je výplňový materiál s velkou schopností vázat na sebe vodu, kterým se snažíme kupříkladu hloubkově hydratovat pokožku, nebo s ní můžeme korigovat různé asymetrie, vrásky a nedokonalosti nejen v obličeji, ale třeba i v oblasti krku, dekoltu, či na hřbetech rukou. Také můžeme augmentovat některé lokality, typicky rty či oblast lícních kostí, tváří, oblast spánků. Tímto materiálem můžeme provádět různé liftingové procedury a také modelace např. brady, nosu, dolní čelisti atd. Výčet možných použití je dlouhý, ale pro základní orientaci postačí výše uvedené.

Jaké jsou jejich benefity?

Benefity těchto metod spočívají především v tom, že se jedná o zákroky s minimální zátěží pro klienta, jsou jen mírně bolestivé či zcela bezbolestné, nevyžadují žádnou složitou přípravu kromě důsledné  konzultace s lékařem před aplikací, kdy by si lékař s klientem měli vyjasnit to, co klient od botulotoxinu či HA čeká a zda jsou jeho očekávání reálná, jestli se bude jednat o zákrok jednorázový či rozdělený do několika etap apod. Výhodou je také to, že po těchto zákrocích nenavazuje žádná delší rekonvalescence, jak ji známe např. po chirurgických výkonech.

Konference Pro zdraví ženy v Praze 2022 – Celodenní konference

Je možné zákroky absolvovat ambulantně?

Ano, zákroky jsou vždy ambulantního charakteru, není nutná žádná hospitalizace. Každou klientku informujeme o režimových opatřeních, které je vhodné před a po zákroku dodržovat a konkrétně na naší klinice klientka vždy odchází s přesným doporučením, co je či není vhodné po ošetření dělat, event. čemu se vyhnout.

Kdy je správný věk pro aplikaci těchto látek?

Žádný konkrétní “správný” věk neexistuje, ale obecně se dá říct, že čím dříve začneme, tím lépe, jednodušeji a efektivněji jsme schopni zakročit v řešení projevů stárnutí nebo se dokážeme zodpovědněji postavit k prevenci tvorby vrásek. Osobně zastávám názor, že první konzultace stran aplikace botulotoxinu by měla žena absolvovat mezi 20. a 25. rokem života, nicméně většina žen se nedostavuje do ambulance plastického chirurga v tomto časovém rozmezí, a tak se stává pro lékaře tím větší výzvou, čím zralejší ženou je.

Co se týče HA, zde platí podobná souvislost. Čím je žena starší, tím jsou zpravidla projevy stárnutí výraznější a celkově je jich více, proto je jakákoliv korekce rozsáhlejší a složitější. Je nutné jejich častější opakování a v neposlední řadě i finanční náročnost těchto komplexních zákroků je pro klienta logicky vyšší.

Co když jsme tento věk již přesáhli. Jaké máme možnosti v boji proti stárnutí?

Jak jsem zmínil výše, věk není důležitý v rozhodnutí, jestli s projevy stárnutí bojovat či ne. Věk jen dává tušit míru poškození kůže, úbytek tukové tkáně v podkoží či kostní tkáně a celkovou přestavbu obličeje. Je tudíž spíše jen faktorem, který ve výsledku spoluurčí náročnost celého procesu.

Vždy preferuji při řešení těchto stavů komplexní přístup a doporučuji svým klientům nejen zákroky, o kterých jsem mluvil. Představuji jim celý terapeutický plán krok za krokem, ale zároveň jim rád doporučím změny ve stravování, které by bylo vhodné udělat, abychom společně dosáhli co nejlepších výsledků a dokázali běhu času vzdorovat ještě lépe.

Nicméně, pokud jsou známky stáří již rozsáhlé a je zřejmé, že aplikace botulotoxinu či HA nepřinese požadovaný či smysluplný efekt, pak je na místě směřovat klientku k jiným zákrokům či operačním výkonům, které mohou být efektivním řešením a mohou se stát klíčem ke spokojenosti jak klientky, tak plastického chirurga.

Jaké jsou kontraindikace?

Kontraindikacemi pro aplikaci botulotoxinu jsou některá neurologická onemocnění, např. myasthenia gravis, probíhající těhotenství, kojení a některé další situace, které s každou klientkou lékař vždy probere.

U HA je to především alergie na aplikovanou látku, pak rovněž gravidita a kojení, infekce v místě aplikace apod.

Kontraindikace jsou součástí písemného informovaného souhlasu, se kterým se každá klientka musí ještě před aplikací seznámit, musí mu porozumět a v případě souhlasu se zákrokem i podepsat. Bez tohoto aktu se u nás na klinice neobejdeme.

Existují zdravotní problémy u pacientů, kterým byste zákroky nedoporučovali?

Ze zdravotních důvodů zákrok nedoporučuji jen klientům, kteří jsou zatíženi některým stavem, o kterém je pojednáno výše. Dále nedoporučuji podstoupit tyto zákroky a také neošetřuji klienty s dysmorfofobií.

Co můžeme udělat po zákroku, abychom dosáhli trvalejšího výsledku?

Především postupovat dle doporučení, kterým Vás lékař vybaví, vyhnout se faktorům a situacím, které zkracují či zcela eliminují efekt botulotoxinu či HA. Pro příklad to může být návštěva sauny, solária, velká fyzická zátěž apod. Po aplikaci HA je rovněž důležitý pitný režim.

K udržení dobrých výsledků je velmi žádoucí, aby klientka pochopila výhodu opakovaných ošetření a to, že návštěva plastického chirurga jedenkrát za několik let bude přece jen méně efektivní, než když si se svým lékařem, kterému důvěřuje, naplánuje pravidelná ošetření.

A v obecné rovině lze také zmínit alespoň některé už chronicky známé faktory, kterým je dobré se vyhnout, pokud nechceme své stárnutí urychlovat. Jsou jimi např. kouření, nadměrné slunění, nevhodný pitný režim, nadměrná konzumace alkoholu, stres, nedostatek spánku atd.

Na základě, čeho bychom se měli rozhodovat při výběru kliniky?

Doporučení člověka, kterému důvěřujeme, je vždy silným faktorem vedoucím k takovému rozhodnutí. Tudíž doporučení může být jednou z cest, jak zvolit správný výběr kliniky. Dále se pak samozřejmě lze orientovat dostupnými recenzemi dané kliniky ve veřejném prostoru, dle jejího všeobecného renomé a prestiže a v neposlední řadě může klient preferovat ošetření konkrétním lékařem, který na dané klinice působí.

Souhlasíte s námi, že je jedno kolik máme let, dokážeme omládnout v každém věku?

Rozhodně ano. Stárněme s grácií, nicméně proč nevypadat v každém věku jako nejlepší možná verze sebe sama, nikdo nechce vypadat o deset let starší, než ve skutečnosti je.

„Kde je vůle, tam je cesta.”

Konference Pro zdraví ženy v Praze 2022 – Celodenní konference

redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *