Zadejte hledaný výraz

AKCE DOPORUČENÉ PODPORA A POMOC PODPORA ŽEN SEBEREALIZACE TISKOVÁ ZPRÁVA

Vystupující na konferenci Equal Pay Day vyzvali firmy a podnikatele k začlenění ukrajinských žen do pracovního procesu

Expertky ze zemí sdružených ve Středoevropské iniciativě (CEI), které se zúčastnily konference Equal Pay Day, jež se letos konala 11. a 12. dubna v Praze, zveřejnily výzvu na firmy a podnikatele i na stát, aby učinili kroky vedoucí k integraci ukrajinských žen a mladých lidí do pracovního procesu a tím přispěli k posílení jejich finanční nezávislosti. Výzva, kterou připravila veřejně prospěšná společnost Business & Professional Women CR (BPWCR) ve spolupráci s partnery projektu CEI „Equal Pay Day conference going to International III.“ vrhá světlo na naléhavý problém, kterému čelí ukrajinské uprchlice a jejich děti – jejich obtížné socioekonomické začlenění na pracovní trhy hostitelských zemí.

Dokument slouží jako kritický apel, který zvyšuje povědomí o ničivých důsledcích války pro tyto ženy a celou generaci mladých lidí. Poukazuje na problémy, kterým čelí, včetně izolace a odloučení, jež zažívají po náhlém vytržení ze známých sociálních kruhů. Mnoho žen má problémy najít práci kvůli jazykovým bariérám, vysoké míře neuznání jejich kvalifikace a potřebám péče o děti, rodinu. Přitom řada z nich má vysokoškolské tituly a specializace a oplývá talentem, který čeká na využití. Úsilí za spravedlivou odměnu na základě vykonané práce se v novém prostředí stává ještě zásadnějším.

Začlenění ukrajinských žen a absolventů škol do trhu práce není jen o zaplnění volných pracovních míst, ale také o přijetí různých perspektiv, podpoře inovací a zapojení naší společnosti do globální ekonomiky,“ píše se ve výzvě s tím, že tato integrace přesahuje rámec profesního sektoru. „Jde o uznání a podporu samostatnosti těchto žen a mládeže, nabídku nástrojů pro finanční nezávislost a uznání jejich úlohy při utváření dynamické a inkluzivní společnosti tím, že se jim poskytnou příležitosti ke vzdělávání, osobnímu rozvoji a kariérnímu postupu. Nejenže tak těmto ženám dáváme možnost pracovat, ale také pokládáme základy pro prosperující a udržitelnou budoucnost.“

Bohužel nedostatečná síla jejich hlasu v ekonomické a sociální sféře je dále marginalizuje, což je žene do „šedé ekonomiky“ a zvyšuje rizika pro tuto zranitelnou komunitu. To se zvláště týká dospívajících dívek. Tyto dívky nemohou pokračovat ve vzdělávání nebo odborné přípravě a nucené vysídlení je nutí volit mezi vzděláním a okamžitým příjmem a snadno se pak stávají oběťmi pracovního vykořisťování.

Ingrid Šůrová, Lenka Šťastná, Yulia Oleinik

A jak mohou firmy konkrétně pomoci? „Odstraněním bariér a vytvářením pracovních příležitostí, nabídkou výuky jazyků na pracovišti, umožněním zvyšování kvalifikace či rekvalifikace, které jsou pro tyto ženy nezbytné pro začlenění do pracovního procesu,” vysvětluje Ingrid Šůrová, projektová manažerka BPWCR, která právě takovou příležitost ve formě brigády na konferenci nabídla 12 mladým Ukrajinkám a Ukrajincům. Jejich pracovní nasazení, ochota a týmová souhra přispěla k úspěchu akce a za to jim patří velký dík.

Celý text výzvy, která navazuje na iniciativu Cesty od Unicef, najdete zde.

Projekt Equal Pay Day je celosvětově oficiálně registrovaný pod nejvlivnější světovou organizací Business & Professional Women International, která má poradní status v OSN (od roku 1947) i v Radě Evropy (od roku 1977) a byla iniciátorkou pořádání EPD po celém světě. České pojetí je v rámci mezinárodní organizace tak unikátní, že slouží jako vzorová aktivita pro ostatní federace. Akce přispívá k nastolení celospolečenské debaty a změně kultury, smysluplnému propojení žen a posílení jejich postavení. Stejně tak oslovuje muže, protože téma rovných příležitostí je tématem celospolečenským. Letos se konal již 15. ročník, který zaznamenal rekordní účast.

Evropská komise zařazuje projekt EPD jako významné opatření EU a jejích členských států na podporu rovného odměňování. Konference je také součástí globální kampaně BPW International, která upozorňuje na nerovnosti v 35 zemích světa. O evropské kampani za rovné odměňování BPW Europe každoročně reportuje.

Cílem veřejně prospěšné společnosti Business & Professional Women CR (BPWCR) je podporovat profesionální růst žen na všech úrovních a posilovat jejich ekonomickou nezávislost. Skrze své projekty přispívá k ochraně práv žen a překonávání bariér, přičemž klade důraz na vzdělávání a osobní rozvoj. Mezi klíčové nástroje patří mentoring, networking a prezentace ženských vzorů.

Vizí BPWCR je zvýšit podíl žen v rozhodovacích rolích, minimalizovat rozdíl v odměňování žen a mužů a zlepšit plné využívání talentů žen. Mezi další stěžejní mezinárodní projekty, na nichž se BPWCR podílí, patří například projekt UN Global Compact Women’s Empowerement Principles a Academy for Women Entreprenuers.

Foto: Lenka Krobová, Miroslav Lepeška, Kateřina Konšelová

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *