Zadejte hledaný výraz

BLOG PODNIKÁNÍ ŽURNÁL

Tři pilíře úspěšného podnikání

Tři pilíře úspěšného podnikání

Kdybychom se chtěli podívat na to, na čem stojí úspěšné podnikání, můžeme se zamýšlet na osobnostními předpoklady, nad znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi, kapitálem atd. – doplňte dle svého vlastního uvážení. Pravda ale je, že většinou se tyto věci dají nahradit. Kdo nemá kapitál, může získat investora, kdo má osobnostní bloky, může mít kouče a pracovat na sobě. Co ale podnikání potřebuje, bez čeho se neobejde, a co dělá každý projekt unikátní je svatá trojice podnikání – vize, cíle a strategie.

Vize jako motor

Na začátku podnikání má každý podnikatel svůj sen. A je více méně jedno, jaký ten sen je. Může chtít být nezávislý na zaměstnavateli, může rád vařit a chce se tím živit na vlastní pěst, a možná chce jen peníze – a je to v pořádku. Vize je představa toho, co chci, proč to chci, a kam až to může vyrůst.

Mnoho podnikatelů začíná bez jasně určené vize. Většinou začnou podnikat, a když se jim daří, tak rostou a rostou, až dorostou do bodu, kdy si řeknou – a co teď? Tohle je moment, kdy většinou začnou hledat vizi anebo postupem času vyhoří. Vize je totiž také motivací, která udrží člověka v běhu.

Vize je v podstatě odpovědí na otázky:

  • Co mě nabíjí energií?
  • Kde se vidím za x let?
  • Co dělám za x let?
  • Co rozhodně za x let nedělám?
  • A co je průsečíkem mých odpovědí na otázky výše?

Lucie Königová: ” O čem sníš, to můžeš mít. Limity jsou jenom v hlavě.”

Cíle jako malé kroky

Cíl je „menší vize“ a je neméně důležitý. Lidé si často zaměňují cíl s vizí. Vize nemusí mít přesnou podobu, oproti tomu cíl je měřitelný. Vize tedy může být „chci být šťastný“, cíl ale bude to, co mě ke štěstí přivede (např. každý den běhám, každý den strávím s dětmi alespoň 30 minut atd.). Cíl je krůček, který vede k vizi. Cesta sestavená z těchto krůčků potom vizi naplňuje.

Navíc je cíl připomínka toho, že jste v pohybu. Někdy může být vize natolik vzdálená, že si nevšímáme, nakolik se jí přibližujeme, pokud nesledujeme cíle. Vizí může být vydělat milion za rok a při minimální mzdě je tato vize vážně hodně daleko. Co když si ale řeknu, že tento rok vydělám 50 000 Kč, příští rok už 100 000 Kč atd. Najednou ty krůčky postupně vedou k naplnění vize a můžu se z nich radovat oproti tomu, kdy si řeknu: „Jenom 100 000 tis. za tento rok, moc to trvá, nikam to nevede.“

Správně stanovený cíl je:

  • Měřitelný (lze snadno na základě nějakého kritéria poznat, jestli se naplnil nebo ne).
  • Jasně ohraničený časově.
  • Dosažitelný – ne nereálný.

Strategie

Strategie je jasně stanovená cesta, která nás dovede k cíli, popř. k naplnění vize. A strategie není pouze o tom, co udělám, a kdy to udělám. Strategie je komplexní plán, který nám říká, co uděláme, když… Ohledně strategií platí jedno základní pravidlo – začněte odzadu. Když začnete plánovat od své vize a půjdete postupně po krcích pozpátku, nezapomenete na nic důležitého. Například, pokud chci za pět let (od teď) být největším prodejcem psích potřeb v ČR, tak za čtyři roky (od teď) bych měla disponovat nejlepším online marketingem v tomto oboru, za tři roky (od teď) bych měla x (doplňte si).  Pokud si takto „zpětně odtrackujeme“ svoji vizi např. kvartálně, můžeme pak ke každému kvartálu vytvořit specifické cíle, jejichž naplnění povede k vizi.

A plán je na světě

Ačkoli je výše uvedené velice stručně popsáno, jsou to právě tyto tři jednoduché techniky, které vedou k tomu, že podnikání bude úspěšné, a hlavně dlouhodobě naplňující. Samozřejmě můžeme tvrdit, že se jedná i o další faktory a nebudeme úplně mimo, nicméně i přesto platí, že tyto kroky zodpoví tři základní otázky – Proč? Co? A jak? – a bez odpovědí na tyto otázky nemůže vzniknout vůbec nic.

Markéta Soukupová: Vlastní kavárna mě učí žít tady a teď

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *