Zadejte hledaný výraz

DOPORUČENÉ HISTORIE SVÁTKY VZDĚLÁVÁNÍ

Poděkovali jste dnes svým učitelům?

Jedna z věcí, ve které jsme – spolu s našimi sestrami a bratry ze Slovenska – na světě jedineční, je i to, že naše učitelky a učitelé můžou slavit svůj svátek až dvakrát ročně. Den učitelů slavíme tradičně 28. března a Mezinárodní den učitelů 5. října. Proč je to tak?

Jenom náš svátek

Všichni snad víme, že Den učitelů v Česku i na Slovensku slavíme tradičně 28. března proto, že je to den výročí narození Učitele národů Jana Amose Komenského. Letos to mimochodem vyšlo na krásné číslo 432. Tento myslitel renesančního typu evropského formátu by měl být vzorem všech pedagožek a pedagogů.

Den učitelů má v zemích českých, moravských, slezských i slovenských tradici již od roku 1955, odkdy je nejenom oslavou, ale i morálním oceněním práce a poslání všech učitelek a učitelů. Od svého vyhlášení až do dnešních dnů je Den učitelů spjat s vyznamenáváním, oceňováním zasloužilých pedagožek a pedagogů.

Ámosky a Ámosové

Od školního roku 1993/1994 funguje anketa Zlatý Ámos o nejoblíbenější učitelku či učitele České republiky. Kromě Zlatého Ámose, o kterého laureátce nebo laureátovi rozhoduje odborná porota, je udělován i Dětský Ámos, o jeho držiteli nebo držitelce rozhodují žákyně a žáci ze škol, jež se dostaly do finále. Kromě toho titul Ámos Sympaťák může získat učitelka nebo učitel, kteří získají nejvíce sms hlasů. O titulu Média Ámos rozhodují novinářky a novináři přítomní na vyhlášení výsledku ankety.

Letošním Zlatým Ámosem je učitel zeměpisu, dějepisu a informatiky Základní školy Antonína Baráka v Lovosicích Dominik Simon. Titul Ámos sympaťák 2024 získal učitel informatiky a zeměpisu Základní školy Němčice nad Hanou Libor Mitana. Titulem Ámos ČT EDU se hrdí učitelka přírodopisu a zeměpisu ze ŽŠ Máj 1 České Budějovice Eliška Nováková. Dětskou Ámoskou 2024 je učitelka SPŠ stavební Josefa Gočára v Praze 4 Adéla Popelková.

Taky vás upoutalo, že drtivá většina letošních Ámosek a Ámosů učí zemepis?

Co nás naučil Jan Amos Komenský

Je toho opravdu mnoho, protože Jan Amos Komenský nebyl „jenom“ učitelem národů, byl polyhistor renesančních rozměrů, po celý život se usiloval pochopit a popsat „veškerenstvo dění a věcí.“ Můžeme být nesmírně hrdi, že tento myslitel a pedagog evropského formátu byl Moravan. Sám sebe v díle Opera omnia didactica v roce 1657 charakterizoval takto: „…původem Moravan, jazykem Čech a povoláním teolog.“

Z rozsáhlého díla Jana Amose Komenského si připomeňme jeho zásady, které aplikoval při výuce a musíme podotknout, že i když je vytvořil a v pedagogické praxi uplatňoval v 17. století, jsou nadčasové a platné dodnes:

  • zásada názornosti – přímá žákova zkušenost
  • zásada systematičnosti a soustavnosti – učivo by na sebe mělo navazovat, nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi jimi, v zájmu zajištění soustavného vzdělávacího režimu
  • zásada aktivnosti – žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností a využívat je v praxi
  • zásada trvalosti – učivo je třeba soustavně opakovat
  • zásada přiměřenosti – učitel by měl vycházet z věkových a individuálních schopností dětí

Obraz Rembrandta van Rijn Starý muž v křesle z roku 1655, zřejmě zobrazující Jana Amose Komenského, galerie Uffizi, Florencie

Světový den učitelů

Druhým dnem, kdy naše učitelky a učitelé mají pořádný důvod na oslavu, je Světový den učitelů, který se každoročně koná 5. října již od roku 1994. Tento den je připomínkou přijetí Charty učitelů, která je společným dílem UNESCO a Mezinárodní organizace práce při OSN ILO z roku 1966.

Charta učitelů je souborem doporučení souvisejících s postavením učitelů ve společnosti, stanovujících měřítka týkající se práv a povinností učitelů a standardů jejich počáteční přípravy a dalšího vzdělávání, náboru, zaměstnání a podmínek výuky a učení. V roce 1997 byla charta doplněna o doporučení týkající se postavení vysokoškolských pedagogických pracovníků.

Bez ohledu na to, jestli slavíme Den učitelů po našem 28. března, anebo i Světový den učitelů 5. října, musíme tyto svátky považovat za důležité. Zvlášť, když si uvědomíme, že v Česku není ani jeden z nich v seznamu svátků ani památných dní – což je další důkaz opomíjení významu práce všech pedagožek a pedagogů, formující nejenom naše děti.

Všechno nejlepší a mnoho trpělivosti přeje

Ján Schneider

foto: DTA, wikimedia, pixabay, pexels

 

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *