Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ MÁMY TISKOVÁ ZPRÁVA

Téměř polovina novorozenců je v porodnici dokrmována a pouze tři čtvrtiny jsou při odchodu z porodnice plně kojeny

Analýza dat z Průvodce porodnicemi Aperio upozornila na nežádoucí trendy ve výživě novorozených dětí. Téměř polovina kojenců dostane během pobytu v porodnici dokrm – tedy jinou stravu než mateřské mléko matky. Při odchodu z porodnice jsou plně kojeny pouze ¾ novorozenců.

Téměř polovina respondentek Aperia (konkrétně 48 % v roce 2020) uvádí, že jejich kojenec byl během pobytu v porodnici dokrmován a dostal tedy jinou stravu než mateřské mléko matky. V roce 2020 z porodnice odešlo domů s plně kojeným novorozencem 76 % a s částečně kojeným 20 % matek, 4 % novorozenců dostávalo již pouze umělé mléko. Tato zjištění vychází z analýzy dat od téměř pěti tisíc žen, které porodily v posledních pěti letech a vyplnily dotazník Ohodnoťte svou porodnici. Mírně lepší výsledky ukazuje průzkum České neonatologické společnosti, která si vyžádala statistiky z porodnic za rok 2020. Dle jejich údajů bylo při propuštění z porodnice plně kojeno 81 % kojenců.

„Trend je pro kojení nepříznivý. Zatímco v polovině 90. let bylo při propuštění z porodnice plně kojeno asi 96 % dětí, v roce 2018 už to bylo jen 81 % novorozenců. V šesti měsících věku je nyní plně kojena už pouze pětina dětí,“ doplňuje Lucie Ryntová, programová vedoucí Aperia. WHO doporučuje jako žádoucí způsob výživy kojenců a batolat plné kojení do šesti měsíců a kojení s postupným zaváděním příkrmu do 2 let.

Jak vychovávat a vést děti k sebeúctě a odpovědnosti?

Alarmujícím zjištěním Aperia je také to, že 53 % matek po porodu (v roce 2020) bylo v porodnici instruováno, aby své dítě kojily v intervalech nejdříve po 2 či 3 hodinách. V průběhu let narůstá počet žen, kterým bylo doporučováno kojit svoje dítě podle potřeby, nikoli v pravidelných intervalech, ale stále jsou v menšině. „Ze strany zdravotnického personálu by přitom mělo být samozřejmostí chránit a podporovat kojení, a tudíž poskytovat vědecky ověřené doporučení a rady. Co se týče četnosti kojení, ženy by měly být instruovány, aby kojily, kdykoliv dítě o kojení projeví zájem,“ upozorňuje Miloslava Kramná, koordinátorka Průvodce porodnicemi.

Z analýzy dat vyplynul další nešvar českých porodnic. A sice, že novopečené matky jsou konfrontovány s požadavkem zdravotníků, aby své dítě vážily před a po každém kojení. „V našem dotazníku toto uvedlo 55 % žen, které porodily v roce 2020. Pozitivní je, že se procento v průběhu let snižuje,” shrnuje Miloslava Kramná.

Standardy dobré praxe v podpoře kojení popisuje program WHO a UNICEF s názvem Baby-friendly Hospital Initiative 2018 (dále jen BFHI 2018), jehož součástí je tzv. deset kroků k úspěšnému kojení (česky např. ZDE). Na nedostatečné naplňování BFHI 2018 upozornila v červnu tohoto roku i Pracovní skupina k porodnictví při Úřadu vlády. Ve svém podnětu mj. uvádí, že obzvlášť v současné době je kojení velice důležité, protože podporuje imunitní systém dítěte. A studie také ukazují, že se mateřským mlékem přenášejí protilátky proti covidu-19, které matka získala proděláním nemoci nebo očkováním. Vláda ČR na podnět od Rady vlády pro rovnost žen a mužů rozhodla, že nejpozději do června 2023 má na Ministerstvu zdravotnictví vzniknout strategie k důsledné implementaci programu BFHI 2018 ve všech porodnicích v ČR.

Součástí BFHI 2018 je mj. plné dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. Kojení je totiž jedinečným způsobem poskytování ideální stravy pro zdravý růst a vývoj kojenců, vytváří jedinečný biologický a emocionální základ pro zdraví matky i dítěte. Imunizační vlastnosti mateřského mléka pomáhají chránit dítě proti chorobám.

Bilingvní děti nejsou lepší či horší pouze jiné

Průvodce porodnicemi Aperio

Jak vypadá české porodnictví, mapuje webový Průvodce porodnicemi, který díky příspěvkům svých dárců provozuje Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství. Průvodce porodnicemi mimo jiné sleduje, jak je nastavena standardní péče v českých porodnicích, i to, jak porod zažívají rodičky. Analýza vychází ze 4702 dotazníků od žen, které porodily v letech 2016–2020 a v prvním čtvrtletí roku 2021 v některé z porodnic v ČR, z toho 1049 žen porodilo v roce 2020.

„Od vzniku Průvodce porodnicemi v r. 2002 bohužel stále vnímáme značný rozdíl mezi potřebami žen, doporučeními Světové zdravotnické organizace na jedné straně a fungováním některých porodnic na straně druhé. Proto naším cílem zůstává informovat nastávající rodiče, jaká péče je v českých porodnicích poskytována,“ říká Lucie Ryntová.

redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *