Zadejte hledaný výraz

DOPORUČENÉ EKOLOGIE PODPORA A POMOC SVÁTKY VĚDA voda ZDRAVÍ

Voda pro mír

Není pravidlem, že bychom slavili všechny svátky, nebo spíše světové či mezinárodní dny, které na nás červeně blikají a svítí v kalendářích preventistů, lékařů a zdravotníků. V běžných kalendářích nám totiž běžně neblikají a nesvítí. I proto se usilujeme na našem webu o těchto dnech pravidelně psát, protože je to potřebné. OSN, UNICEF, Světová zdravotnická organizace a další kompetentní instituce vyhlasují tyto svátky z důležitých důvodů. A během nich preventisté, lékaři a všichni, kteří mají z titulu své odbornosti profesionální povinnost šířit zdravotní osvětu, dělají všechno, co je třeba, aby byla veřejnost odborně informována o konkrétním tématu, týkajícím se konkrétního svátku, nebo světového, mezinárodního či evropského dne. A to jsou důvody, proč o těchto svátcích píšeme i my.

Z pohledu OSN jsou mezinárodní dny a týdny příležitostí ke vzdělávání veřejnosti o problémech, které vyvolávají obavy, k mobilizaci politické vůle a zdrojů k řešení globálních problémů. A taky k oslavě a posílení úspěchů lidstva.

Pokud patříte mezi příznivce sci-fi epopeje Duna, máte jistě jasno v tom, jak je voda pro přežití lidského druhu životně důležitá tekutina. I bez Duny a Fremenů je nám ale všem určitě jasné i to, že pro nás tak samozřejmá, běžná dostupnost čisté, pitné, nezávadné vody je pro miliony lidí naší planety něco jako sci-fi. Nebo spíše těžko splnitelný, anebo nerealizovatelný sen. To je jeden z klíčových důvodů, proč OSN vyhlásila před 31 lety 22. březen Světovým dnem vody.

Oslava vody i globální apel

Světový den vody od roku 1993 oslavuje vodu, zaměřuje se na důležitost sladké vody pro lidský život, ale i zvyšuje povědomí o 2,2 miliardách lidí žijících na naší planetě bez přístupu k nezávadné vodě. Hlavním cílem Světového dne vody je podpořit dosazení cíle 6 udržitelného rozvoje: voda a hygiena pro všechny do roku 2030.

Globálním koordinátorem inspirativních akcí v rámci Světového dne vody podporujících řešení globální vodní krize je každoročně UN-Water, koordinační mechanismus OSN v oblasti vody a hygieny. Pracovní skupina všech organizací podílejících se na celosvětové kampani je letos koordinovaná Hospodářskou komisí OSN pro Evropu UNECE a Organizací spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO.

Právě v pařížském ústředí UNESCO se koná hlavní událost Světového dne vody 2024, na které popřední řečníci, odborníci i umělci vysvětlí, popíší a umělecky vyjádří koncept „vody a míru“. Součástí této události je i vydání Světové zprávy o vodním rozvoji OSN pro rok 2024 nazvané Voda pro prosperitu a mír.

Podle ní jsou bezpečná pitná voda a hygiena lidské práva a bez přístupu k nim je lidský život v důstojnosti, stabilitě a dobrém zdraví prakticky nemožný. Voda je také doslovně mízou zemědělství – hlavní socioekonomické hnací síly pro miliardy lidí naší planety.

Pokud je voda spravována udržitelně a spravedlivě, může být i zdrojem míru a prosperity, může podporovat stabilitu komunit – zejména v nestabilních situacích – a přispívat k řízení migrace a snižování rizika katastrof.

V dnešním nestabilním světě s narůstajícími bezpečnostními hrozbami je důležité, abysme si všichni uvědomili zásadní úlohu zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou a hygienou pro všechny, v zájmu globální prosperity a míru.

Proč právě voda a mír

Letošním tématem Světového dne vody je „Využití vody pro mír“. Voda může vytvořit mír nebo vyvolat konflikt, protože když je vzácná či znečistěná, anebo když mají lidé k vodě nerovný či žádný přístup, může mezi komunitami, národy i zeměmi vzrůstat napětí.

  • až více než 3 miliardy lidí naší planety závisí na vodě, která překračuje hranice
  • pouze 24 zemí má sjednány dohody o spolupráci pro veškerou sdílenou vodu
  • přeshraniční vody představují 60 % světových toků sladké vody
  • 153 zemí má území v rámci alespoň 1 z 310 přeshraničních povodí řek a jezer
  • přeshraničních vodonosných systémů je invertarizováno 486
  • 2,2 miardy lidí žijí bez bezpečně spravované pitné vody, včetně 115 milionů těch, kteří musí pít povrchovou vodu
  • katastrofy související s vodou dominovaly seznamu přírodních katastrof za posledních 50 let a představují 70 % všech úmrtí souvisejících s přírodními katastrofami

S narůstajícími dopady změny klimatu a rostoucím počtem obyvatel existuje naléhavá potřeba v rámci zemí i mezi nimi sjednotit se na ochraně a zachování nejcennějšího přírodního zdroje – vody.

Veřejné zdraví, prosperita, potravinové i energetické systémy, ekonomická produktivita a ekologická integrita, mír – to vše závisí na dobře fungujícím a spravedlivě řízeném vodním cyklu.

S cílem přinést stabilitu do konfliktních a křechkých zón prostřednictvím vodních a hygienických programů, pomáhajících zachraňovat životy představuje UNICEF ve Světový den vody 2024 publikaci zdrojů a nástrojů pro vývoj a implementaci účinných intervencí WASH for Peace.

Vytváření pozitivního vlnového efektu

Spolupráce věnovaná vodě generuje pozitivní vlnový efekt podporou harmonie, vytvářením prosperity a hudováním odolnosti vůči společným výzvám.

Je potřeba jednat na základě uvědomení, že voda není pouze zdrojem, který využíváme a o který soutěžíme, je to lidské právo vlastní každému aspektu života.

Proto je letošní Světový den vody platformou sjednocení kolem vody, využití vody k míru a položení základů stabilnějšího a prosprujícího zítřka.

Ján Schneider

foto: UN Photo, UN-Water

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *