Zadejte hledaný výraz

KARIÉRA PRÁCE

Dobrá práce v Německu – výhody práce v sousední zemi

Pokud jste Čech a hledáte práci, můžete v Německu najít dobré zaměstnání. Německo se silnou ekonomikou a mnoha pracovními příležitostmi je pro české pracovníky atraktivní destinací.

O výhodách si můžete přečíst zde.

Vstup a pobyt

Vstup a pobyt v Německu upravuje zákon o pobytu (Aufenthaltsgesetz, AufenthG), který občanům EU umožňuje trvalý pobyt, pokud jsou výdělečně činní nebo mají dostatečné prostředky k obživě sebe a své rodiny. Do Německa mohou vstoupit a pracovat bez povolení k pobytu. K prokázání práva na volný pohyb však potřebujete platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Při vstupu Práce v Německu tedy nepotřebujete žádné zvláštní povolení k práci.

Pobyt po 3 měsících

Po třech měsících musí občané Unie splnit jednu z následujících podmínek, aby mohli zůstat v Německu:

  • Jsou zaměstnaní nebo samostatně výdělečně činní.
  • Hledají práci. Po šesti měsících musí prokázat, že má šanci najít práci.
  • Studují nebo se vzdělávají.
  • Mají nárok na trvalý pobyt.

Právo pro rodinné příslušníky

V Německu mohou v hostitelské zemi zůstat i rodinní příslušníci pracovníků. Mezi ně patří manželé, registrovaní partneři, vlastní děti a nezaopatření příbuzní ve vzestupné řadě. Rodinní příslušníci se však musí zaregistrovat u příslušného orgánu a získat osvědčení o registraci.

Dokumenty a doklady

K prokázání práva pobytu mohou čeští občané předložit svůj občanský průkaz nebo cestovní pas. Povolení k pobytu ani zvláštní průkaz totožnosti nejsou vyžadovány. Zaměstnavatel navíc nemusí předkládat pracovní povolení, ale může jednoduše zkontrolovat doklad totožnosti. Na rozdíl od zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí nemusí zaměstnavatelé tyto doklady kopírovat ani skenovat, aby je mohli doložit.

Výhody práce v Německu

Díky silné ekonomice a mnoha pracovním příležitostem není divu, že se do země stěhuje tolik lidí za prací. Zde jsou tedy hlavní výhody práce v Německu.

Sociální zabezpečení

Systém sociálního zabezpečení v Německu je jedním z nejlépe rozvinutých na světě. Je to proto, že pokud váš plat přesáhne určitou hranici, automaticky podléháte sociálnímu pojištění. To znamená, že musíte být členem systémů povinného pojištění a automaticky do nich platit příspěvky. Zpravidla se jedná o:

  • Zdravotní pojištění: hradí návštěvy lékaře, léky a terapii.
  • Pojištění dlouhodobé péče: Základní podpora v případě, že jste trvale závislí na péči.
  • Úrazové pojištění: hradí lékařské ošetření a návrat do pracovního života po pracovní neschopnosti.
  • Pojištění v nezaměstnanosti: vyplácí nezaměstnaným příjem po ztrátě zaměstnání.

Tato pojištění jsou pro zaměstnance povinná a automaticky se odvádějí z hrubého příjmu. Peníze jsou vypláceny přímo pojišťovně a vy nemusíte převádět žádné příspěvky.

Zákonné důchodové pojištění

Zákonný důchodový systém v Německu je příspěvkově definovaný. To znamená, že zaměstnanci a zaměstnavatelé platí do systému daně a příspěvky na sociální zabezpečení. Zaměstnanci odvádějí do důchodového systému 9,35 % svého hrubého příjmu, zatímco zaměstnavatelé 19,35 %. Osoby samostatně výdělečně činné platí vyšší sazbu příspěvků.

Výše vašeho důchodu závisí na tom, jak dlouho jste do systému přispívali a kolik peněz jste odvedli. Do důchodu můžete odejít v 65 letech (postupně se zvyšuje na 67 let) nebo dříve, pokud jste dlouho platili pojistné nebo jste dosáhli určitého věku. Do důchodu můžete odejít i později, ale váš důchod se pak odpovídajícím způsobem sníží.

Vyšší platy

Platy v Německu jsou mnohem vyšší než v České republice. Důvodem jsou vyšší životní náklady v Německu. Zatímco průměrná mzda v České republice je jen čtvrtinou mzdy v Německu, životní náklady pokrývají jen asi 44 % nákladů v Německu. To znamená, že průměrný český občan má mnohem menší kupní sílu než německý dělník.

Pracovní doba a svátky

V Německu je průměrný počet pracovních hodin na jednoho zaměstnance 1 651, což je třetí nejnižší hodnota v Evropské unii. Ve Francii a Dánsku pracují zaměstnanci ještě méně hodin. Němci mají také velkou nabídku svátků a dnů volna. V roce 2014 jim to trvalo 41 dní, zatímco průměr EU-28 činil 35,7 dne. To je pravděpodobně způsobeno tím, že Němci mají nárok na více dní dovolené než většina ostatních zemí.

foto: https://unsplash.com/photos/UO-QYR28hS0, 09.11.2022

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *