Zadejte hledaný výraz

KURZY TISKOVÁ ZPRÁVA ZDRAVÍ

Simulační medicína jde rychle kupředu, kurz Aesculap Akademie „Train the trainer“ má už 100 absolventů

Certifikát o absolvování kurzu Aesculap Akademie (AAK) Simulační výuka v anestezii a intenzivní péči získalo v Česku už 100 zdravotníků. Poslední kurz skončil v lednu 2023. „Zdravotníci, kteří certifikát obdrží, jsou jako lektoři připraveni aktivně vést výuku v simulační medicíně,“ říká organizátorka kurzů AAK Klára Dvořáková.

Chyba se lépe pamatuje, když je spojená s pozitivní emocí

Stou účastnicí kurzu Train the trainer je záchranářka z Libereckého kraje a pedagožka na fakultě Zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (TUL) Veronika Chalupová. Záchranařině se věnuje už 26 let. Na TUL učí v bakalářském studiu budoucí všeobecné sestry a záchranáře předměty První pomoc a Klinická propedeutika. Kurz jí doporučili kolegové z univerzity, kteří jej absolvovali v minulosti.

V kurzu jsem se naučila použít metodu debriefingu tak, aby student na svou chybu po absolvování simulovaného scénáře přišel sám. Takové poznání je spojené s pozitivní emocí, tudíž se chyba lépe pamatuje. Lektoři nám tento postup nejdříve ukázali na nás samotných, kdy jsme společně v týmu přišli na chybu, kterou jsme v rámci simulace udělali. Pak nás naučili, jak to samé provést s našimi studenty,“ popisuje pocity z kurzu Veronika Chalupová. Získané dovednosti využije jak při výuce, tak při testech znalostí studentů, jejichž praktická část probíhá na modelech umělého člověka. „Debriefing považuji za skutečně nejdůležitější část výuky. Pocítila jsem to sama na sobě. Po mnoha letech na záchrance jsem myslela, že mě už nic nemůže překvapit. Kurz ale ukázal, že i v těch drobných nuancích jsou momenty, které mě překvapit dokáží. Doporučila bych kurz všem, kteří se zabývají výukou simulační medicíny,“ doplňuje Veronika Chalupová.

Záchranářka Veronika Chalupová při praktické části kurzu Aesculap Akademie Train the trainer

Stovka lektorů od roku 2016

Kurzy, které připravují budoucí lektory simulační medicíny, pořádá AAK od roku 2016. Každoročně proběhne jeden, maximálně dva třídenní kurzy se zhruba patnácti zdravotníky. Celkem jich AAK uspořádala již osm. Zájem je čím dál větší i proto, že Česko zažívá boom simulační medicíny. „Zatímco na začátku se našich kurzů účastnili výhradně lékaři, dnes už jsou v něm zastoupeny lékařské i nelékařské profese, jako třeba sestry nebo záchranáři, zhruba půl na půl,“ vysvětluje odborná garantka kurzů Klára Dvořáková z AAK. Základem simulační medicíny bývá většinou simulační centrum, kde se za velmi reálných podmínek simulují různé medicínské situace. V Česku jich za poslední roky vyrostly desítky. „Některá centra, jako například brněnské SIMU či ostravská cvičná nemocnice SIMLEK používají ty nejmodernější pacientské simulátory a my jsme rádi, že někteří tamní lektoři prošli právě našimi kurzy. Existují ale i menší výukové prostory, které mají relativně jednoduché, ale pro daný typ výuky plně dostačující vybavení. I to je simulační medicína, která potřebuje své odborné lektory,“ vysvětluje manažer Aesculap Akademie RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA. Simulovat se dá prakticky cokoliv od zástavy srdce přes anafylaktický šok až třeba po intenzivní medicínu v porodnictví.

 

zleva: Lidský simulátor Karel, Klára Dvořáková, odborná grantka Aesculap Akademie, Veronika Chalupová, zachranářka a 100. účastnice kurzu Train the Trainer, Michael Stern, lektor Simulační medicíny a primář Kliniky Anesteziologie a resuscitace FN Královské Vinohrady

Debriefing jako základ simulační medicíny

Základem každé výuky v simulační medicíně je tzv. debriefing. Na něm se rozebírá zdravotníky zvolený postup, který je často natočený na video. Právě při debriefingu dochází k upevňování znalostí a postupů, k vysvětlení dobrých i špatných reakcí, ke zlepšování spolupráce v týmu. „Kurz prakticky připravuje účastníky na jejich budoucí dráhu lektorů simulační medicíny. Důraz je kladený na to, aby se naučili strukturovat debriefing, a proto se střídají s kolegy v provádění samotné simulace a ve vedení debriefingu. První debriefing vedou sami lektoři kurzu. Mezi účastníky jsou většinou zdravotníci, kteří se již v roli lektorů pohybují. Být opět studentem bývá zajímavým zážitkem a podle zpětné vazby to přináší i porozumění, jak se student může ve vypjatých situacích cítit. Rozbírají se situace, které se staly během simulačního cvičení, a náhled na ně. Zpětná vazba je velmi důležitá a zajišťuje dynamiku celého kurzu. Účastníci debriefingu se mohou podělit o svůj prožitek s debriefery i samotnými lektory. To se vám v praxi málokdy stane. V dalších simulacích si vedení debriefingu už účastníci zkusí sami. Bezpečné prostředí poskytuje prostor i pro zpracování emocí. Můžeme si říct, co se stalo, jak jsme si rozuměli, co se povedlo a z čeho se můžem poučit. Nehledáme primárně chyby,“ popisuje kurz Klára Dvořáková. V posledním roce zavedli organizátoři novinku, kdy účastníci dostávají ještě před samotným kurzem materiály k nastudování a také instruktážní video, které jim pomůže seznámit se se simulátorem.

Režijní a záznamové prostory pro podávání pokynů a následný debriefink

Prvními účastníky byli dnešní špičkoví lektoři

Základ kurzů AAK „Train the trainer“ položil už v roce 2016 guru evropské simulační medicíny Marcus Rall, který přímo v simulačním centru v budově B. Braun Dialog na Bulovce učil, jak učit. Mezi jeho posluchači byl například primář úseku anesteziologie Kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MUDr. Michael Stern, MBA, nebo dětský lékař Kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Tomáš Bačkai. „Právě tito dva muži jsou hlavními školiteli lektorů z celého Česka, kteří popularitu a skvělé výsledky simulační medicíny rozšiřují mezi studenty medicíny i dále v postgraduálním vzdělávání,“ uzavírá Martin Kalina.

Aesculap Akademie je nestátní vzdělávací organizace Skupiny B. Braun, která působí po celém světě. V Česku působí od roku 2002, na Slovensku od roku 2005. Kurzy Aesculap Akademie jsou akreditovány příslušnými lékařskými společnostmi a mezinárodními lékařskými organizacemi. Aesculap Akademie má vlastní vědeckou radu složenou z předních odborníků napříč zdravotnickými obory, která zaručuje vysokou úroveň teoretických i praktických kurzů v Česku a na Slovensku.

Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu přes 180 let a dnes patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě. Hlavní sídlo je v německém Melsungenu, pobočky má v 64 zemích světa. Skupinu B. Braun CZ/SK tvoří B. Braun Medical (dodavatel zdravotnických prostředků), B. Braun Avitum (provozovatel dialyzačních středisek, odborných ambulancí a domovů pro osoby se zdravotním postižením) a Aesculap Akademie (mezinárodní vzdělávací instituce). Skupina B. Braun v České a Slovenské republice působí od roku 1993 a zaměstnává více než 900 lidí. Charitativní projekt B. Braun pro život podporuje vybrané neziskové organizace i jednotlivce. Patronem projektu je český paralympionik David Drahonínský.

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *