Zadejte hledaný výraz

AKČNÍ TIPY KARIÉRA PR ČLÁNKY PRÁCE

Tipy pro úspěšné podání žádosti v Německu

Německo se svou silnou ekonomikou nabízí také mnoho příležitostí pro zahraniční kvalifikované pracovníky a uchazeče o zaměstnání. Cesta k úspěšné žádosti však může být pro české uchazeče náročná kvůli jazykovým a kulturním rozdílům. Tento článek přináší praktické tipy, jak porozumět zvláštnostem německého pracovního trhu a jak se úspěšně ucházet o zaměstnání.

Kulturní rozdíly v postupech podávání žádostí

Kultura podávání žádostí o zaměstnání v Německu se od té české liší v několika zásadních ohledech. Hluboké pochopení těchto rozdílů je pro úspěšné uplatnění na německém trhu práce klíčové.

1. Formálnost a struktura

V Německu se klade velký důraz na formální stránku a strukturu dokumentů žádosti. To znamená, že životopisy a motivační dopisy by měly být jasně strukturované, přesné a bez zbytečného přehánění. V České republice může být běžný uvolněnější přístup, ale v Německu se formálnost očekává. Je proto důležité, abyste svůj český životopis nejen přeložili, ale také přizpůsobili standardům životopisu v němčině.

2. Dochvilnost a dodržování termínů

Dochvilnost je v německé kultuře hluboce zakořeněna, což se odráží i v procesu podávání přihlášek. To znamená, že termíny pro podání přihlášky by měly být striktně dodržovány. Pozdní přihlášky jsou často interpretovány jako známka nedostatku profesionality nebo nezájmu.

3. Přímá komunikace

Němečtí zaměstnavatelé oceňují přímost a jasnost komunikace. Přestože se v České republice může vyskytovat spíše nepřímý styl komunikace, čeští uchazeči by měli být připraveni na to, že při pracovním pohovoru budou komunikovat přímo a jasně. To zahrnuje také přímé a přesné odpovědi na otázky.

Pochopením a respektováním těchto kulturních rozdílů mohou čeští uchazeči zvýšit své šance na úspěšné nalezení práce v Německu.

Vytvoření německého životopisu

Životopis hraje klíčovou roli při žádosti o zaměstnání v Německu. Pro vytvoření přesvědčivého německého životopisu je důležité, aby čeští uchazeči rozuměli specifickým požadavkům a očekáváním.

Struktura a obsah:

 1. Osobní údaje: Začněte svými osobními údaji, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a datum narození. V Německu je zvykem přiložit profesionální fotografii, i když je stále častěji považována za nepovinnou.
 2. Profesní zkušenosti: Uveďte své profesní zkušenosti v obráceném chronologickém pořadí, počínaje současnou nebo poslední pozicí. U každé pozice uveďte období, zaměstnavatele, místo a vaše hlavní úkoly a úspěchy.
 3. Vzdělání: Stejně jako u pracovních zkušeností uveďte v opačném chronologickém pořadí své akademické vzdělání. Uveďte názvy titulů, názvy vzdělávacích institucí a období studia.
 4. Dovednosti a kvalifikace: Uveďte příslušné dovednosti, jako jsou jazykové znalosti, počítačové dovednosti a další kvalifikace relevantní pro danou pozici. V případě jazykových znalostí uveďte úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
 5. Další oddíly: V závislosti na vašich relevantních zkušenostech můžete přidat další oddíly, jako je dobrovolnická práce, koníčky (pokud jsou relevantní pro danou pozici) nebo zvláštní projekty a ocenění.

Dobře strukturovaný a jasně formulovaný životopis zvyšuje šance českých uchazečů na získání práce v Německu. Vyplatí se investovat čas a úsilí do vytvoření profesionálního životopisu.

➔ Ujistěte se, že je váš životopis správně přeložen do němčiny. Zohledněte také kulturní rozdíly, například při uvádění titulů nebo kvalifikace.

Motivační dopis: co dělat a co nedělat

Motivační dopis je v Německu ústřední součástí každé žádosti o zaměstnání a nabízí příležitost udělat pozitivní první dojem. Níže najdete několik důležitých doporučení pro české žadatele, která byste měli mít na paměti:

Udělejte to:

 1. Adaptace: Každý motivační dopis by měl být přizpůsoben konkrétní pozici a společnosti. Vyhněte se obecným motivačním dopisům. Ukažte, že jste si společnost a pozici prozkoumali.
 2. Jasnost a stručnost: V motivačním dopise buďte jasní a struční. Dbejte na to, aby se každé tvrzení vztahovalo k pracovní pozici, o kterou se ucházíte.
 3. Zdůrazněte profesní úspěchy: Zdůrazněte své profesní úspěchy a jejich souvislost s pozicí, o kterou se ucházíte. Použijte konkrétní příklady, abyste zdůraznili své dovednosti a zkušenosti.
 4. Formální jazyk a správná forma oslovení: Používejte formální jazyk a ujistěte se, že používáte správnou formu oslovení (např. „Sehr geehrte/r Frau/Herr [příjmení]…“).
 5. Vysvětlete svou motivaci: Vysvětlete, proč máte zájem o tuto pozici a tuto společnost. Z motivačního dopisu by mělo být zřejmé vaše nadšení a motivace.

Nedělejte to:

 1. Opakování životopisu: Vyhněte se opakování životopisu v průvodním dopise a zmiňte pouze profesní úspěchy. V motivačním dopise byste měli uvést příklady svých zkušeností a dovedností a zasadit je do kontextu, který prokáže vaši vhodnost pro danou pozici.
 2. Negativní formulace: Vyvarujte se používání negativních formulací nebo uvádění neúspěchů. Místo toho se zaměřte na pozitivní aspekty své profesní kariéry.
 3. Příliš dlouhé formulace: Příliš dlouhý motivační dopis může být kontraproduktivní. Buďte struční a výstižní (obvykle ne více než jedna strana).
 4. Nesprávný jazyk: Gramatické nebo pravopisné chyby zanechávají špatný dojem. Nechte si motivační dopis zkontrolovat rodilým mluvčím.

Pokud se budete řídit těmito tipy, mohou čeští uchazeči napsat přesvědčivý a profesionální motivační dopis, který zvýší jejich šance na úspěšné podání žádosti v Německu.

Závěr

Klíčem k úspěchu při hledání práce v Německu je přizpůsobit se specifickým požadavkům německého pracovního trhu. V tomto článku jsme zdůraznili důležité aspekty, jako je důležitost formálnosti, struktury a dochvilnosti žádosti, vytvoření precizního německého životopisu a jemnosti přesvědčivého motivačního dopisu. Pokud čeští uchazeči pochopí tyto kulturní nuance a přizpůsobí jim své podklady pro podání žádosti, mohou výrazně zvýšit své šance na úspěch.

foto: pexels

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *