Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ TIPY CESTOVÁNÍ FINANCE

Víte, jak pojistit domácího mazlíčka?

Pokud nejste pojišťovací agentka, nebo ostřílená chovatelka, zřejmě netušíte, že pojištění psa a dalších domácích miláčků je skryto zejména v pojištění majetku. Přesněji, v pojištění domácnosti, do které naše domácí zvířata jednoznačně patří, částečně i v pojištění odpovědnosti za škodu a také v cestovním pojištění. Existuje i speciální pojištění nákladů souvisejících s úrazem, ošetřením a smrtí domácích mazlíčků.

Evropská klasifikace

Psy patří dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU mezi společenská zvířata, v této skupině jsou také kočky, fretky, hlodavci a králíci, plazy a obojživelníci, ptáci kromě drůbeže, okrasní vodní živočichové a bezobratlí. Společenské zvířata jako skupina nemají na našem pojistném trhu svůj samostatný pojistný produkt.

Jak tedy lze pojistit psa?

V zásadě jsou k dispozici tři způsoby:

 • připojištění k pojištění majetku domácnosti
 • připojištění k cestovnímu pojištění
 • samostatný pojistný produkt „pojištění domácích mazlíčků“

Na pojištění psa potřebujete jeho platný očkovací průkaz, platné tetování, označení zvířete mikročipem nebo pet pass.

Připojištění psa v rámci domácího majetku

 • kryje náklady na veterinární léčbu související s onemocněním nebo úrazem psa
 • může krýt i rizika poškození majetku bytu nebo domu domácím mazlíčkem
 • některé pojistné produkty kryjí i škody způsobené psem na cizím majetku nebo pokousání cizí osoby

Připojištění psa v rámci cestovního pojištění

 • kryje léčebné náklady psa v souvislosti s úrazem nebo onemocněním během pobytu v zahraničí
 • může krýt i škody způsobené na majetku nebo zdraví jiné osoby během pobytu psa a jeho majitele v zahraničí

Pojištění domácích mazlíčků

Tento druh v podstatě komplexního pojištění nabízí v Česku jenom několik pojišťoven a specializovaných firem – ve spolupráci s pojišťovnami. Rozsah krytí konkrétních produktú se liší, všechny mají společné pojištění úrazu a následků úrazu. A také to, že nekryjí kastraci a ani zákroky spojené s porodem či další, které nejsou nevyhnutné k záchraně života zvířete. Pojištění domácích mazlíčků v „základu“ nebo připojištěními kryje zejména rizika:

 • úrazu nebo nemoci
 • uhynutí nebo utracení
 • odpovědnosti za škodu

Expertní rady k nezaplacení

Poradce v oblasti správy rodinného majetku finančního i nefinančního a bojovnice za bezprovizní pojistné a úvěrové produkty v ČR Ing. Dagmar Věčorková, EFA se s námi podělila o své zkušenosti takhle:

Jsem specialistou na občanské pojištění, kam spadá i pojištění psů a koček.
Jako majitelka psa si sama uvědomuji problematiku tohoto typu pojištění.

Majitelů psů (bez rozdílu zda jde o psa s PP nebo jenom voříška) doporučuji se prvně zamyslet, kde je jejich hranice, kdy neočekávané veterinární náklady související jak s nemoci tak i úrazů psů, které jsou nejen ochotni ale i schopni uhradit na záchranu svého psa. Nad touto hranicí je potom pro mnoho majitelů psů dosti stresující, že by chtěli svému mazlíčkovi pomoci, ale finančně je to pro ně kolikrát až nemožné. Právě pro takové případy má zafungovat pojištění, které kolikrát není z jejich pohledu levnou záležitostí, ale za to mohou být klidnější při situacích, kdy náklady na léčbu mazlíčka by převyšovaly jejich možnosti.
Tento typ pojištění poskytuje pouze pár pojišťoven, ale já s kolegy z firmy preferujeme specializovanou firmu, kterou najdete na www.petexpert.cz, která vhodně kombinuje rozsah pojištění s cenou.“

Dagmar Věčorková se svým mazlíčkem

Zajímavé informace a zkušenosti vycházející z dlouholeté praxe se nám poskytl soukromý veterinární lékař MVDr. Jiří Henych.

Pojištění odpovědnosti za zvíře je tradiční součástí pojištění domácností. Týká se všech zvířat.

Pojištění psů a koček má smysl jako zdravotní pojištění konkrétního jedince.Existují lidé, pro které se pojištění absolutně nehodí. Patří sem ti, kteří nemají svého psa čipovaného, neočkují ho, když jim náhodou uteče a způsobí škodu, prohlásí, že není jejich, klidně ho nechají dát do útulku a za pár dnů si ho tam vyzvednou a ještě za svou šlechetnost žádají příspěvek od státu.
Existují chovatelé loveckých či služebních plemen, kteří ví, že základ kvality je selekce. Pokud jeden z jejich svěřenců onemocní, k veterináři jdou jen výjimečně, jedince jsou připraveni obětovat ve prospěch celku.
Pojištění se rozhodně vyplatí těm milovníkům pejsků, kteří chodí se svým miláčkem na polikliniku častěji než žák do houslí. Ostříhání drápků, vyčištění oušek či análních žlázek, smutná nálada nebo naopak neklidné chování, to vše se dá řešit přes pojišťovnu a to včetně řídké stolice, husté stolice, zvracení, zácpy či průjmů.
Někdy se neléčí zvíře, ale jeho majitel. Správná pojišťovna to hradí.
Naopak nejčastější úkony, které veterinář provádí, nehradí. Vedle čipování a vakcinace sem patří také kastrace a zákroky spojené s nakrytím feny, zdravotní zkoušky před zařazením do plemenitby. Nehradí ani preventivní vyšetření a ošetření jakéhokoli druhu.
Hradí úrazy a akutní onemocnění. U chronických onemocnění může být problém s datem uzavření smlouvy. Chovatel při pojištění prohlašuje, že jeho pes je zdravý. Pokud byl předtím léčen a nemoc se vrátí, pojišťovna může plnění zpochybnit.

Na vesnici nenajdete mnoho veterinářů, kteří spolupracují s pojišťovnami. Taková spolupráce vyžaduje určité vybavení, evidenci zvířat, standardní ceny, často i bezhotovostní platby.
Naopak pravidlem jsou smluvní vztahy u velkých ošetřoven s několika veterináři, kde je služba 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Hned při příjmu se ptají, u koho máte pojištění a do jaké výše je horní limit. Od ceny se odvíjí i nabídnutá péče.
I když je milovník psů ochoten udělat pro svého mazlíčka cokoli, existují nemoci, které oba ničí. Patří sem vleklá onemocnění pohybového aparátu, nervové poruchy, cukrovky či rakoviny. Pes není člověk, nebojujeme o každý den života navíc. Euthanasie bývá ten poslední veterinární zákrok, kterým utrpení ukončíme. Zda ji hradí pojišťovna, důležité není.“

Zdroj: Pexels

Rady na závěr

Pojištění psa vždy konzultujte s vaším veterinářem i s pojišťovákem, protože ne všechny produkty pojištění a připojištění kryjí všechna rizika. Krom toho: produkty nazvané „pojištění domácích mazlíčků“ prakticky pojišťují jenom psy a některé z nich i kočky. V roce 2022 neexistuje na českém pojistném trhu produkt pojišťující jiné spoločenské zvířata. Psy a kočky pojistit lze a je na každém majiteli, jestli tak učiní, nebo ne.

Ján Schneider

Článek vznikl díky podpoře medializuj.cz, portálu, který spojuje novináře s odborníky.

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *