Zadejte hledaný výraz

DOPORUČENÉ KARIÉRA PODNIKÁNÍ PODPORA ŽEN POSTAVENÍ ŽEN PR ČLÁNKY STARTUPY TECHNOLOGIE VZDĚLÁVÁNÍ

Hana Stelzerová, zakladatelka startupu Impactso: ženská solidarita je hodnota, na které stavím

Minuloroční výběrový vzdělávací program Women in Tech byl zaměřený na podporu žen především ze start-upového prostředí. První ročník unikátního programu pořádala Hospodářská komora České republiky prostřednictvím Výskumného ústavu pro podnikání a inovace (VUPI) a technologická společnost Huawei. Vybrané dámy, jejichž byznys a práce má přesah do technologického odvětví dostávali v průběhu šesti měsíců cenné know-how prostřednictvím mentoringu, workshopů a vzdělávacích akcí. Podnikateky měly tak díky expertní podpoře jedinečnou příležitost rozvíjet svůj talent, schopnosti i portfolio kontaktů, aby mohly posunout své projekty výrazně dál. Oceněné účastnice projektu i do budoucna zůstanou aktivní součástí platformy Women in Tech a budou tak mít k dispozici zázemí pro svůj růst. Náš seriál rozhovorů se šesti podnikatelkami, oceněnými v rámci programu Women in Tech pokračuje s Hanou Stelzerovou, zakladatelkou startupu Impactso.

Odkud jste se dozvěděla o programu Women in Tech a proč jste se rozhodla do něj zapojit?

Dozvěděla jsem se o něm díky tomu, že jsem s Lindou Stucbartovou byla v programu Americké ambasády Academy for Women Enterpreneurs (AWE) a můj projekt se jako jeden z mála týkal technologií. Jsem moc ráda, že mne Linda oslovila.

Jaké jste měla očekávání, když jste do programu Women in Tech vstupovala a byly napněny? Co vás nejvíce na programu překvapilo, možná pozitivně zaskočilo?

Vlastně jsem nevěděla, co o čekávat. Jsem v této oblasti celkem nová, a proto se nechávám překvapovat. Na programu se mi líbil partnerský přístup a možnost sdílet s dalšími zapojemnými ženami jejich zkušenosti. Plus odborná podpora v rámci vzdělávání.

Jak program Women in Tech konkrétně pomohl vám? Proč byste doporučila i dalším českým ženám zapojit se do programu?

Uvědomila jsem si, že se musím naučit mluvit o tom, co dělám tak, aby mi rozuměl každý. V rámci programu s námi kolegyně Eva Stejskalová natočila profesionální video o našich starupech, vystoupily jsme na debatě v rámci starupové konference, a představovaly náše projekty v aglickém jazyce na mezinárodní úrovni. To bylo velmi zajímavé. Program Women in Tech posunul jak mé kompetence, tak mi pomohl proniknout do pro mne zcela nového prostředí businessu a investorů, kde se jako zakladatelka startupu musím naučit pohybovat.

Určitě bych podpořila ženy, které se zabývají vývojem technologií, aby se do programu zapojily. Myslím, že naší společnosti chybí nápady a inovace, které vymyslely přímo ženy a je škoda naše nápady, ale i cesty za úspěchem spolu nesdílet.

Hana Stelzerová (třetí zleva) během programu Women in Tech

Pojďme našim čitatelkám představit váš projekt Impactso: pokud napíšeme, že jde o vytváření jedinečného softvérového nástroje na sběr dat pro organizace zejména z nevládního sektoru, ale i firmy pozitivně přispívající ke společenské změně, tak jsme to zatím moc nerozjasnili. Skusme projekt blíže vysvětlit, začít můžeme třeba tím, nač a proč potřebují veřejně prospěšné organizace sbírat data?

V současné době je velký tlak na efektivitu a to ve všech ohledech. Firmy ji sledují zejména skrze svůj zisk a jejich cílem je zefektivnění práce s cílem vyššího profitu. Nevládní organizace typu sociálních služeb nebo veřejně prospěšné organizace nemají za cíl kumulovat zisk, ale využívat zdroje pro společensky prospěšnou činnost, jako je např. péče o druhé, zlepšování životního prostředí, posilování demokracie nebo pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které je třeba chránit (děti, senioři, osoby se zdravotním postižením, apod.). Ale i v této oblasti je velký tlak na to, aby organizace prokázaly, že jsou efektivní a k tomu potřebují sbírat data o své činnosti.

Pro hodnocení sociálního dopadu je důležité stanovit si cíle, kterých chtějí organizace dosáhnout, a pak mít nástroj pro to aktivity monitorovat. Jen tak mohou prokázat svůj dopad a dobře zdůvodnit, jaké prostředky jsou pro dosažení očekávané sociální změny třeba a efektivitu jejich vynaložení. Jednoduše řečeno, organizace potřebují sledovat svůj sociální dopad.

Nejsou to však jen nevládní organizace, které potřebují nebo chtějí sledovat svůj sociální dopad. Toto hledisko zajímá rovněž firmy, které mají povinnost v rámci reporotování tzv. ESG (Enviroment, Social and Governance) ukázat, jaký pozitivní sociální dopad v rámci své činnosti vytváří. No a my na to vyvinuly software.

Musím na vás prozradit i to, že kromě sociologie, práce v nevládním sektoru se dlohodobě věnujete i postavení žen ve společnosti. Dovolím si tvrdit, že jste vlastně tyto vaše profesní zaměření, nebo spíše poslání spojila v jedno právě v projektu Impactso, který byl primárně cílen také na pomoc organizacím, které združují ženy a podporují je v podnikání. Jak jim tedy dokáže váš Impacto konkrétně pomoci?

To máte pravdu, organizace, které pomáhají ženám znám ze své práce úplně nejlépe. Ale díky tomuto svému sociologicko-profesnímu zaměření mám rovněž značný přehled o dalších organizacích. Původní myšlenka byla, že vytvoříme datovou platformu, ve které budeme sdílet data v rámci ženskoprávní asociace Česká ženská lobby, kde jsem ředitelkou. Ale právě díky výzkumu potřeb a fungování různých typů organizací jsem s kolegyní přišla na jednoduchý princip, jak sledovat sociální dopad. No a protože žijeme v době digitální, tato myšlenka nás přivedla k tomu společně založit Impactso a vyvinout software, který dokáže sbírat data, díky kterému budou mít organizace lepší přehled o své práci, moci ji zefektivnit, a hlavně prezentovat výsledky a dopad jejich práce v číslech.

Impactso nabízí organizacím servis v podobě konzultací a nastavení strategie dopadu v rámci realizovaných projektů a následně software, do kterého stačí činnost průběžně zaznamenávat. Díky tomu organizace budou mít data pěkně pohromadě a mohou je vyhodnocovat jak na úrovni jednotlivých projektů, tak cílových skupin nebo strategických cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), tedy dlouhodobě.

Pokud bysme se porozhlédli po prostředí, do kterého hodláte váš jedinečný softvérový nástroj nasadit, prakticky nemáte konkurenci. Jaké to je rozbíhat projekt, který je jedinečný, první a tím pádem i průkopnický?

Velmi zajímavá otázka. Myslely jsme si totiž, že najdeme sofware, který jen použijeme, což se nestalo. A tím vlastně započala naše cesta k vývoji vlastního softwaru a založení startupu a firmy Impactso. Není to ale vůbec snadné. Naši potenciální zákazníci, kteří něco takového potřebují, protože je k tomu nutí donoři, dárci, ale i společnost, rozumí přesně, k čemu je software určený. Ale pro rychlejší vývoj bychom potřebovali najít vhodného investora, který bude rovněž chápat potřebnost na trhu a velký potenciál, který projekt má. To je však paradox, který mohu přirovnat k tématu sociální změny. Pokud si neuvědomujete, že je např. ochrana životního prostředí problém, nebudete do její záchany investovat. Tedy my nejdříve musíme umět oslovit potenciální investory a přesvědčit je o tom, protože nemáme žádný podobný příklad, na který můžeme odkázat.

Hana Stelzerová prezentuje projekt Impactso na americké ambasádě

V jakém stadiu vývoje je váš projekt dnes, koncem dubna 2023? Do jaké míry je složité na takový specifický projekt získat finance?

V současnosti testujeme prototyp softwaru. První organizace již začíná využívat software pro sběr dat, ale ještě je to někdo, s kým budeme ladit některé parametry. Postupně takovýchto spoluprací chceme mít více, abychom prostředí nastavili zcela univerzálně pro různé typy a zaměření klientů. Do konce roku bychom rádi měli sotware zcela hotový pro český trh v online podobě tak, že se do něj poteciální klienti jen přihlásí a získají přístup k omezenému otestování nebo již placenému užívání. Na to však nyní potřebujeme větší kapacity a tedy investici, která by nám profesionální produkt pomohla zajistit. Finance jsou tedy důležité a je otázkou, zda půjdeme cestou postupnou, kdy je získáme přímo od klientů, kterých již nyní přibývá, nebo nám nějaký osvícený investor pomůže. Pak to půjde o něco rychleji.

Vraťme se k vašemu celoživotnímu tématu: postavení žen ve společnosti. Jaké je tedy postavení českých žen v společnosti v první čtvrtině roku 2023? Máme zřejmě ještě mnoho co dohánět – například v porovnání se skandinávským přístupem…

Postavení žen v české společnosti je stále nerovné. Ani ve Skandinávii nejsou stále úplně spokojeni s rovnosti žen a mužů, ale opravdu jsou na tom celkově daleko lépe a ženy čelí ve společnosti daleko méně předsudkům, diskriminaci na trhu práce nebo sexismu.

U nás se někdy měří genderová nerovnost platovou nerovností (tzv. gender pay gap). To je srozumitelné téma, jasně měřitelné a jeho příčiny nám říkají hodně o tom, jak si naše společnost stojí ve zmíněných oblastech. A nebudu lhát, není to dobré. Index platové nerovnosti je stále jeden z nejhorších v Evropě, ženy nedostávají na stejné pracovní pozici stejnou odměnu a současně s tím souvisí i to, že ženy chybí v rozhodovacích pozicích, ve vedení firem, ale i v politice. Zajímavé je, že mne toto téma provází i jako zakladatelku startupu, protože zakladatelek starupů je asi tak málo jako žen v boardech velkých firem, tedy velmi málo.

Zkusme malý dámský gambit: Kdybyste měla místo mně ve jménu našich akčních čtenářek možnost zeptat se něco Hany Stelzerové, co by to bylo?

Zeptala bych se sama sebe, co s tím, aby postavení žen v české společnosti, ale i na trhu práce bylo lepší a co s tím, aby bylo více žen také v rozhodovacích pozicích. Protože naše společnost dostatečně nevyužívá poteciál poloviny populace. A byla bych moc zvědavá, co mi na to Hana Stelzerová řekne :-)

Na závěr tradiční Míšina klíčová otázka: Co vám v poslední době udělalo radost?

Podpora. Podpora, kterou zažívám v mé nové roli zakladatelky Impactso. Přichází ke mně scela spontálně a nezištně. Otevřeně zatím říkám, že pokud nám dnes někdo chce pomoci, tak nemohu nic slíbit. A je neuvěřitelné, kolik podpory lidé dokáží dát, když vidí, že váš nápad dává smysl a že mu věříte. A moc mne těší, že tuto podporu dostávám zejména (ale nejen) od žen. Protože ženská solidarita je hodnota, na které stavím.

Za rozhovor srdečně poděkoval Ján Schneider

foto: archiv Hany Stelzerové

Po úspěšném prvním ročníku pokračuje výběrový vzdělávací program Women in Tech i letos. Výběr účastnic a jejich projektů byl zaměřen na základní pilíře podpory Huawei TECH4ALL, které cílí do oblastí vzdělávání, životního prostředí, zdraví a rozvoje.

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *