Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ TIPY DOPORUČENÉ FINANCE FINANČNÍ GRAMOTNOST POJIŠTĚNÍ

Vše o povinném ručení: cena, cenotvorba a možnosti slev

Ruku na šaltpáku, dámy a pánové, to, co si myslíme, že víme o povinném ručení často patří do kategorie „znalostí“ Brouka Pytlíka: všichni jsme už o tom slyšeli a myslíme si, že o tom víme všechno. Vždyť povinné ručení známe minimálně z reklam, které na nás občas kudy-tudy vyskočí. Slyšet, nebo možná vidět ale neznamená znát a když při koupi prvního auta musíme jít na věc, dovolím si tvrdit, že každý čerstvý šofér i šoférka tápají ve tmě jako malé nevidomé koťátka. A nastupuje studium na internetu nebo konzultace se sousedem, známým, příbuzným, v tom lepším případě se svým pojišťovákem. Nebudu vůbec přehánět, když si dovolím napsat i to, že test o nuancích povinného ručení by neudělali ani mnozí ostřílení řidiči a řidičky, brázdící naše silnice již léta.

V zájmu zvyšování finanční gramotnosti – vždyť alespoň základní znalost pojistních produktů k finanční gramotnosti patří – jsem pro vás připravil několikadílný seriál textů věnovaných povinnému ručení. Po úvodním dílu, který byl úvodem do problematiky se dnes pověnujeme tomu, co je pro většinu majitelů a majitelek vozidel klíčové: ceně povinného ručení a možnostem slev.

V první řadě: každý expert na povinné ručení při konzultacích s majiteli vozidel, kteří si hodlají povinné ručení zřídit obvykle pokládá klasickou pelíškovskou „kontrolní otázku: „Co je podle vás na povinném ručení nejdůležitejší?“ Drtivá většina odpovědí jde hned na prvou: „No přece cena!“ – a to vůbec není ta správná odpověď. Při každém pojistném produktu, povinné ručení nevyjímaje je nejdůležitější bezproblémové krytí, když k pojistné události dojde. Všichni budete namítat: „Ale vždyť krytí povinného ručení je dané zákonem a tady není co řešit…“ Odpověď je podobná té, kterou ráda používala Veronika v kultovní pohádce, kterou znají zřejmě jenom starší a pokročilí, kteří byli dětmi v minulém století: „Ano i ne…“ Povinné ručení má zákonem dané minimální ale i maximální limity toho, co kryje a tudíž je reálný problém v tom, co všechno nekryje a je nutno si pro jistotu připojistit.

Těmto nuancím povinného ručení se budeme věnovat někdy příště a teď se vraťme se k ceně povinného ručení: není tedy nejdůležitějším parametrem povinného ručení, ale popravdě: všichni přece chceme co nejlacinější povinné ručení. Takže cena povinného ručení není tedy nejdůležitější, ale je pro nás všechny klíčová a zaslouží si několik odseků důležitých informací. Protože je to tak, jak kdysi pravil klasik: „Peníze nejsou nejdůležitější na světě, ale jsou důležité minimálně z finančních důvodů…“

Povinné ručení je speciální produkt pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Jelikož povinné ručení je jediný povinný druh pojištění na našem pojistném trhu, je definován speciálním zákonem. Od 1. ledna 2000 řeší zákonné vymezení povinného ručení zákon č. 168/1999 Sb. Ten ukládá každému držiteli, vlastníku nebo provozovateli vozidla zákonnou povinnost mít uzavřené povinné ručení. Jím pojistník přenáší na pojišťovnu finanční krytí nákladů škod způsobených provozem vozidla, které vlastní.

Principy a taky limity povinného ručení jsou tedy dány zákonem a povinné ručení uzavřené v jakékoli pojišťovně musí krýt stejné, identické riziko. Samozřejmě i faktory ovlivňující cenu povinného ručení jsou zákonně vymezeny a jsou neměnné. Všechno ostatní nad rámec zákona je marketingová choreografie a z ní vyplývající „kreativní cenotvorba“ konkrétní pojišťovny. I proto může být cena povinného ručení srovnatelného, nebo dokonce stejného auta ve dvou různých pojišťovnách jiná.

Faktory a parametry ovlivňující cenu povinného ručení

Výpočet ceny povinného ručení je vskutku složitá matematika, do které vstupuje několik proměnných. Všechny pojišťovny poskytující na českém pojistním trhu povinné ručení mají přesné výpočetní postupy, při kterých zohledňují nejen parametry vozidla, ale také faktory na straně člověka, tedy držitele, vlastníka či provozovatele vozidla.

Parametry vozidla

 • druh vozidla
 • věk vozidla
 • značka a model
 • objem motoru a výkon
 • druh pohonu a paliva
 • počet míst k sezení
 • hmotnost
 • způsob využití vozidla
 • způsob pořízení nebo druh vlastnictví

Faktory držitele

 • status fyzické nebo právnické osoby
 • věk
 • adresa
 • pojistná historie v souvislosti s provozem vozidla
 • délka platnosti řidičského oprávnění

Faktory cenotvorby

V pomyslném ringu, ve kterém všechny pojišťovny poskytují povinné ručení v naší zemi, jde o tvrdý konkurenční boj, samozřejmě v mezích zákonných pravidel a limitů. Pojišťovny v tomto boji využívají „zbraně“ z arzenálu několika možností, jak minimalizovat cenu. Výsledkem je poměrně široký „brokovnicový“ rozptyl výše pojistného.

Pojišťovny využívají zejména:

 • akční slevy
 • bonusy pro ty, kteří mají v pojišťovně jinou pojistku než povinné ručení
 • slevy pro držitele průkazu ZTP
 • zvýhodnění pro rodiče dětí nebo důchodce

V současnosti je běžnou praxí i možnost využít „online slevu“ při zřízení pojistky elektronicky. Povinné ručení sjednané online může být levnější i více než o 50% oproti stejné pojistce identického auta, uzavřené týmž držitelem ve stejné pojišťovně osobně.

Expertní rada

Nejnižší cena je sice výborným, ale stále jenom jedním z klíčových kritérií výběru povinného ručení. Známe dokonce paradoxní případ, kdy sice dražším povinným ručením s připojištěními dokážete ušetřit. Je to možné tehdy, když koupíte auto starší 13 let – tedy po obecně akceptované průměrné životnosti a už se vám prakticky nevyplatí sjednávat havarijní pojištění. Elegantním řešením může být právě povinné ručení s vybranými připojištěními, které bude vždy levnější než standardní povinné ručení a havarijní pojištění.

Pravidlo „porovnávejme srovnatelné“

Stejně jako u jakéhokoli jiného pojistného produktu je nevyhnutné i při výběru povinného ručení držet se tohoto základní pravidla. Princip je v principu jednoduchý: pokud si se sousedem koupíte ve stejný den stejná auta a pojistíte je ve stejné pojišťovně, soused může mít povinné ručení levnější, anebo klidně i obráceně. Vraťme se v textu o pár odseků výše k faktorům cenotvorby: nejde totiž jenom o parametry vozidla, ale i unikátní proměnné týkající se konkrétního držitele vozidla a nejde jenom o jeho pojistnou historii. Konkrétně: pokud jste řidič začátečník a váš řidičák ješte voní novotou, prakticky nemáte šanci porovnávat se se sousedem, který je držitelem ocenění za milion naježděných kilometrů bez nehody. A prakticky mu můžete jenom závidět, že za povinné ručení bude s pravděpodobností hraničící s jistotou platit méně, i když jste si koupili úplně identické auta a povinné ručení jste sjednali ve stejné době ve stejné pojišťovně.

Nuance slev povinného ručení

Položme si hypotetickou otázku: „Máme nárok na slevu z ceny povinného ručení a pokud ano, na jakou a proč?“

A rovnou bysme ji mohli smíst ze stolu lakonickou odpovědí: „Zákonný nárok na slevu z ceny povinného ručení neexistuje.“ Je tady ale jedno důležité „ale“.

Pojišťovny totiž mají zákonem danou povinnost zohlednit v ceně pojistného škodný průběh. Sleva ceny povinného ručení tedy není právně nárokovatelná, ale v případě jezdění bez nehod by měla být pojišťovnou zohledněna – a i obráceně. Poupravme tedy otázku takto: „Kdy můžete získat slevu z ceny povinného ručení? a hned máme několik odpovědí.

Zákonná definice slevy na pojistném povinného ručení

Zákon o povinném ručení vymezuje povinnost pojišťoven poskytovat slevu z ceny povinného ručení v § 3b ods. (2) takto:

Při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě zohlední pojistitel celkový předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu pojištění nebo přirážkou k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti. V pojistné smlouvě lze ujednat, že se zohlední škodný průběh osoby, která vozidlo provozuje, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka. Při zohlednění předcházejícího škodného průběhu pojistitel nepřihlíží k době přerušení pojištění odpovědnosti.“

Pokud bysme rozkryli tuto zákonnou „povinnost zohledňovat“ škodový a samozřejmě i bezškodový průběh a přeložili ji do lidské řeči, neexistuje žádný právní nárok na slevu, bezškod průběh je však zákonem daný důvod k jejímu udělení. A naopak, škodní průběh znamená podle zákona vyšší cenu povinného ručení. To jsou ty „bonusy a malusy“, které mají všechny pojišťovny určené ze zákona. Všechno ostatní je v podstatě opět marketingový ring volný často s poměrně kreativními choreografiemi.

Slevy nad rámec zákonné povinnosti

Pojišťovny působící v naší zemi nabízejí v rámci povinného ručení – kromě ze zákona povinných bonusů za bezškodovost a malusů za škodovost – i možnost získat několik druhů slev a zvýhodnění, které jsme popsali již výše. Kromě nich nalezneme v nabídkách pojišťoven i jiné, nazvime je pokud ne akční, tak jistě akciové slevy.

A udělali bysme chybu, kdybychom zapomněli opět zdůraznit klíčové zvýhodnění, které souvisí se způsobem sjednání povinného ručení: pokud byste dodhodli na identické auto, ve stejnou dobu a s identickými parametry auta i s identickými faktory pojistníka – vlasníka vozidla osobně na „kamenné“ pobočce, bude to vždy dražší, než online. Rozdíl může činit až kolem 50 % ceny pojistného, což je tedy poměrně zásadní rozdíl.

Rada k nezaplacení na závěr

Když byste si našli čas a trpělivost zahloubit se do studia ceníků konkrétních pojišťoven a porovnávání jejich slev, určitě narazíte na to, že některé z nich mají slevy, nebo benefity a bonusy „zabaleny“ ve výhodných balíčcích. Které prakticky celé nepotřebujete a výše slevy se v podstatě ztratí ve vyšším pojistném. Jednoduché, exaktní a objektivní srovnání nabídek povinného ručení i s průběžne akrualizovanými zvýhodněními ceny pojistného řešte vždy na seriózním online porovnávači. Anebo – pokud jste spíše konzervativní a máte svého „pojišťováka“, kterému jste s důvěrou svěřili své jiné pojistky, řešte možnosti slevy přímo s ním.

Pohodovou jízdu bez nehod přeje

Ján Schneider, člen odborné poroty Zlatá minca

foto: pixabay

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

1 komentář

 1. Luboš Setzovský 7. listopadu 2023

  Já si povinné ručení každý rok sjednávám nanovo, jelikož dostávám lepší cenu – u různých pojišťoven. Srovnávám přes srovnator.cz a vždy mi najde něco lepšího.

  Odpovědět

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *