Zadejte hledaný výraz

DOPORUČENÉ PREVENCE SVÁTKY ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ STYL

Proč slavíme Světový den dárců krve?

Určitě není pravidlem, že bychom slavili všechny svátky, nebo spíše světové či mezinárodní dny, které na nás červeně blikají a svítí v kalendářích preventistů, lékařů a zdravotníků. V běžných kalendářích nám totiž běžně neblikají a nesvítí. I proto se usilujeme na našem webu o těchto dnech pravidelně psát, protože je to potřebné. OSN, UNICEF, Světová zdravotnická organizace a další kompetentní instituce vyhlašují tyto svátky z důležitých důvodů. A během nich preventisté, lékaři a všichni, kteří mají z titulu své odbornosti profesionální povinnost šířit zdravotní osvětu, dělají všechno, co je třeba, aby byla veřejnost odborně informována o konkrétním tématu, týkajícím se konkrétního svátku, nebo světového, mezinárodního či evropského dne. A to jsou důvody, proč o těchto svátcích píšeme i my.

Z pohledu OSN jsou mezinárodní dny a týdny příležitostí ke vzdělávání veřejnosti o problémech, které vyvolávají obavy, k mobilizaci politické vůle a zdrojů k řešení globálních problémů. A taky k oslavě a posílení úspěchů lidstva.

Dnes slavíme Světový den dárců krve.

Letos slaví Světový den dárců krve své 20. narozeniny a popřejme tedy vše nejlepší nejenom všem dárcům krve, ale i samotnému svátku. Jsme v tom totiž všichni společně, vždyť není snad v naší zemi člověk, který by se během svého života nedostal do situace, kdy potřeboval krev on nebo někdo jeho blízký. To, že se můžeme spolehnout na to, že máme v zdravotnických zařízeních krev naší krevní skupiny k dispozici je zásluha všech dárců krve a všech zdravotníků, kteří se starají o to, aby darovaná krev zachraňovala zdraví a životy.

Historie Světového dne dárců krve

Tento svátek slavíme od 14. června 2005 pod záštitou Světové zdravotnické organizace, Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace organizací dárců krve a Mezinárodní společnosti pro krevní transfuzi.

O rok dříve ale Světový den dárců krve vymysleli a slavili pracovníci jihoafrické Národní transfuzní služby v Johannesburgu. Jim patří zásluhy otců zakladatelů a matek zakladatelek a datum 14. červen nevytáhli z moudrého třídícího klobouku. Je to den narozenin nositele Nobelovy ceny za medicínu, objevitele krevních skupin a Rh faktoru Karla Landstainera.   

Světový den dárců krve je již 20 let vynikající příležitostí poděkovat dárcům krve z celého světa za jejich dárcovství a ocenit jejich klíčový vliv na zdraví pacientů i motivační vliv na budoucí dárce.

Světový den dárců krve 2024

WHO, její partnery a komunity na celé planetě letos spájí téma: 20 let oslavy dárcovství: děkujeme dárcům krve! Letošní kampaň Světového dne dárců krve má tyto cíle:

 • poděkovat a ocenit miliony dobrovolných dárců krve, kteří přispěli ke zdraví a blahu milionů lidí na celém světě
 • prezentovat úspěchy a výzvy národních krevních programů a sdílet osvědčené postupy a získané poznatky
 • zdůrazňovat neustálou potřebu pravidelného, ​​bezplatného dárcovství krve, aby bylo dosaženo všeobecného přístupu k bezpečné transfúzi krve
 • podporovat kulturu pravidelného dárcovství krve mezi mladými lidmi a širokou veřejností a zvyšovat rozmanitost a udržitelnost fondu dárců krve

Klíčové fakty o důležitosti a významu dárcovství krve a krevní plazmy jsou více než přesvědčivé:

 • bezpečná krev zachraňuje životy
 • krev potřebují ženy s komplikacemi během těhotenství a porodu, děti s těžkou anémií, často způsobenou malárií nebo podvýživou, oběti nehod a pacienti po chirurgických zákrocích a rakovině
 • pravidelné darování krve dostatečným počtem zdravých lidí je potřebné k tomu, aby krev byla vždy dostupná kdykoli a kdekoli bude potřebná
 • zatímco potřeba krve je univerzální, přístup ke krve není. Nedostatek krve je akutní v zemích s nízkými a středními příjmy
 • každé jedno darování krve nebo plazmy je vzácný život zachraňující dar; pravidelné dárcovství je klíčem k vybudování bezpečných a udržitelných dodávek
 • široká účast obyvatelstva na pravidelném darování krve a plazmy zajišťuje, že každý má přístup k bílkovinám krve a plazmy, když to potřebuje
 • zajištění bezpečnosti a pohody dárců krve a plazmy je rozhodující; pomáhá budovat závazek k pravidelnému dárcovství

Krev není samozřejmost…

…je to životadárná tekutina a její darování můžeme považovat za snad nejhumánnější čin, kterého je člověk schopen. Protože jde prakticky o darování života, vždyť pouze jeden odběr krve může zachránit nebo zlepšit až tři životy.

V České republice není dárců dostatek

Všichni jsme zvyklí brát dostupnost krve v případech, kdy ji potřebujeme za samozřejmost, měli bychom to ale změnit a vážit si toho, že existují lidé, kteří nemají problém darovat svou krev. Nezištně, opakovaně, mnozí i pravidelně a dlouhodobě.

Pokud vám to vaše zdraví dovolí, připojte se ke komunitě zachránců životů a darujte svou krev a krevní plazma. V Česku to nutně potřebujeme, podle dat Českého červeného kříže daruje v nemocničních transfúzních zařízeních naší země každoročně krev a plazmu přibližně 220 tisíc dárců. Ročně přibude kolem 30 tisíc nových dárců, pořád to je ale málo. Podle odborníků by měl být počet prvodárců cca 35 tisíc ročně, aby pokryl přirozený úbytek dárců daný věkem či nemocemi. A na počet obyvatelů naší země potřebujeme alespoň 300 000 dárců krve a plazmy.

V České republice dostává ročně krev a její složky přibližně 160 tisíc pacientů. Podle odborníků se trvající nedostatek dárců krve negativně projevuje na stavu zásobování krví a vede i k odkládání některých zdravotnických výkonů. Situace v této oblasti se v posledních létech nelepší, ale naopak zhoršuje.

Pokud jste nestihli darovat krev ve Světový den dárců krve, nevadí. Na nejbližší transfúzní stanici vás rádi uvidí kdykoliv.    

Ján Schneider

Foto: WHO

 

 

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *