Zadejte hledaný výraz

AKCE AKČNÍ TIPY DOPORUČENÉ EKOLOGIE HISTORIE PŘÍRODA SVÁTKY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Matka Země si zaslouží naši péči

Všichni muži i ženy, kteří měli privilegium a zároveň i poslání letět do kosmu, se vraceli s podstatně větší, a jiným, intenzivnějším způsobem prožitou a procítěnou láskou k Zemi, protože měli štěstí vidět naši rodnou planetu jako překrásnou modrou oázu života uprostřed hlubin všehomíra. Naše jedinečná matka Země si zaslouží naši péči, pozornost, lásku a vše, co jí můžeme dát, protože je v široširém vesmíru naším jedinečným a jediným domovem. Její unikátní důležitost musíme v dnešních časech klimatické krize připomínat mnohem více, než doposud. Skvělou příležitostí uvědomit si, že naše planeta je nejenom nádherná, unikátní, neopakovatelná, ale i zranitelná je Mezinárodní den Matky Země. Bezesporu a bez jakýchkoliv výhrad či námitek jde zřejmě o nejglobálnější z globálních svátků, protože se bytostně týká každé lidské bytosti na naší úchvatné modré planetě.

Historie Dne Matky Země

Valné shromáždění OSN určilo 22. duben jako Mezinárodní den Matky Země rezolucí v roce 2009. Kořeny ale sahají do 70. let minulého století, kdy ochrana životního prostředí ještě zdaleka nebyla globální, ale ani národní prioritou téměř v žádné zemi naší planety.

Klíčový impuls celosvětového ekologického hnutí stojícího na povědomí, že lidský druh, jiné živočišní druhy a ekosystémy naší planety jsou na sobě doslova závislé, nám všem dala Konference OSN o životním prostředí člověka v roce 1972 ve Stockholmu. Postupně vznikl Program OSN pro životní prostředí a byl i ustanoven Světový den životního prostředí na 5. června.

První velkou globální konferencí, na které byl udržitelný rozvoj hlavním tématem byl Summit Země v Rio de Janeiru v roce 1992. Jeho výsledkem byla Agenda 21, Deklarace o životném prostředí a rozvoji a Prohlášení o zásadách udržitelného hospodaření s lesy, které přijaly vlády více než 178 zemí celého světa.

Od té doby nabraly globální i národní snahy o ochranu životního prostředí exponenciální akceleraci, v roce 2002 se konal v Johannesburgu Summit Země, rok 2008 byl vyhlášen Mezinárodním rokem planety Země, rok na to byl oficiální deklarací ustanoven Mezinárodní Den Matky Země. Následovaly globální iniciativy Rio+20 – obsahující jasná a praktická opatření pro realizaci udržitelného rozvoje, dále Climate Action Summit 2019 a COP25, oba zaměřené na dosažení cílů a uplatňování principů Pařížské dohody.

Den Matky Země každoročně připomíná dodržování klimatických úmluv a dohod prostřednictvím iniciativy Harmony with Nature, která je platformou pro globální udržitelný rozvoj. V rámci ní je u příležitosti Mezinárodního dne Matky Země pořádán interaktivní dialog s tématy, které zahrnují metody na podporu holistického přístupu k harmonii s přírodou. Kromě toho i výměnu národních zkušeností ohledně kriterií a indikátorů pro měření úrovně udržitelného rozvoje v harmonii s přírodou.

Den Matky Země je veledůležitý

Podle OSN právě dnes Matka Země volá o pomoc a nabádá nás všechny k akci. Protože příroda trpí, oceány se plní plastem a mění se v kyselejší, extrémní vedra, lesní požáry a záplavy nivočí naši planetu a zasahují miliony lidí a všechny ekosystémy Matky Země.

Klimatické změny, člověkem způsobené změny přírody a doslova ekologické zločiny, které lidstvo napáchalo, narušují biologickou rozmanitost. Odlesňování, drancování přírodních zdrojů, změny ve využívání půdy, intenzivnější zemědelství a živočišná výroba a taky rostoucí nelegální obchod s volně žijícími zvířaty stupňují, násobí a zrychlují nivočení naší planety.

Dnešní den je třetím Dnem Matky Země oslavovaný v rámci Dekády OSN o obnově ekosystémů, které jsou životně důležité pro veškerý život na naší planetě. Čím zdravější jsou naše ekosystémy, tým zdravější je Země a její lidé – a platí to i obráceně. Obnova poškozených ekosystémů může přispět k ukončení chudoby, pomoci bojovat proti změně klimatu a zabránit hromadnému vymírání fauny i flóry. Máme šanci uspět jenom tehdy, pokud se přičiní každý z nás a sehraje svou důležitou roli v záchraně naší Matky Země.

Připojme se ke globálnímu hnutí za obnovu našeho světa

V dnešní Mezinárodní den Matky Země si musíme – více než kdy jindy – připomínat, že náš svět, naše planeta a civilizace životně potřebují posun k udržitelnějšímu životu, který bude fungovat nejen pro lidskou rasu, ale pro celou planetu. Podporujme všemožně harmonii s přírodou a Matkou Zemí, pokud to jde a pokud ještě není pozdě.

Podle zatím posled Zprávy OSN o změně klimatu pořád ještě máme k dispozici několik proveditelných a účinných možností podporovaných vědou, jak snížit emise skleníkových plynů a přizpůsobit se probíhajícím klimatickým změná způsobených člověkem.

Pojďme tedy jednat, vždyť naše Matka Země a všechny pokolení, které na ní budou žít po nás, si to zaslouží. A konejme dobro pro naši planetu nejenom v Mezinárodní den Matky Země, ale každodenně.

Ján Schneider

foto: NASA

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *