Zadejte hledaný výraz

BYZNYS ŽURNÁL

Máte v týmu ženy? Výborně – využijte toho!

Jak? Stejně, jako to děláte u kolegů – mužů. Zamyslete se:

  • Jaké má kolegyně schopnosti? Jaké jsou její silné stránky – v čem vyniká?
  • Jak by své schopnosti nejlépe mohla uplatnit ve své práci? 
  • Jaké podmínky by jí v tom pomohly a jak jí můžete vyjít vstříc?

Pokud nevíte, ptejte se. Kdo se zajímá, obvykle se dozví mnohem víc, než původně čekal.

Neexistuje “typická žena”, neexistují “typické potřeby” nebo „typické schopnosti“. Co však dává smysl pokaždé je respektující přístup k lidské bytosti. Divili byste se, jak často my, ženy, zažíváme opak. Jak se projevují genderové stereotypy, za mě spíše předsudky, v zaměstnání?

  • Automatickým očekáváním, že mateřská role bude problematizovat zapojení ženy v zaměstnání. První, nad čím přemýšlíte, nejsou benefity jedinečnosti, ale problém.
  • Nepatřičnými a nevyžádanými ohledy. Možná považujete některé druhy činnosti za příliš exponované, rizikové nebo “typicky chlapské”. Věřte tomu, že jediný, kdo tohle dokáže posoudit, je žena sama.
  • Berete v potaz a hodnotíte vzhled. I když to třeba nikdy nevyslovíte (v lepším případě). Přemýšlíte takhle i o mužích v týmu? Taky jejich hodnotu vnímáte prizmatem vnějších charakteristik? Dovedete si představit, co takový přístup dělá s pocitem sebehodnoty? I třeba podprahově? Fyzická krása je, na rozdíl od schopností, pomíjivá.

Předsudky se projevují různými dalšími způsoby. Nechci vinit muže – podobně o sobě uvažují paradoxně i ženy samy. Chci hlavně poskytnout pár příkladů k zamyšlení. Nerovnost pohlaví trvala celá tisíciletí. Proto se předsudky a stereotypy projevují hlavně v myšlenkových automatismech, které můžeme změnit, až když si je uvědomíme.

Muži a ženy jsou dva rozdílné světy. (Pamatujete na Samotáře:)?) Každá z nás ženský element reprezentuje jiným způsobem. Najít jeho přínos je jako najít poklad. Pro firmu i pro nás samotné.

S Lenkou můžete spojit také na její webové stránce.

Lenka Hlavičková

Terapeutka, lektorka, mediátorka.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *