Zadejte hledaný výraz

BYZNYS PODNIKÁNÍ ÚČETNICTVÍ

Využíváte reklamu na Facebooku nebo Google Ads? Dejte si pozor na DPH!

Vyznat se v daňových zákonech dává někdy zabrat. Ale pokud si nebudete dávat pozor, můžete mít brzy velké nepříjemnosti s finančním úřadem. Možná totiž i vy máte povinnost odvádět DPH ani o tom nevíte. Ale nebojte, sepsali jsme pro vás informace, kdy se stáváte identifikovanou osobou a kdy máte povinnost odvést daň z přidané hodnoty.

Identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba je osoba (neplátce v ČR), která se stává plátcem DPH pro přeshraniční plnění (nákupy i poskytování služeb). Pokud jste v České republice plátce DPH nemůžete se zároveň stát identifikovanou osobou.

Pozor na pojem „osoba identifikovaná k dani“, ten znamená zase něco jiného.

Kdy se stáváte identifikovanou osobou?

 • Pokud jako neplátce DPH nakupujete z jiného členského státu EU zboží, které je předmětem DPH.
 • Pokud jako neplátce přijmete službu s místem plnění v tuzemsku od osoby, která nemá provoznu či sídlo v tuzemsku. Může se jednat o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží či dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Pozor jedná se tedy i o reklamy na Google či Facebooku, které používáte k propagaci své ekonomické činnosti!
 • Pokud jako neplátce poskytnete službu s místem plnení v jiném členském státě podle ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně. Pozor jedná se například i o příjem z Google reklam na Vašich stránkách!

Kdy vzniká povinnost přiznat daň?

 • Pokud nakupujete zboží z jiného členského státu.
 • Pokud přijmete službu nebo dodání zboží s instalací/montáží nebo dodáním zboží soustavami nebo sítěmi (reklamy Facebook, Google)
 • Pořizujete v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu.
 • Vystavujete doklad, na kterém uvedete daň.

POZOR: Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet DPH pouze ho odvádí!

Co musím udělat?

Ve chvíli, kdy se stanete identifikovanou osobou, musíte do 15 dní podat Přihlášku k registraci identifikované osoby.

Přiznání k dani

Daňové přiznání podává IO pouze tehdy, pokud jí ve zdaňovacím období vznikla povinnost přiznat daň. Nulové daňové přiznání nemusíte podávat. Zdaňovací období je 1 měsíc.

Př. Pokud tedy využíváte reklamy na FB a Google k propagaci vašeho podníkámi a dostaly jste fakturu k lednu, musíte do 25. února podat Přiznání k dani. Pllnění uvedeme řádek 5 daňového přiznání k DPH, DPH si musíte vypočítat a poté odvést.

Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení musí IO podat do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém poskytla službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH.

Souhrnné hlášení se podává pouze elektronicky.

Pokud tedy poskytujete službu do zemí EU, vyplníte Souhrnné hlášení. Ohledně daňového přiznání se názory neshodují. Pokud fakturujete plátci DPH měli byste podávát zároveň Přiznáni k dani – Řádek č. 21 – poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě, kde uvedete částku uvedenou na faktuře (fakturujete bez DPH).

Př. Na svém webu poskytujete reklamu Google, spravujete někomu webové stránky apod.

Do poznámky na faktuře také musíte napsat že nejste plátce DPH a že DPH odvádí odběratel!

Kdy se registrace identifikované osoby zruší?

 • Identifikované osobě ve dvou bezprostředně předcházejících kalendářních letech nevznikla povinnost přiznat daň.
 • Identifikovaná osoba se stala plátcem DPH
 • Identifikovaná osoba může sama zažádat o zrušení registrace pokud není v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa a za splnění dalších podmínek uvedených v § 107a ZDPH.

Týká se to i vás? Pomohl vám náš návod?
Ocenili byste návod i na vyplnění Přiznání k DPH a Souhrnného hlášení?

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

 • 1

Může se hodit

3 komentáře

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *