Načítá se

Type to search

AKČNÍ TIPY VZDĚLÁVÁNÍ

Bilingvní děti nejsou lepší či horší pouze jiné

Přiznejme si, kdo z nás dospělých by nechtěl mluvit plynně jedním nebo i více cizími jazyky bez většího úsilí jednoduše proto, že si jej zcela přirozeně osvojil v dětství. Nemuset platit jazykové kurzy a každý rok si dávat předsevzetí, že letos se již studiu budu věnovat naplno.

Může se zdát, že děti vyrůstající v bilingvním prostředí mají v tomto ohledu vyhráno. Se znalostí cizích jazyků se však nerodíme, musíme na ní pracovat. A to platí pro děti vyrůstající v monolingvním i bilingvním prostředí.

Dva jazyky, dvě kultury

Dříve se na bilingvismus dokonce nahlíželo jako na něco škodlivého, co má negativní vliv na vývoj osobnosti dítěte. Dnes již převládá názor spíše opačný, a to že dvojjazyčnost není přítěží, pokud vývoj obou jazyků probíhá v přirozeném prostředí. Nicméně vedle dvou jazykových systémů musejí bilingvní děti rozlišovat i dvě kultury. Sice u nich dochází k pomalejšímu rozvoji slovní zásoby či čtou pomaleji, ale jsou kreativnější a vnímavější.

Jeden manuál pro všechny neexistuje

Neexistuje jeden zaručený a správný způsob, jak vychovat bilingvní dítě. Každá situace a každé dítě je jiné, proto nám nezbývá než se spolehnout na naši intuici. Nakonec děti nám jsou tím nejlepším učitelem a jinak tomu není ani v případě dvojjazyčné výchovy. Následující čtyři body vám poskytnou potřebný základ a snad i dodají odvahy.

Přirozené a přátelské prostředí

Vývoj jazyka probíhá nejlépe v přirozeném prostředí rodiny. Pokud vaše rodina používá více než jeden jazyk, mluvte na dítě vždy svým rodným jazykem. Vyhněte se přepínání mezi jazyky. Budete mít bližší kontakt s vaším dítětem, které si navíc vždy spojí konkrétní osobu s konkrétním jazykem.

Důslednost

Buďte důslední a nenechte se odradit, pokud vaše dítě upřednostňuje jeden z jazyků. Mluvte na něj česky, i když vám bude odpovídat třeba anglicky či německy.

Tváří v tvář a zády k obrazovce

Vývoj řeči, ať již jedné, či hned několika najednou, vyžaduje hodně pozornosti a podpory. Nejvíce vám v tom pomůže čtení dětských knih a příběhů, nikoliv zapnutí televize či youtube. Čtením se rozšiřuje slovní zásoba. Nekvalitní on-line či televizní kanály pak mohou mít přesně opačný efekt.

Tip redakce: Přečtěte si také, jak vybudovat dětem vztah ke čtení.

Trpělivost a čas

Rozvoj řeči chce svůj čas a nedá se uspěchat. Vyžaduje mnoho úsilí, odmítání i chyb na obou stranách.:) Buďte trpělivý a slavte každý dílčí úspěch. Dítě příliš neopravujte, ať nesnižujete jeho sebevědomí.

Vícejazyčnost zlepšuje spolupráci

V budoucnosti se stále více dětí ocitne ve vícejazyčném prostředí. Možná již nyní mají vaše děti kamarády a spolužáky vyrůstající v bilingvním prostředí. Pokud tomu tak je, využijte toho. Podpořte použití jazyků při jejich hře a motivujte i učitele. Vícejazyčnost zlepšuje spolupráci, vytváří přátelskou atmosféru a tolerantní společnost.

Jeden tip na závěr: Chcete-li u vašeho dítěte podpořit rozvoj angličtiny či němčiny, stáhněte si krásný dvojjazyčný magazín Papperlapapp pro děti od pěti let. Naleznete v něm vždy dva krátké příběhy a spoustu dalších aktivit.

Tags

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X