Zadejte hledaný výraz

BLOG INSPIRACE OSOBNÍ ROZVOJ PSYCHOHYGIENA RODIČOVSTVÍ VZTAHY

Víte, jak naučit děti bezpečnosti v silničním provozu?

deti silnicni provoz

Doprava se stala neoddělitelnou součástí života člověka a děti jsou její součástí od narození. Navíc patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin. Je na rodičích, aby dětem podali informace o bezpečném chování v dopravě. Jak na to?

Děti se dopravního provozu nejčastěji samy účastní ve chvíli, kdy jdou do školy, na kroužek nebo jezdí na kole. Ve všech případech je důležité, aby rozuměly pravidlům provozu a dbaly na svou bezpečnost, k tomu jim pomůže například:  

 • Znalost pravidel silničního provozu 
 • Znalost dopravních značek 
 • Znalost zásad jízdy na kole 
 • Znalost zásad výběru bezpečného místa pro hru 

Znalost pravidel silničního provozu 

Neběhej do silnice, dávej pozor na auta, vždycky se pořádně rozhlédni. To jsou základní rady, které se snaží rodiče vštípit svým dětem do hlav odmalička. 

Základem je, aby dítě pochopilo, že se musí zastavit na červené nebo se rozhlížet při přecházení vozovky. Základní pravidla dopravního provozu dítě pochopí většinou v předškolním věku, tj. mezi 4 a 6 lety. 

 • Během procházek si s dětmi povídejte o nebezpečí na silnici a povinnostech chodců, jako například kdy se zastavit, kdy a jak se rozhlížet apod. 
 • Trénujte s nimi barvy na semaforech pro chodce i auta 
 • I doma při hře s autíčky simulujte různé dopravní situace 
 • Učte se s dětmi různé básničky a písničky o dopravě 
 • Porozhlédněte se po edukačním materiálu jako jsou pracovní listy, edukační hry, videa nebo hračky 

Tip: Kromě pravidel silničního provozu je dobré do vzdělávání dětí přidat také znalosti o tom, co dělat v případě, kdy se někomu na silnici něco stane a jak si přivolat pomoc. 

Znalost dopravních značek 

Znalost dopravních značek souvisí se znalostí pravidel silničního provozu. Každý účastník v dopravě je musí znát a řídit se jimi a děti nejsou žádnou výjimkou. Od okamžiku, kdy se dostávají do provozu musí značky znát. 

Stejně jako pravidla silničního provozu se je děti nejlépe naučí v praxi nebo prostřednictvím her a hraček. 

Tip: Doporučujeme porozhlédnout se v okolí po dopravních hřištích, kde děti mohou trénovat teoretické znalosti před tím, než se vydají do víru rušného města. 

Používání reflexních prvků

Základem pro bezpečný pohyb v silničním provozu je využívání reflexních prvků. Reflexní prvky zajišťují, že bude dítě včas a dostatečně vidět a to i za špatného počasí. Věděli jste, že reflexní materiál řidič zaznamená až na vzdálenost 200 metrů? 

Nejrozšířenější variantou je reflexní vesta. Děti se s ní často setkávají už na vycházkách v mateřské škole, kdy jsou průvody dětí oblečeny do těchto vestiček. Vždy se ale vyplatí kombinovat více prvků. 

U dětí jsou hodně oblíbené reflexní samolepky, odznaky a klíčenky, reflexní pásky nebo plyšová zvířátka připnutelná na aktovku, která svítí ve tmě. 

Tip: Při výběru školní aktovky doporočujeme vybírat takovou, která obsahuje reflexní prvky už v základní výbavě. Stejně tak se vyplatí pořídit dětem např. bundu s reflexními proužky na rukávech. 

Znalost zásad jízdy na kole

Děti se mohou samy na silnici pohybovat na kole od 10 let. Jezdit se ale učí už dříve. Od okamžiku, kdy učíte své dítko jezdit na kole je důležité myslet na to, aby: 

 • Umělo bezpečně zastavit, zabrzdit 
 • Bylo dobře vidět (reflexní prvky) 
 • Dbalo na svou bezpečnost a používalo přilbu 
 • Znalo pravidla silničního provozu a umělo řešit různé dopravní situace 

při výběru dětského kola byste jako rodiče měli dbát na dobré technické parametry a vybavení kola reflexními prvky. Mezi ty patří například reflexní dráty na kolo, které zlepší viditelnost kola stejně dobře jako reflexní odrazky nebo samolepky. 

Znalost zásad výběru bezpečného místa pro hru 

Seznámit byste své děti měli také s tím, kde je vhodné si hrát a kde ne. Za bezpečná místa jsou obecně považovány zahrady vašich domů, park nebo hřiště. 

Děti by si neměly hrát jen tak venku na silnici. Výjimku tvoří obytné zóny, kde si děti hrát mohou. Dítě musí ale vědět, že pro žádné předměty nesmí vběhnout do silnice bez rozmyslu. 

Ať už se rozhodnete učit své děti bezpečnosti v dopravě jakkoli, myslete na to, že nejdůležitější je jít jim příkladem. Vy jako rodič byste měli dodržovat všechna pravidla a užívat reflexní prvky stejně jako děti. Těžko se totiž vychovává, když kážete vodu a pijete víno.

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *